Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2014

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ Α ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΑ 1915 (Έδρα Αθήνα)


ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Καλλάρης Κων/νος.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Παπαβασιλείου Ιπποκράτης.
ΑΡΧΗΓΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Σισσίνης Δημήτριος .
ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ Κουμουτσόπουλος Κ.
Δ/ΝΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΓΕΝ.ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ Ευστρατιάδης Εμμανουήλ.
Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Βενετσάνος Γεώργιος.
Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μαντσούφας.

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Λάρισα)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ Χαραλάμπης Α.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Κονταράτος Ξενοφών.
4o Σύνταγμα πεζικού Λαρισα
5o Σύνταγμα πεζικού Τρίκκαλα
1ο Σύνταγμα Ευζώνων Καρδίτσα
Ι Μοίρα ορεινού πυροβολικού Λάρισα

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Αθήνα)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Γιαννακίτσας Ιωάννης.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δημαράς Δημήτριος.
1o Σύνταγμα πεζικού
7o Σύνταγμα πεζικού
34o Σύνταγμα πεζικού
 ΙΙ Μοίρα ορεινού πυροβολικού
Από την επιστράτευση του 1915
'Ανδρες του 1ου Πεζικού Συντάγματος.
 

ΧΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ (Έδρα Χαλκίδα)
ΜΕΡΑΡΧΟΣ: ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Δελαγραμμάτικας Ν.
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ Δημητριάδης Νικόλαος.
2o Σύνταγμα πεζικού Χαλκίδα
3o Σύνταγμα πεζικού Χαλκίδα
5ο Σύνταγμα Ευζώνων Λαμία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου