Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

PNF: IL PRIMO E SECONDO LIBRO DEL FASCISTA


Στα 1941 το Partito nazionale fascista  σε μια προσπάθεια να κωδικοποιήσει τις βασικές ιδεολογικές αρχές της Φασιστικής κοσμοθεωρίας, προχώρησε στην έκδοση ενός τόμου με το χαρακτηριστικό τίτλο "Το πρώτο και δεύτερο βιβλίο του Φασίστα." Μέσα σε 160 σελίδες και με τη τεχνοτροπία της  σύντομης  αλλά περιεκτικής διδασκαλίας , με εμβόλιμες ερωτήσεις και απαντήσεις, το βιβλίο αυτό αποτελεί  σήμερα στα χέρια του μελετητή  ένα  εύχρηστο χρήσιμο εργαλείο για τη  κατανόηση της  πραγματικής φύσης του φασιστικού φαινομένου  πέρα από ότι μέχρι πρότινος πιστεύαμε, πέρα από ότι μέχρι πρότινος  νομίζαμε. Θ.Μ

Prefazione (Πρόλογος)  σελ.3
DATE STORiCHE DELLA RIVOLUZIONE (
Ιστορικές ημερομηνίες της Επανάστασης. σελ 5

1o. ΒΙΒΛΙΟ
IL DUCE (Ο ΝΤΟΥΤΣΕ)  σελ.17
LA 
RIVOLUZIONE FASCISTA (Η ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ)
L'interventismo 
σελ. 21
La guerra mondiale (Ο παγκόσμιος πόλεμος) 
σελ. 22
Il dopoguerra (Η μεταπολεμική εποχή)
I Fasci di combattimento
Lo squadrismo
Il programma fascista (Το φασιστικό πρόγραμμα)
La fondazione del P.N.F (Η ίδρυση του Εθνικού Φασιστικού κόμματος).
La conquista del potere. (Η κατάκτηση της εξουσίας) σελ.27
IL PARTITO (Το κόμμα)
Natura e scopi σελ. 30
Gerarchie e inquadramento σελ.32
Disciplina (Πειθαρχία) σελ.39
Amministrazione .σελ. 41
Doveri degli iscritti al P. N. F. (Υποχρεώσεις των εγγεγραμμένων στο  P. N. F) σελ. 43
Il Partito Fascista Albanese (Το Αλβανικό Φασιστικό κόμμα) 

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ  P.N.F.  ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
I  G. U. F.
La gioventù Italiana del Littorio
I Fasci femminili .
L'Associazione fascista della Scuola
Le Associazioni fasciste del Pubblico impiego,
dei Ferrovieri dello Stato, dei Postelegrafonici,
degli Addetti alle Aziende industriali dello Stato .σελ. 66
L' O. N. D  σελ. 69
L' U. N. U. C. I σελ. 71
Il C. O. N. I σελ. 73
La  L. N. L σελ. 74 

LA MILIZIA
IL REGIME 
Il Gran Consiglio . σελ. 91
LO STATO CORPORATIVO
La Carta del Lavoro
I Sindacati e le Confederazioni
Le Corporazioni
La Camera dei Fasci e delle Corporazioni

L'AUTARCHIA
2ο. ΒΙΒΛΙΟ
La specie umana e le razze umane. (Το ανθρώπινο είδος και οι ανθρώπινες φυλές) σελ. 113
L'arianesimo e la popolazione italiana σελ.115

La supremazia della razza ariana (Η ανωτερότητα της Άριας φυλής) σελ. II7
La difesa della razza  σελ. 119
La nazione e la razza. (Το έθνος και η φυλή) σελ 121
II pensiero del DUCE sulla razza  σελ. 122
Che cosa ha fatto il Fascismo per la razza σελ.132
Il Fascismo e gli ebrei σελ.135
Le leggi fasciste sulla razza. (Οι φυλετικοί φασιστικοί νόμοι) σελ .137
Ebrei stranieri (Αλλοδαποί Εβραίοι) σελ. 138

Matrimoni misti. (Μικτοί γάμοι) σελ. 138
- Fondamento della legislazione razziale fascista. σελ.139
- Chi e ebreo? σελ. 139
- Limitazioni ed esclusioni σελ.140
- Discriminazioni σελ.141
Razza e Impero (Φυλή και Αυτοκρατορία)  143

Che cosa devo sapere sulla razzaΤι πρέπει να γνωρίζω  σχετικά με τη φυλή; σελ 147

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου