Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

A' ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΑ 1918

ΔΙΟΙΚΗΣH
Διοικητής
Αντιστράτηγος Παρασκευόπουλος Λεωνίδας
Επιτελάρχης
Συνταγματάρχης Πεζικού Πραντούνας Αντώνιος
Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων
I  Λοχαγός Πεζικού Βυζάς Μιχαήλ
 II  Ταγματάρχης Μηχανικού Φιλίππου Ιωάννης
III Ταγματάρχης Πυροβολικού Σακελλαρόπουλος Λουκάς
 IV   Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Σπυρίδωνος Γεώργιος μέχρι 8.11.1918
Διοικητής Πυροβολικού
  Συνταγματάρχης Πυροβολικού Χατζηδημητρίου Δημήτριος μέχρι 8.11.1918 
Διοικητής Μηχανικού    
Συνταγματάρχης ΜηχανικουΠαπαθανασίου Ζαφείριος μέχρι 8.11.1918 
Δ/ντής Επιτελητείας    
Αντ/ρχης Έπιμελητείας Τριποδάκης Εμμανουήλ 
Δ/ντής Υγειον. Υπηρ.
Αρχίατρος Καναβατζόγλου Αλφρέδος μέχρι 8.11.1918
ΣΤΑΘΜΟ! ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ιανουάριος- Μάϊος 1918 Αθήναι 
5/18 Ιουνίου 1918- Ιούλιος 1918 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά Ορλιακο (Στρυμονικόν)
Ιούλιος 1918 Μπάσκιοϊ (Κεφαλοχώρι) στο 61ο χιλιόμετρο της οδού Θεσσαλονίκης—Σερρών.
Νοέμβριος 1918 Καβάλλα.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΥΡ/ΚΟ
Α' Σύνταγμα Πεδινού Πνρ/κού (Συν/ρχης Πυρ. Μαρκουλάκης Ερρίκος από 30 Μαίου μέχρι 15 Αυγούστου  1918,  Συντ/ρχης Πυρ /κου Παπαϊωάννου Ιωάννης από 15 Αυγούστου-Δεκεμβρίου 1918)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου