Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Α ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΑ 1919 -2o ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Γρηγοριάδης Νεόκοσμος.
Υπασπιστής Λοχαγός Πεζικού Μπουλαλάς Κλεάνθης.
Πληροφοριών Υπολοχαγός Πεζικού Καραδήμας Ηλίας.
Λόχος ειδικοτήτων Λοχαγός Πεζικού Μπουλαλάς Κλεάνθης

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δεκέμβριος 1918 Περιοχή Καβάλλας
Μάρτιος 1919 Περιοχή Σαρίσαμπαν (Χρυσούπολη)
5 Μαρτίου 1919 Ελευθεραί
10 Μαρτίου 1919 Σεβαστούπολη (Κριμαία)
16 Απριλίου μέχρι 28 Μαίου 1919 Κωστάντζα (Ρουμανία)

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
1ο Τάγμα
Διοικητής Ταγματάρχης Πεζικού Μητσάκος Βασίλειος
1ος Λόχος( Υπολοχαγός Πεζικού Παλάσκας Κωνσταντίνος & Ανθυπολοχαγός Πεζικού Δραμμυτηνός)
2ος Λόχος Υπολοχαγός Πεζικού Παπαδημητρόπουλος Ιωάννης )
3ος Λόχος (Υπολοχαγός Πεζικού Τσάμης Γεώργιος)
1η Πολυβολαρχία (Λοχαγός Πεζικού Ζαφείρης Ηλίας)
2ο Τάγμα
Διοικητής Ταγματάρχης Πεζικού Ανδριτσόπουλος Μιλτιάδης
5ος Λόχος (Λοχαγός Πεζικού Φωτάκης Χρήστος
6ος Λόχος (Υπολοχαγός Πεζικού Σταθάκης Αχιλλέας
7ος Λόχος(Υπολοχαγός Πεζικού Λαγουρός Στέφανος)
2η Πολυβολαρχία (Υπολοχαγός Πεζικού Βλάχος Ιωάννης).
3o Τάγμα
Ταγματάρχης Πεζικού Φλούλης Δημήτριος
9ος Λόχος(Υπολοχαγός Πεζικού Παπασταματιάδης Νικόλαος
10ος Λόχος (Υπολοχαγός Πεζικού Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος)
11ος Λόχος (Υπολοχαγός Πεζικού Λαιδόγλου Αβραάμ )
3η Πολυβολαρχία (Υπολοχαγός Πεζικού Γεωργούλιας Νικόλαος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου