Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2016

ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΣτις 22 Οκτωβρίου 1940, ενώ για τους απλούς πολίτες τίποτα δεν προμηνύει τη πολεμική καταιγίδα που πρόκειται να ξεσπάσει πάνω στη χώρα, το υφυπουργείου Δημοσίας Ασφαλείας εκδίδει μια ανακοίνωση αγορανομικού ενδιαφέροντος.
Από την εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της 23/10/40
"Ανακοινούται ότι υπό της επιτροπής δημοσίας ασφαλείας  Αττικοβοιωτίας εξετοπίσθησαν  δι΄εν έτος έκαστος , διότι  ασκούντες το επάγγελμα του παντοπώλου  εν Αθήναις και αδιαφορούντες προς τας εξαιρετικάς περιστάσεις τας οποίας διέρχεται η χώρα , αποβλέποντες δε μόνον εις αθέμιτον κέρδος , επώλησαν  προς διαφόρους πολίτας ζάκχαριν προς 90 δρχ. κατ' οκάν  εκ του ποσού το οποίον  τοις είχε διατεθή προς ισότιμον διανομήν  εις την κοινωνίαν , συντελούντες ούτω  δια της διαγωγής των ταύτης  εις την άνισον κατανομήν  των ειδών πρώτης ανάγκης  και επί ζημία των απορωτέρων τάξεων και του κοινωνικού συνόλου ων ένεκα πράξεων χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι εις την δημοσίαν τάξιν  και ασφάλειαν οι κατωτέρω:" 
Ακολουθεί ένας κατάλογος  των αισχροκερδούντων  αλλά και των αγοραστών .Το σκεπτικό γι αυτούς τους τελευταίους έχει ιδιαίτερη σημασία. 
"...διότι αδιαφορούντες δια τας εκτάκτους περιστάσεις  τας οποίας διέρχεται η χώρα και ενδιαφερόμενοι  μόνον δια την προσωπικήν των επάρκειαν  και ευμάρειαν, ηγόρασαν ποσότητας σακχάρεως  προς δρχ 90 κατ΄οκάν , γενόμενοι ούτω  συνεργοί εις αισχροκέρδειαν και απόκρυψιν τροφίμων πρώτης  ανάγκης  επί βλάβη του κοινωνικού συνόλου, εξ ης πράξεως χαρακτηρίζονται  ως επικίνδυνοι  εις την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν.  
Η παραπομπή των παραβατών στο αρμόδιο  Αισχροδικείο άμεση.
Οι τόποι εξορίας γνώριμοι: Άγιος Ευστράτιος, Φούρνοι Ικαρίας, Σίκινος, Μήλος , Αντικύθηρα, Κύθηρα, Άγιος Κήρυκος  Ικαρίας.... 
Τώρα αν κάποιοι από αυτούς, στα μεταπολεμικά δημοκρατικά χρόνια που ακολούθησαν, έλαβαν συντάξεις σαν αντιστασιακοί, αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης ενάντια στο "φασιστικό" καθεστώς της 4ης Αυγούστου, αποτελούνε  θέμα μιας άλλης ιστορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου