Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΑ 1915

Α ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Έδρα Αθήνα) 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Καλλάρης  Κων/νος.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Παπαβασιλείου Ιπποκράτης.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Σισσίνης Δημήτριος .
ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κουμουτσόπουλος Κ.
Δ/ΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΓΕΝ.ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ Ευστρατιάδης Εμμανουήλ.
Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Βενετσάνος Γεώργιος.
Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μαντσούφας.

  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Λάρισα)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ Χαραλάμπης Α.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Κονταράτος Ξενοφών.
 4o Σύνταγμα πεζικού Λαρισα
 5o Σύνταγμα πεζικού Τρίκκαλα
 1ο Σύνταγμα Ευζώνων Καρδίτσα
Ι Μοίρα ορεινού πυροβολικού Λάρισα

 ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Αθήνα)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γιαννακίτσας Ιωάννης.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δημαράς Δημήτριος.
1o Σύνταγμα πεζικού
7o Σύνταγμα πεζικού 
34o Σύνταγμα πεζικού  
Από την επιστράτευση του 1915
'Ανδρες  του 1ου Πεζικού Συντάγματος.
ΙΙ Μοίρα ορεινού πυροβολικού
 
ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Χαλκίδα)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Δελαγραμμάτικας Ν.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Δημητριάδης Νικόλαος. 
 2o Σύνταγμα πεζικού Χαλκίδα
 3o Σύνταγμα πεζικού Χαλκίδα
 5ο Σύνταγμα Ευζώνων Λαμία
ΧΙΙΙ Μοίρα ορεινού πυροβολικού Χαλκιδα
 
Β ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Έδρα Πάτρα) 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Μανουσογιαννάκης Εμμανουήλ.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Βλαχόπουλος Αρισ.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Γαργαλίδης Παναγιώτης..
ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Παπασωτηρίου Γεώγιος.
Δ/ΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ Φωτιάδης Εμμανουήλ.
Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Σπανδωνής Ιωάννης .
Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Βισβίκης.

ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Πάτρα)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ματθαιόπουλος Δημήτριος.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ (ΠΕΖΙΚΟΥ;) Κυριακόπουλος Πλάτων..

 ΙV ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Ναύπλιο)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Κοντούλης .
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Σκαρπαλέζος Ε.Δ.

XIV  ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Καλαμάτα)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Ζούκης Χρήστος.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Γαργαλίδης Παναγιώτης. 

Γ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Έδρα Θεσ/νίκη) 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Μοσχόπουλος Κων/νος.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Τρικούπης Νικόλαος.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Πάλης Αλέξανδρος..
ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κάκαβος Δημήτριος.
Δ/ΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ Τσουνούκας Βασίλειος.
Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Ευαγγελάκης Νικόλαος .
Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σουλτάνης Μ.

Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Βέρροια) 
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Παρασκευόπουλος Λεωνίδας.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Σαγιάς Λεωνίδας.

 ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Θεσ/νικη)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Ζυμβρακάκης  Εμμ.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Ρακτιβάν Εμμανουήλ.

XIΙ  ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Κοζάνη ) 
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Καμπούρης  Ιωάννης.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Λούφας Χαράλαμπος.

Δ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Έδρα Καβάλ(λ)α) 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  Γεννάδης Στέφανος.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  Γεωργιάδης Ιωάννης .
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Βερέτας  Διονύσιος.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Βαλέτας Γεώργιος..
Δ/ΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ Λέκκας Σπυρ.
Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Άρτης Ιωάννης .
Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Βαλέτας Γεώργιος.

  V ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Δράμα) 
ΜΕΡΑΡΧΟΣ :ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Συνανιώτης  Λάμπρος.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος

 VI ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Σέρραις)

ΜΕΡΑΡΧΟΣ :ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Μπαϊρας  Ανδρέας.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Κλάδος Πέτρος.

VII ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Καβάλ(λ)α)

ΜΕΡΑΡΧΟΣ :ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Χατζόπουλος Ιωάννης.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Κωστάκης Ιωάννης.

Ε ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ (Έδρα Ιωάννινα) 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  Σωτήλης Ναπολέων .
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  Νίδερ Κων/νος.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Παπαδόπουλος Νικόλαος.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ :
Δ/ΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ Βασιλείου Νικόλαος
Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Παπαχρήστου Νικόλαος
Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Παπαθανάσης Α.VΙII ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Κέρκυρα)

ΜΕΡΑΡΧΟΣ :ΣΥΝ/ΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ιωάννου Δημήτριος.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Λεοναρδόπουλος Γεώργιος. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Ιωάννινα)

ΜΕΡΑΡΧΟΣ :ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Παπούλας Αναστάσιος.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  Χατζημιχάλης Χρήστος .

ΦΡΟΥΡΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Μεσσαλάς Ευλάμπιος .
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Γουβέλης Κων/νος.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Μπουκλάκος Παναγιώτης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ :.ΛΟΧΑΓΟΣ Δράικας Ι.
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΟΧΥΡΩΝ :
-ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΟΥ :ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Λελάκης Ιωάννης.
-ΡΟΥΠΕΛ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Μαυρουδής Ιωάννης
-ΔΟΒΆ ΤΕΠΕ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  Φωτιάδης Παναγιώτης.
-ΦΑΙΑΣ ΠΕΤΡΑΣ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ζαγοραίος Νικόλαος.ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΑΒΑΛ(Λ)ΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ Καράκαλος Πολυχρόνης .
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Στραβοσκιάδης Γ.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Ιωαννίδης Ιωάννης.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Παπασπυρίδης Ιωάννης.
Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Ζάγκας
ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΟΧΥΡΩΝ :
-ΤΟΥΛΟΥΜΠΆΡ:ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Αναγνωστόπουλος Αντώνιος.
-ΜΠΟΥΚΙΩΝ: ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Πάσχος Ι
-ΙΝΤΖΕΣ:ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δροσόπουλος Κ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου