Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

IV ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΑ 1918


ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητής 
Συνταγματάρχης Πυροβολικού Βλαχόπουλος Νικόλαος
Επιτελάρχης 
Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Κοιμήσης Μιχαήλ. 
Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων 
I . Λοχαγός Μηχανικού Κωτάκης Ιωάννης. 
II ...................................................................... 
III . Λοχαγός Πεζικού Παττανικολάου Αλέξανδρος. 
Διοικητής Πεζικού 
Συνταγματάρχης Πεζικού Μαστραπάς Γεώργιος 
Αρχηγός Πυροβολικού 
Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Μερεντίτης Αλέξανδρος.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
2 Μαΐου-28 Ιουνίου 1918        Ναύπλιον 
30 Ιουνίου- 11 Αυγούστου 1918       Θεσσαλονίκη
17 Αυγούστου-15 Σεπτεμβρίου 1918        Μέγγουρα
30 Σεπτεμβρίου-16 Οκτωβρίου 1918     Τσάρεβο Σέλο
17 Οκτωβρίου -15 Νοεμβρίου 1918    Βελεσσά
24 Νοεμβρίου-31 Δεκεμβρίου 1918   Μποέμιτσα Αξιούπολις). 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΕΖΙΚΟ
8ον Σύνταγμα Πεζικού 
11ov Σύνταγμα Πεζικού 
35ον Σύνταγμα Πεζικού
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
ΙVα ΜΟΠ Ταγ/ρχης Πυρ/κού Σοφιανός Μιχαήλ 
IVβ ΜΟΠ  Ταγ/ρχης Πυρ/κού  Μπακόπουλος Μιχαήλ
ΙΠΠΙΚΟ
IV Ημιλαρχία.
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
IV Διλοχία Σκαπανέων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου