Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

1o ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕΡΡΩΝ (1) ΣΤΑ 1918

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής

 Αντ/ρχης Τσερούλης Χαράλαμπος (Σεπτ.-11 Νοεμβρίου 1916), Ταγ/ρχης Μαυρουδής Ιωάννης (23 Νοεμβρίου 1916-Φεβρουάριος 1917) Αντ/ρχης Ζαφειρίου Νικόλαος (19 Φεβρουαρίου-3 Ιουλίου 1917) Ταγ/ρχης Κονδύλης Γεώργιος (4 Ιουλίου 1917-Αύγουστος 1918) Αντ/ρχης Μάρκου Αθανάσιος ( Αύγουστος-Δεκέμβριος 1918)
Υποδιοικητής
Αντ/ρχης Παπαδάκης Αριστ (μέχρι Σεπτέμβριο 1918)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
I Τάγμα
Ταγ/ρχης Παπακώστας Βασ. Ταγ/ρχης Ψαρράς Γεώργ. (από Μαΐου 1918)
II Τάγμα
Ταγ/ρχης Γουλιανός Γρηγ. Λοχαγός Ριζοδήμος Δημ. (από Αυγούστου 1918)
III Τάγμα
Ταγ/ρχης Κονδύλης Γεώρ, (μέχρι 4 Ιουλίου   1917).Λοχαγός  Σκαλτσογιάννης Ιωάννης (από Ιούλ. 1917) Ταγ/ρχης Βαχάρογλου Θεόδ. (Μάϊος 1918) Λοχαγός Ντερτιλής Βασίλειος (Σεπτέμβριος 1918)

Υποσημειώσεις:

1. Συγκροτήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1916 από άνδρες  του τέως 17ου Συντάγματος Πεζικού και 2ου Συντάγματος Κρητών υπ* αριθ. 21.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου