Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

3ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΣΕΡΡΩΝ στα 1918ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής
Ταγ/ρχης Σπυράκος Αλέξανδρος (Σεπτ. 1916 - Ιαν. 1917), Αντ/σχης Μπαρτζούκας Κων/νος (Ιαν -Απρ.1917) Συν/ρχης Καλομενόπουλος Nικόστρατος (Απρ. 1917- Ιούνιος 1918, Συν/ρχης Λιάσκος Χρήστος.( Ιουν.-Δεκ 1918)
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
I Τάγμα
Λοχαγός  Σκουλάς Αχ. (έως Ιαν.1917) Ταγ/ρχης Σταυριανόπουλος Διον. (Ιαν. -Σε­πτ 1917) Ταγ/ρχης Καρασεβδάς Παντελής (Αυγ - Δεκ1918).
II Τάγμα
Λοχαγός Καλονάρος Μιχαήλ
III Τάγμα
Ταγ/ρχης Καρασεβδάς Παντελής(μέχρι Αυγ.1918) Ταγ/ρχης Σκουλάς Αχ (Αυγ- Σεπτ 1918 )

                                                                                                                                                                                                        Επιστροφή στη Μεραρχία Σερρών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου