Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015

9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1935 [5)


5. Ο Κονδύλης στις Σπέτσες.
Tο πρωί του Σαββάτου 7 Σεπτεμβρίου, ο Κονδύλης, πριν φύγει για ο Υπουργείο ,δέχεται, στο σπίτι του στο Φάληρο κάποιους πολιτικούς του φίλους . Η συνάντηση είναι σύντομη και στους δημοσιογράφους που αγωνιούν αν θα γίνει ή όχι πραξικόπημα, για μια ακόμη φορά, ο Κονδύλης απαντά αρνητικά.
 


Προ της αναχωρήσεώς του εδέχθη εις την οικίαν του πολλούς βασιλόφρονας πληρεξουσίους, μετά των οποίων συνωμίλησεν επί της καταστάσεως.
Προς τους αντιπροσώπους του Τύπου, οι οποίοι ηρώτησαν τον κ. Κονδύλην επί της δημοσιευθείσης πληροφορίας , καθ' ην εάν ο κ. Πρωθυπουργός αποφασίση την αναβολήν του δημοψηφίσματος ή δεν κηρυχθή υπέρ της βασιλείας , η επαναφορά αυτής θα γίνη πραξικοπηματικώς υπό των δυναμικών παραγόντων , ο κ. Κονδύλης περιωρίσθη να διαψεύση, ότι προετοιμάζεται πραξικοπηματική κίνησις.[1]

Στο Υπουργείο των Στρατιωτικών η κίνηση είναι ασυνήθιστη. Ο Κονδύλης βλέπει να τον περιμένουν οι δύο Ραλληδες , ο Περικλής και ο Πέτρος. Το θέμα της σύσκεψης που ακολουθεί υπό τη προεδρία του είναι η ασφαλής επιστροφή του Πρωθυπουργού και τα αυστηρά μέτρα ασφαλείας στη διάρκεια των μετακινήσεων του μέχρι τη πρωθυπουργική κατοικία στη Κηφισιά. Στη κατάλληλη στιγμή γεννιέται ένας ακόμη μύθος. Εκείνος που θέλει σκοτεινές δυνάμεις να μεθοδεύουν τη δολοφονία του Πρωθυπουργού πριν καλά-καλά προλάβει να πατήσει το πόδι του πίσω στη Πατρίδα. Οι εφημερίδες, στα πλαίσια μιας γενικότερης καχυποψίας εκφράζουν διαφορετική άποψη.


Η σύσκεψις εγένετο εξ αφορμής των φημών περί δυναμικής επεμβάσεως του στρατού , εξετασθείσης κατ' αυτήν της καταστάσεως [2]......
 
Στο Υπουργείο των Εσωτερικών οι συσκέψεις διαδέχονται η μία την άλλη. Αντικείμενο των συσκέψεων η θωράκιση της Δημοκρατίας που κινδυνεύει .Ο Περικλής Ράλλης συνεργάζεται διαδοχικά με τον Αρχηγό της Αστυνομίας Τρύφωνα , τον αρχηγό Χωροφυλακής Δροσόπουλο , τον υπαρχηγό της Χωροφυλακής Γκισερλή , το Παναγιωτάκο Διοικητή του Α Σώματος ,το Διευθυντή της Αστυνομίας Σπύρου, τους Διοικητές των Ασφαλειών Έβερτ και Ζέζα ......
Ανύποπτος για το τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από τις πλάτες του, λίγο μετά το μεσημέρι ο Κονδύλης επιβιβάζεται στο εκπαιδευτικό "'Αρης" με προορισμό τις Σπέτσες. Είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της Κυβέρνησης για τους εορτασμούς της επετείου της ναυμαχίας της Αρμάτας [3]. Η απουσία του από τη Πρωτεύουσα αυτές τις κρίσιμες στιγμές ,δεν τον κάνει λιγότερο επίφοβο στα μάτια του Περικλή Ράλλη .
Όταν ο κ.Κονδύλης ανεχώρησε το Σάββατον εις Σπέτσας , ο δημοκράτης υπουργος έσπευσε να γνωστοποιήση εις τους δήθεν νομιμόφρονας αξιωματικούς , ότι ο κ. υπουργός των Στρατιωτικών ανεχώρησεν εις Σπέτσας επίτηδες αφήσας ενταύθα τους ιδικούς του Ρέππαν, Τσολάκογλου και Δεμέστιχαν να κάμουν το πραξικόπημα. [4]
Το νησί σημαιοστολισμένο υποδέχεται πλήθος επισκεπτών και τα ιστορικά κανόνια της επανάστασης χαιρετίζουν με κανονιοβολισμούς την άφιξη του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης.
Εξαιρετικώς μεγαλοπρεπές θέαμα παρουσίαζεν η προκυμαία. Ήτο διακοσμημένη με γιρλάντες εκ φοινικοδένδρων και σμύρτην και με σημαίες, αι οποίαι είχον γίνει κατ' απομίμησιν των σημαιών της Επαναστάσεως .Είχε σταλή εξ Αθηνών τμήμα του Προτύπου Τάγματος Ευζώνων και η μουσική της Φρουράς Αθηνών. Με το αντιτορπιλλικόν "Κίχλη" αφίχθησαν εις την νήσον πολλοί αξιωματικοί , με το εκπαιδευτικόν δε "Αρης" αφίχθη και ο Κονδύλης.[5]

Οι δημοσιογράφοι που ακολουθούν το Κονδύλη από την Αθήνα επιμένουν.
Τί έχει να πει ένας έμπειρος γνώστης τον πραγμάτων σχετικά με το φημολογούμενο πραξικόπημα;
Ο Κονδύλης δηλώνει και διαβεβαιώνει "ουδέν πραξικόπημα πρόκειται να εκδηλωθή".
Αναφερόμενος εις τας φήμας περί πραξικοπήματος, εχαρακτήρησε ταύτας ως δυσφημιστικάς του στρατεύματος . Ο στρατός , είπε, πειθαρχεί εις την νόμιμον Κυβέρνησιν, εφ΄όσον αύτη διερμηνεύει την θέλησιν του κυριάρχου λαού και ουδέποτε θα εξέλθη της νομιμότητος, την στιγμήν που η εθνική συνέλευσις εμμένει εις τας γνωστάς πατριωτικάς αποφάσεις της. Το διαρεύσαν εικοσιτετράωρον απέδειξεν ως αβασίμους τους φόβους της αντιπολιτεύσεως, ότι η απομάκρυνσίς μου εξ Αθηνών θα επιτρέψη την εκδήλωσιν του πραξικοπήματος. Τοιαύται ανησυχίαι εξεδηλώθησαν και εξ άλλης πλευράς και απήντησα: "Εμού κυβερνώντος ούτε εχθροί, ούτε φίλοι είνε ικανοί να πραξικοπηματίσουν, διότι θα αντιμετωπίσουν τον γρόνθον του Κράτους. Όταν κυβερνώ, εννοώ να κυβερνώ, αξιών σιδηράν πειθαρχίαν όλων εις τας νομίμους εξουσίας του Έθνους." [6]
.................................................................................................
Υποσημειώσεις.
[5.1]
[5.2] Εφημερίδα "Ακρόπολις"
[5.3]
[5.4] Εφημερίδα "Ο Τύπος" ,Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 1935.
[5.5]
[5.6] Εφημερίδα "Ο Τύπος" ,Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου

(Επιστροφή)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου