Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΑ 1918

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής
  Υποστράτηγος Νεγροπόντης Ιάκωβος. 
Επιτελάρχης 
Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Δημητριάδης Νικόλαος. Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων
Ι Λοχαγός Πεζικού Δεμέστιχας Παναγιώτης. 
ΙΙ—ΙΙΙ  Ταγματάρχης Πεζικού  Καλιαγκάκης Δημήτριος. Διοικητής Πεζικού
       Συνταγματάρχης Πεζικού Σάρρος Κων/νος. 
Αρχηγός Πυροβολικού 
Συνταγματάρχης Πυροβολικού Λέστος Γεώργιος.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ιανουάριος — Μάρτιος 1918  Χαλκίδα.
Απρίλιος-26 Μαΐου 1918  Θεσσαλονίκη.
13 Ιουνίου -2 Οκτωβρίου 1918   Νικοσλάβ (Νικόκλεια).
3 Οκτωβρίου- Δεκέμβριος 1918   Καβάλ(λ)α.
ΠΕΖΙΚΟ
2ο Σύνταγμα Πεζικού 
3ο Σύνταγμα Πεζικού 
5/42 Σύνταγμα Ευζώνων
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ  
ΧΙΙΙαΜΟΠ  (Ταγ/ρχης Πυρ/κού Μελάς Ιωάννης) 
ΧΙΙΙβ ΜΟΠ (Λοχαγός Πυρ/κού Πηλιούνης Ισίδωρος)
ΙΠΠΙΚΟ
XIII Ημιλαρχία
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
XIII Διλοχία Σκαπανέων


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου