Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

1944 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1
Έναρξη συνομιλιών Μπένες και Ντε Γκωλ στο Αλγέρι.
2
Αμερικανική απόβαση στη Νέα Γουινέα.
3

4

5

6

7

8

9
ΙΤΑΛΙΑ: Δίκη της Βερόνα.
10

11
12
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
ΙΤΑΛΙΑ: Αμερικανική απόβαση στο Anzio.
23

24

25

26
Η Αργεντινή διακόπτει τις διπλωματικές σχέσεις της με τον Άξονα και τη Κυβέρνηση του Vichy
27

28
ΙΣΠΑΝΙΑ: Ο Στρατηγός Franco παρά τις πιέσεις που δέχεται αρνείται να διακόψει τις εξαγωγές φολφραμίου προς τη Γερμανία.
29

30

31


 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1
ΙΤΑΛΙΑ:Έναρξη της συμμαχικής επίθεσης στο Cassino
2

3
ΙΣΠΑΝΙΑ: Ο Στρατηγός Φράνκο επαναβεβαιώνει την ουδετερότητα της χώρας.
4

5

6

7

8

9
Οι ΗΠΑ καλούν τη Φινλανδία να βγει από τις τάξεις των εμπολέμων.
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28


 ΜΑΡΤΙΟΣ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
ΕΛΛΑΔΑ: Σχηματισμός Προσωρινής Κυβέρνησης με τα αρχικά ΠΕΕΑ (Πολιτική επιτροπή Εθνικής Απελευθερώσεως) υπό την Προεδρία του Συνταγματάρχη Ευρυπίδη Μπακιρτζή.
13

14

15

16

17

18
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Γερμανικά στρατεύματα εισβάλουν στη χώρα.Συλλήψεις πολιτικών.
19

20
21

22
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Σχηματισμός της φιλογερμανικής Κυβέρνησης του D.Sztόjay
23

24

25

26

27

28
29

30

31 ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1

2

3

4

5

6

7

8
Ο Τολμπούχιν επιτίθεται εναντίον της Κριμαίας.
9

10
Ο Μαλινόφσκυ καταλαμβάνει την Οδησσό.
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ΜΑΪΟΣ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
ΛΙΒΑΝΟΣ: 17 Μαίου 1944 Συνέρχεται σε ξενοδοχείο της Βηρυτού «το πανελλήνιον συνέδριον του Λιβάνου»
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ΕΛΛΑΔΑ: Με τη λήξη των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου, που κράτησαν δύο βδομάδες, στις 27 Μάη 1944 εγκρίθηκε το παρακάτω ψήφισμα, που από τότε έμεινε γνωστό σαν ψήφισμα των Κορυσχάδων.

Γενικές Διατάξεις
Το Εθνικό Συμβούλιο.
Συγκροτημένο από αντιπροσώπους ολοκλήρου του Ελληνικού λαού, που συνήλθαν για να διακηρύξουν την ακατάβλητη θέληση του να πολεμήσει ως την τελευταία του πνοή για την απελευθέρωση της χώρας, την πλήρη συντριβή του φασισμού και την αποκατάσταση της εθνικής ενότητας και της λαϊκής κυριαρχίας.
Θέλοντας να καθορίσει τον τρόπο όλων των εξουσιών στην ελεύθερη Ελλάδα,
Ψηφίζει:
Άρθρο 1: Κυρώνεται η ιδρυτική Πράξη της Π.Ε.Ε.Α. της 10 του Μάρτη 1944.
Άρθρο 2: Όλες οι εξουσίες πηγάζουν απ' το λαό και ασκούνται απ' το λαό. Η Αυτοδιοίκηση και η λαϊκή Δικαιοσύνη είναι θεμελιώδεις θεσμοί του δημοσίου βίου των Ελλήνων.
Άρθρο 3: Το Εθν. Συμβούλιο, είναι το ανώτερο όργανο της Λαϊκής Κυριαρχίας. Η Πολ. Επιτροπή Εθν. Απελευθέρωσης έχει τις εξουσίες που καθορίζει αυτό το ψήφισμα.
Άρθρο 4: Οι λαϊκές ελευθερίες είναι ιερές και απαραβίαστες. Το αγωνιζόμενο έθνος θα τις προστατέψει από κάθε απειλή, από οπουδήποτε και αν προέρχεται.
Άρθρο 5: Όλοι οι Έλληνες, άντρες και γυναίκες, έχουν ίσα πολιτικά και αστικά δικαιώματα.
Άρθρο 6: Η εργασία είναι βασική κοινωνική λειτουργία και δημιουργεί δικαίωμα για την απόλαυση των αγαθών της ζωής.
Άρθρο 7: Επίσημη γλώσσα για όλες τις εκδηλώσεις της δημόσιας ζωής και για όλους τους βαθμούς της εκπαίδευσης, είναι η γλώσσα του λαού.
Άρθρο 8: Ο πρωταρχικός σκοπός και ο γνώμονας για την άσκηση όλων των εξουσιών, είναι ο απελευθερωτικός αγώνας του έθνους. -Το Εθνικό Συμβούλιο, η Π.Ε.Ε.Α., οι ένοπλοι και άοπλοι πολίτες υπηρετούν πριν απ' όλα τα σκοπό αυτό. - Ο Εθν. Στρατός, Ε.Λ.Α.Σ., είναι το ένοπλο τμήμα του έθνους, που μάχεται για την απελευθέρωση της πατρίδας και τις ελευθερίες του λαού.
Άρθρο 9: Η Π.Ε.Ε.Α., εκπροσωπεί το μαχόμενο έθνος στο εξωτερικό, διοικεί τον εθνικό στρατό - Ε.Λ.Α.Σ., διευθύνει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και έχει την ανώτατη εποπτεία, την καθοδήγηση και τον έλεγχο της Αυτοδιοίκησης και της Λ. Δικαιοσύνης. - Η Π.Ε.Ε.Α., εκδίδει και δημοσιεύει πράξεις, που περιέχουν κανόνες δικαίου και αποφάσεις με εκτελεστικό περιεχόμενο. - Οι πράξεις, εκδίδονται αφού ψηφιστούν από την αντιπροσωπεία του Εθν. Συμβουλίου του άρθρου 13. - Η Π.Ε.Ε.Α. μπορεί ν' αλλάζει τη σύνθεση της, με την έγκριση του εθνικού Συμβουλίου ή της αντιπροσωπείας.
Άρθρο 10: Το Εθν. Συμβούλιο κρίνει το έργο της Π.Ε.Ε.Α., κυρώνει τις πράξεις της, προτείνει μέτρα ή παίρνει το ίδιο αποφάσεις που συντελούν στην ευόδωση του εθνικού αγώνα. - Η κύρωση των κανόνων δικαίου που θεσπίζονται με τις πράξεις της Π.Ε.Ε.Α., ή η θέσπιση κανόνων δικαίου απ' το Εθνικό Συμβούλιο, γίνεται με ψηφίσματα. Οι κατευθύνσεις που δίνει το Συμβούλιο ή τα μέτρα που παίρνει για τους σκοπούς της παραπάνω παραγράφου διατυπώνονται σε αποφάσεις.
Η κατοχύρωση των λαϊκών ελευθερίων
Όλες οι εξουσίες πηγάζουν και ασκούνται απ' το λαό.
Άρθρο 11: Οι εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου θα διαρκέσουν έως την απελευθέρωση ολόκληρης της χώρας. -Η διάλυση του Εθνικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και πριν απ' την απελευθέρωση, αυτό αποφασίσει το ίδιο ύστερ' από πρόταση της Π.Ε.Ε.Α. ή του 1/3 απ' τα μέλη του.
Άρθρο 12: Το Εθν. Συμβούλιο συνέρχεται κάθε τέσσαρες μήνες σε τακτική σύνοδο. Η διάρκεια κάθε συνόδου είναι δεκαήμερη, μπορεί όμως να παραταθεί απ' το ίδιο το Συμβούλιο. -Η Π.Ε.Ε.Α., μπορεί να συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο και σ' έκτακτη σύνοδο. Μπορεί επίσης η Π.Ε.Ε.Α. ν' αναβάλει μια σύνοδο, αν υπάρχει ανάγκη με σύμφωνη γνώμη της αντιπροσωπείας του Εθν. Συμβουλίου του Άρθρου 13.
Άρθρο 13: Στο τέλος κάθε συνόδου του Εθν. Συμβούλιο εκλέγει αντιπροσωπεία από 17 τακτικά μέλη και 5 αναπληρωματικά. Τα καθήκοντα που θα ασκεί η αντιπροσωπεία στο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε δύο συνόδους, ορίζεται στο άρθρο 14. - Ο πρόεδρος του Εθν. Συμβουλίου, είναι αυτοδίκαια μέλος και πρόεδρος της Αντιπροσωπείας.
Άρθρο 14: Η Π.Ε.Ε.Α. υποβάλει κάθε πράξη στην Αντιπροσωπεία για να την ψηφίσει. -Αν η γνώμη της Αντιπροσωπείας είναι αντίθετη προς τη πράξη, η Π.Ε.Ε.Α. συζητεί πάλι πάνω σ' αυτή. Αν η Π.Ε.Ε.Α. επιμένει στη γνώμη της συγκαλείται κοινή συνεδρίαση Π.Ε.Ε.Α. και Αντιπροσωπείας, όπου παίρνεται απόφαση με πλειοψηφία. - Η αντιπροσωπεία μπορεί επίσης να υποδείχνει στην Π.Ε.Ε.Α. μέτρα συντελεστικά για την ευόδωση του εθνικού αγώνα.
Άρθρο 15: Η Π.Ε.Ε.Α., που αντλεί την εξουσία της απ' την εμπιστοσύνη του Εθνικού Συμβουλίου, είναι υπόλογη απέναντι του και απέναντι του έθνους, για την καλή διεξαγωγή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, για την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχίας και για την προστασία των λαϊκών ελευθεριών.
Ψηφίστηκε στις Κορυσχάδες, σήμερα 27 του Μάη 1944.

Ο Πρόεδρος
Ν. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Οι Αντιπρόεδροι
Ο ΚΟΖΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Ι. ΜΙΧΑΗΛ

οι κοσμήτορες:
Δ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ, Λ. ΚΑΡΑΜΑΟΥΝΑΣ
Σ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ. Μ. ΣΒΩΛΟΥ

Στην έδρα της Επιτροπής, 30 Μάη 1944
Ο αντιπρόεδρος της Π.Ε.Ε.Α.
ΕΥΡ. ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ

Τα μέλη
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ, ΓΙΩΡΓΗΣ ΣΙΑΝΤΟΣ, ΕΜΜ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ Π. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, Κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ, ΣΤ. ΧΑΤΖΗΜΠΕΗΣ

Θεωρήθηκε και σφραγίστηκε
Στην έδρα της Επιτροπής 30 Μάη 1944
Ο Γραμματέας της Δικαιοσύνης
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ
28

29

30

31 ΙΟΥΝΙΟΣ
1

2

3
Στο Αλγέρι το CFLN ανακηρύσσεται προσωρινή Κυβέρνηση της Δημοκρατίας
4
ΙΤΑΛΙΑ: Συμμαχικά στρατεύματα μπαίνουν στη Ρώμη.
5

6
ΓΑΛΛΙΑ:Συμμαχική απόβαση στη Νορμανδία.
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
Εκτέλεση του Philippe Henriot.
29

30 ΙΟΥΛΙΟΣ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1

2

3
4

5
ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Υπογράφεται στο Λονδίνο μεταξύ των Κυβερνήσεων Μεγάλης Βρετανίας ,Ηνωμένων Πολιτειών ,Καναδά, μαχόμενης Γαλλίας , Βελγίου , Ελλάδας , Κάτω Χωρών, Νορβηγίας και Πολωνίας συμφωνία " περί συντονισμένου ελέγχου της Εμπορικής Ναυτλίας".
6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
ΓΑΛΛΙΑ: Ο Στρατηγός De Gaulle φτάνει στο Παρίσι.
27

28

29
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: O Horthy υποχρεώνει το D.Sztόjay σε παραίτηση. Τον διαδέχεται στη Πρωθυπουργία ο Στρατηγός Lakatos .
30

31
ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Ρωσικά στρατεύματα στο Βουκουρέστι.


 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
1

2

3

4
ΕΛΛΑΔΑ: Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τον Πύργο.
5
ΕΛΛΑΔΑ: Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Καλαμάτα. Το Τάγμα ασφαλείας Πύργου ανακοινώνει την υπαγωγή του στο Στρατηγείο Μέσης Ανατολής.
6
Η Βουλγαρία ζητά συνθηκολόγηση.
7

8

9
ΓΑΛΛΙΑ: Δίδονται στη δημοσιότητα τα ονόματα των πολιτικών που συγκροτούν την Κυβέρνηση Ντε Γκωλ. ΕΛΛΑΔΑ: Αρχίζει η μάχη για την "απελευθέρωση" της Καλαμάτας
10

11

12

13
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Xίτλερ προς Σκορτσένυ:

" Ο Χόρτυ θεωρεί τον εαυτό του μεγάλο πολιτικό και δεν αντιλαμβάνεται, ότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγει το δρόμο σε κάποιον άλλο Κάρολι."
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
Διακοπή των διπλωματικών σχέσεων  Ουγγαρίας και Βουλγαρίας.
ΕΛΛΑΔΑ: O Βρετανός Στρατηγός Σκόμπι (αφού ζητά και λαμβάνει την άδεια του Έλληνα Πρωθυπουργού απευθύνεται στο Στρατηγό Σπηλιωτόπουλο και διατάσει:

1.Διωρίσθητε στρατιωτικός διοικητής των Αθηνών , του Πειραιώς και της περιοχής αυτών υπό της ελληνικής κυβερνήσεως και ετέθητε υπό τας διαταγάς μου. Θα είσθε υπεύθυνος δια την τήρησιν της τάξεως και θα αναλάβητε τον έλεγχο των περιοχών τούτων μέχρι της αφίξεως των βρετανικών στρατευμάτων.
2.Όταν οι Γερμανοί αποχωρήσουν ή παραδοθούν , τα τάγματα Ασφαλείας θα λάβουν οδηγίας σας ή να λιποτακτήσουν προς τας οικίας των…
28
ΕΛΛΑΔΑ: Άφιξη στη Καλαμάτα του ειδικού απεσταλμένου της Κυβέρνησης Παπανδρέου, Παναγιώτη Κανελλόπουλου.
29

30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1

2

3
ΕΛΛΑΔΑ: Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν τη Κόρινθο.
4

5

6
7

8

9

10

11
ΕΛΛΑΔΑ: Ο στρατηγός Φέλμυ γνωστοποιεί στο Δήμαρχο Αθηναίων Γεωργάτο , τη πρόθεσή του να εγκαταλείψει τη Πρωτεύουσα επικεφαλής των στρατευμάτων του.

Προς τον Δήμαρχον της πόλεως των Αθηνών
Κύριον Γεωργάτον
Γερμανικός στρατός εκήρυξε την πόλιν των Αθηνων ανοχύρωτον.
Εξυπακούεται η αποχώρησις των γερμανικών στρατευμάτων από την περιοχήν της πόλεως. Το μέτρον τούτο λαμβάνεται επί τη προσδοκία ότι θέλει ισχύσει επίσης και διά τον Εχθρόν.
Αθήναι τη 11/10/1944
Φέλμυ
Στρατηγός της Αεροπορίας.
12
ΕΛΛΑΔΑ: Τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν την Αθήνα.
13

14
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Ο Στρατάρχης Ρόμμελ υποχρεώνεται να τερματίσει τη ζωή του. ΕΛΛΑΔΑ: Τελείται στη Μητρόπολη επίσημη δοξολογία για την Απελευθέρωση.
15
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Ραδιοφωνικό διάγγελμα του Χόρτυ προς το λαό με το οποίο προσδιορίζει τους καινούριους προσανατολισμούς της χώρας.
16
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Οι Γερμανοί συλλαμβάνουν το Horthy. O F. Szalasy σχηματίζει κυβέρνηση
17

18
19

20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
1

2

3

4

5

6

7

8

9
ΕΛΛΑΔΑ: Ο Διοικητής της ΙΙΙ Ορεινής Ταξιαρχίας του Ρίμινι Συνταγματάρχης Θρ Τσακαλώτος μπαίνει επικεφαλής των των Ανδρών του στην Αθήνα.
10

11

12

13

14

15

16

17

18
ΕΛΛΑΔΑ: Αναμνηστική φωτογραφία στη Λαμία μετά τη σύσκεψη των καπεταναίων  των μεγάλων μονάδων του ΕΛΑΣ. Από αριστερά προς τα δεξιά διακρίνονται Ηλίας Καράς (Ηρακλής)  καπετάνιος της VIII Μεραρχίας , Μάρκος Βαφειάδης, καπετάνιος της Ομάδας Μεραρχιών  Μακεδονίας (ΟΜΜ),Γιώργος Πρωτόπαπας (Κικίτσας), καπετάνιος της Χ Μεραρχίας, ο στρατηγός Στ. Σαράφης , στρατιωτικός αρχηγός του Γ.Σ του ΕΛΑΣ , Μάκης Τρωιάνος (Καρατζάς) ,καπετάνιος της ΙΧ Μεραρχίας, Άρης Βελουχιώτης  (Θανάσης Κλάρας), καπετάνιος του Γ.Σ του ΕΛΑΣ .....................
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
1

2

3
ΕΛΛΑΔΑ: 28 νεκροί και 100 τραυματίες στην Αθήνα σηματοδοτούν την αρχή μιας απ τις εφιαλτικότερες περιόδους στη νεοελληνική ιστορία (Δεκεμβριανά. )
4

5

6

7

8

9

10

11

12
ΕΛΛΑΔΑ: O Σκόμπυ απορρίπτει τις προτάσεις της Κ.Ε του ΚΚΕ. Φθάνουν στην Αθήνα οι ειδικοί απεσταλμένοι του Τσώρτσιλ ,ο Υπουργός Μακ Μίλαν και ο Αρχιστράτηγος Αλεξάντερ. Ο Μακ Μίλαν σημειώνει στο ημερολόγιό του: 

Προς το παρόν οι βρεταννικές δυνάμεις (και η πρεσβεία ) πολιορκούνται στη μικρή κεντρική περιοχή των Αθηνών .Κρατούμε περί τα 5-10 τετραγωνικά μίλια της οικοδομημένης περιοχής (των Αθηνών και Πειραιώς). Το αεροδρόμιο εις το Τατόι απωλέσθη και περί τους 800 άνδρες της αεροπορικής διοικήσεως και προσωπικού έχουν αποκοπεί εις αυτό το προάστειον. Το αεροδρόμιόν μας εις το Καλαμάκι δεν είναι καθόλου ασφαλές και τα μέσα συγκοινωνίας μεταξύ αυτού και του κυρίου σώματος των Αθηνών βάλλονται. Δεν διαθέτουμε ούτε ένα λιμένα... Αμυνόμεθα εις τας ακτάς του Φαληρικού Κόλπου αλλά δεν έχουμε πραγματικήν συγκοινωνιακήν επαφήν με το άεροδρόμιον και τας ακτάς ή μεταξύ των Αθηνών και των ακτών. Με άλλα λόγια, δεν διαθέτομεν ασφαλείς βάσεις πουθενά από όπου θα ηδυνάμεθα να ενεργήσωμεν...».
13

14

15

16

17

18

19

20
ΟΥΓΓΑΡΙΑ: Αρχίζει η πολιορκία της Βουδαπέστης.
21

22

23

24
ΕΛΛΑΔΑ: Ο Τσώρτσιλ και ο Ήντεν φτάνουν αεροπορικά στην Αθήνα.
25

26

27

28
ΕΛΛΑΔΑ: O Τσώρτσιλ καλεί τους δημοσιογράφους και κάνει δηλώσεις.:
« Αφού ενεπλάκημεν εις την υπόθεσιν ανελάβαμεν ευθύνας. Εξετοπίσαμεν τους στασιαστάς από το καθ' αυτό κέντρον της πόλεως. Έχομεν αρκετά στρατεύματα ενταύθα και καθ' οδόν, όντως ώστε να δυνάμεθα να καταστώμεν απολύτως κύριοι της πόλεως των Αθηνών και της Αττικής. Όσον δε ταχύτερον ορθοφρονήσει η ετέρα παράταξις, τόσον ταχύτερον θα σταματήση η μάχη... Θα χρησιμοποιήσουμε οσασδήποτε δυνάμεις χρειασθώσι προς τούτο δια να επιτύχωμεν τον αντικειμενικόν μας αυτόν σκοπόν. Εάν δεν επιτευχθή συμφωνία τα πυροβόλα θα εξακολουθούν να βάλουν όπως τώρα... Και φυσικά πρέπει να αναμενωμεν ότι συντόμως ο Πρόεδρος Ρούζβελτ, ο Στρατάρχης Στάλιν και εγώ, θα συναντηθώμεν μαζί με τους συμβούλους μας, οπότε θα επανεξετάσωμεν την κατάστασιν, διότι εάν δεν ημπορέσετε να επιτύχετε δημοκρατικά θεμέλια ικανοποιητικά και εμπνέοντα εμπιστοσύνην, πιθανώς θα χρειασθή να αποκτήσετε διεθνείς θεματοφύλακες οιασδήποτε μορφής »
29

30

31
1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου