Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Β'. ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΑ 1918ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διοικητής

Αντιστράτηγος Μηλιώτης Κομνηνός Κων/νος 

Επιτελάρχης
Συνταγματάρχης Μηχανικού Νικολόττουλος Δημήτριος 
Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων 
I   Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Λαμπίρης Παύλος 
II     Ίλαρχος Ρούσης Αριστείδης
ΙΙΙ Ταγματάρχης Πεζικού Βώκος Φίλιππος
IV Ταγματάρχης Πεζικού Καρκαντζός Ηρακλής
Διοικητής Πυροβολικού 
Συνταγματάρχης Πυροβολικού Μαμούρης Αριστείδης
Διοικητής Μηχανικού
Συνταγματάρχης Μηχανικού Πουλάκος Κων/νος μέχρι Απρ.1918 , Αντισυνταγματάρχης Μηχανικού Μουτούσης Μιχαήλ από Απρ. 1918
Δ/ντής Επιμελητείας 
Ταγματάρχης Επιμελητείας Λαμπίρης Ηλίας 
Δ/ντής Υγειον. Υπηρεσίας.
Αρχίατρος Αθανασόπουλος Γεώργιος
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Απρίλιος—Σεπτέμβριος Πάτραι
17 Σεπτεμβρίου—12 Όκτωβρίου 1918 Λαϊνά
13 Όκτωβρίου—31 Δεκεμβρίου 1918  Γουμένιτσα (Γουμένιτσσα)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΕΖΙΚΟ
ΠΥΡ/ΚΟ
Β Σύνταγμα Πεδι­νού Πυρ /κου
Μονάδες Διοικ/κής Μέριμνας

                                                                                                                                       Επιστροφή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου