Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922- IV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
Διοικητής : Υποστράτηγος Δημαράς Δημήτριος.
Επιτελάρχης : Ταγματάρχης Πεζικού Τσολάκογλου Γεώργιος.
Διευθυντές επιτελικών Γραφείων
I Λοχαγός Πεζικού Πρίνος Σωτήριος.
II Λοχαγός Πεζικού Πετρουνάκος Αντώνιος.
III Λοχαγός Μηχανικού Ανδρόνικος Κων/νος.
Διοικητής Πεζικού : Συν/ρχης Πεζικού Δημητριάδης Νικ.
Αρχηγός Πυροβολικού : Αντ/ρχης Πυρ/κού Πουρνάρας Αθανάσιος.
Διοικητής Μηχανικού : Λοχαγός Μηχανικού Στεφανόπουλος Χρήστος.
Διευθυντής Έπιμελητείας : Ταγ/ρχης Έπιμελητείας Τετεμπίλης Στυλ.
Διευθυντής Υγειον. Υπηρεσίας: Αρχίατρος Σοφρώνης ΕμμανουήλΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Αφιόν Καραχισάρ μέχρι 14—8—22
Κιουπρουλού 14-8-22 
Ολουζάκ 15-8-22
Χαμούρκιοϊ 16—8—22
Σάλκιοϊ 17-8-22
35ον Σύν/μα Πεζικού.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
IVa Μ.Ο .Π.(Ταγ/ρχης Μπάκος Γεωρ.)
IVβ Μ.Ο.Π. (Ταγ/ρχης Πατταδημητρίου Κωνσταντίνος).
ΙΙ/Α Μ.Π.Π. (Ταγ/χης Ξανθάκος Δ.)
II Μοίρα Βαρ. Πυρ/κού 120 (Ταγ/χη ς Ζαλάπας Αναστάσιος).
9η Πυρ/χίαΣυν/τος Οβιδοβόλων. Ανεξ. Ουλαμός Ορ. Πυρ/κου 6,5.
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
IVΔιλοχία Μhχανικού.
IV Απόσπασμα Τηλεγραφητών.
ΙΠΠΙΚΟ
 IV Ημιλαρχία.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου