Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2014

ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΡΑΓΙΑΔΕΣ

 (Απόσπασμα από το κύριο άρθρο της εφημερίδας "Η φιλελευθέρα ΠΑΤΡΙΣ" της Κυριακής 26 Ιουλίου 1936)       .  

........................................................
Ραγιάδες:
Καταστηματάρχαι και Κτηματίαι!
Ραγιάδες, που πληρώνετε φόρους , γαλόνια, συντάξεις, μισθούς , επιμίσθια και αποζημιώσεις.
Σκλάβοι των κομμάτων και της συναλλαγής! Ξυπνήστε και πάρετε το Κράτος στα χέρια σας!
Το Κράτος είσθε σεις και οφείλετε να το εννοήσετε.
Δεν έχουν δικαίωμα' δεν πρέπει να έχουν δικαίωμα να σας δικάζουν και να σας καταδικάζουν αναπολογήτους. Εκείνοι που δήθεν φροντίζουν δια σας, ενώ εις την πραγνατικότητα φροντίζουν μόνον διά τον εαυτόν των και το πολύ, πολύ, μόνον δι' εκείνους που ω ρ γ α ν ω μ έ ν ο ι εξασκούν την πίεσιν και την βίαν.
Ας οργανωθούν οι φορολογούμενοι .
Ας οργανωθούν εκείνοι που αποτελούν την ζωήν , τα νεύρα και την δύναμιν του Κράτους.
Συμβιβασμοί δεν χρειάζονται .
Το κράτος πρέπει να γίνη τίμιον, δίκαιον και ηθικόν.
Και διά να γίνη πρέπει την άρχουσαν γνώμην να έχουν Εκείνοι που το συντηρούν και όχι εκείνοι που συντηρούνται από το Κράτος.
Λίγο ακόμη και τα καταστήματα θα τα διοικούν εκείνοι που πληρώνονται απ' αυτά.
Και τα εργοστάσια και τα κτήματα θα τα νέμωνται εκείνοι οι οποίοι λέγονται εργάται, ενώ εις την πραγματικότητα δεν είναι παρά πολιτικολογούντες άεργοι, που ένα μόνον σκοπόν έχουν :να ζουν χ ω ρ ί ς  ν α   ε ρ γ ά ζ ο ν τ α ι. Αλλ' οι καλοί πολίται πρέπει να παύσουν να συνυφαίνουν τα συμφέροντά τους με τα κόμματα!
Πρέπει να εννοήσουν ότι κόμμα σημαίνει ¨ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ.
Και ο συμβιβασμός γίνεται πάντοτε εις βάρος του ανοργανώτου και εις όφελος του οργανωμένου. Επί εκατό χρόνια οι συμβιβασμοί αυτοί γινονται εις βάρος των Φ ο ρ ο λ ο γ ο υ μ έ ν ω ν. Και έτσι εφθάσαμε εις το σημερινόν αδιέξοδον που εξαντλήθησαν πλέον Εκείνοι εις βάρος των οποίων γίνονται συνεχώς οι συμβιβασμοί.
Αλλ' αφού εξηντλήθησαν τι κάμνουν
Aς εξυπνήσουν το ταχύτερον και ας οργανωθούν .
Ο κίνδυνος πλησιάζει.
Μεθαύριον θα είαι αργά.
Ας οργανωθούν οι ραγιάδες δια να επικρατήση εις αυτόν τον τόπον το Δίκαιον και η Ηθική.
ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου