Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ ΣΤΑ 1918


ΔΙΟΙΚΗΣH
     Διοικητής     
Υποστράτηγος Ιωάννου Δημήτριος
Επιτελάρχης
Αντισυνταγματάρχης Πυρ/κού Καθενιώτης Δημήτριος μέχρι τον  Αύγουστο 1917,   Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Πρωτοσύγγελος Αχιλ.Αύγουστος 1917- Οκτώβριος  1918 και Αντισυνταγματάρχης Πεζικού  Κλάδος Πέτρος από Οκτώβρίο 1918.
Διευθυντές Επιτελικών Γραφείων
I.Υπολοχαγός Καφάτος Σόλων και Ταγματάρχης Πεζικού Μπιτζάνης Αθαν.
II. Ταγματάρχης Πεζικού Πρωτοσύγγελος   Αχιλ.  μέχρι τον    Αύγουστο  1917
III. Λοχαγός Πεζικού Καραπαναγιώτης Βύρων από τον Αύγουστο του  1917 μέχρι το Δεκεμβρίο  του 1918
Διοικητής Πεζικού
Συνταγματάρχης Πεζικού Μαγκανάρας Ιωάννης από τον Απρίλιο του 1918
Αρχηγός Πυροβολικού
Αντισυνταγματάρχης  Πυρ/κού   Φιλίππου   Φίλιππος.
Διοικητής Μηχανικού    
Λοχαγός Μηχανικού Γρηγοράκης Ιωάννης.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Σεπτέμβριος 1916 — Απρίλιος 1917 Μυτιλήνη 
Απρίλιος—18 Μαίου 1917 Θεσσαλονίκη
18 Μαίου - 4 Αύγουστου 1917 Κλάδεροπ (Κλαδοράχη)
4 Αυγούστου -14 Όκτωβρίου 1917 Βελούζινα
7 Νοεμβρίου 1917-Σεπτέμβριος 1918 Point 0 (Σημείον 0) 3 χιλιόμ, δυτικά Κούπας 
8 Οκτωβρίου 1918  Κότσανα 
18 Νοεμβρίου 1918 Λαχανά 
30 Νοεμβρίου 1918  Δράμα 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ 
Ap 1 Μ.Ο.Π. (Αντ/ ρχης Σακελλαρόπουλος Λουκάς μέχρι του Μαΐου 1918 και Ταγ/ρχης Ζωϊόπουλος Χρ. από τον Ιούνιο 1918) 
Αρ 2 Μ.Ο.Π.  (Ταγ/ρχης Παναγόπουλος Νικόλαος)
ΙΠΠΙΚΟ
Αρ Ημιλαρχία
ΜΗΧ/ΚΟ

Αρ Διλοχία Σκαπανέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου