Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ σ. ΣΤΑΛΙΝ (6/11/43)

 Έκθεση του Προέδρου της Κρατικής Επιτροπής Αμύνης  σ.Στάλιν στην πανηγυρική συνεδρίαση  του Σοβιέτ των Αντιπροσώπων των εργαζομένων της Μόσχας στις 6 Νοεμβρίου 1943.


Σύντροφοι,
Σήμερα οι λαοί της Σοβ. Ένωσης γιορτάζουν την επέτειο της μεγάλης Οχτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Για τρίτη φορά η χώρα μας γιορτάζει την επέτειο της Λαϊκής Επανάστασης μέ­σα σε συνθήκες του εθνικο-απελευθερωτικού πολέμου. Τον Οχτώβρη του 41 η Πατρίδα μας έζησε δύσκολες μέρες. Ο εχθρός πλησί­ασε στην πρωτεύουσα. Κύκλωσε απ' την ξηρά το Λένινγκραντ. Τα στρατεύματα μας ήταν υποχρεωμένα να υποχωρούν. Χρειάστηκαν τε­ράστιες προσπάθειες του στρατού και ένταση όλων των δυνάμεων του λαού για να σταματήσουμε τον εχθρό και να του καταφέρουμε σοβαρό χτύπημα μπροστά στη Μόσχα.
 Τον Οχτώβρη του 42 η απειλή για την Πατρίδα μας μεγάλω­σε ακόμη περισσότερο. Ο εχθρός στεκόταν κάπου 120 χιλιόμετρα απ' τη Μόσχα. Είχε εισχωρήσει στο Στάλινγκραντ, πατούσε στις υπώρειες του Καυκάσου. Μα και σ' αυτές τις δύσκολες μέρες ο στρατός και ο λαός δεν έχασαν το ηθικό τους και με σταθερότητα κράτησαν όλες τις δοκιμασίες. Βρήκαν μέσα τους τη δύναμη να σταματήσουν τον εχθρό και να του ανταποδώσουν το χτύπημα. Πιστοί στις εντολές του μεγάλου Λένιν, χωρίς να φείδωνται τις δυνάμεις τους και τη ζωή τους, υπεράσπισαν τις καταχτήσεις της Οχτωβριανής Επανάστασης. Όπως ξέρουμε όλοι, οι προσπάθειες αυτές του στρατού και του λαού δεν πήγαν χαμένες. Ύστερα από το γιορτασμό της Οχτωβριανής Ε­πανάστασης του περασμένου χρόνου, τα στρατεύματα μας άρχισαν την επίθεση και κατάφεραν νέο ισχυρό χτύπημα στους Γερμανούς, στον Καύκασο, στην περιοχή του μέσου Ντον και μετά, στην αρχή του 1943, στο Βελίκογε Λούκι, μπροστά στο Λένινγκραντ, στην περιοχή Ρζεφ-Βιάσμα. Από τότε ο Κόκκινος Στρατός δεν άφησε πια την πρωτοβουλία απ' τα χέρια του. Τα χτυπήματα του στη διάρκεια του καλοκαιρού γίνονταν όλο και πιο δυνατά, η πολεμική του τέχνη μήνα με το μήνα γινόταν μεγαλύτερη. Τα στρατεύματα μας κερδίζουν μεγάλες νίκες, οι γερμανοί παθαίνουν τη μια ήττα υστέρα απ' την άλλη. Όσο κι αν προσπάθησε ο εχθρός δεν κατώρθωσε να έχει ούτε μια ση­μαντική επιτυχία στο σοβιετικο-γερμανικό μέτωπο.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΡΙΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Η χρονιά ανάμεσα στην 25η και στην 26η επέτειο της Οχτωβριανής Επανάστασης ήταν χρονιά ριζικής μεταστροφής του εθνικοαπελευθερωτικού πολέμου.
Στο διάστημα αυτό ο Κοκ. Στρατός για πρώτη φορά στη διάρ­κεια του πολέμου κατόρθωσε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη καλο­καιρινή επίθεση ενάντια στα γερμανικά στρατεύματα. Ο γερμανικός στρατός, κάτω από τα χτυπήματα των στρατευμάτων μας, υποχρεώ­θηκε να εγκαταλείψει βιαστικά τα καταχτημένα εδάφη. Υποχρεώθη­κε πολλές φορές να γλυτώνει με τη φυγή του την κύκλωση και να αφήνει στο πεδίο της μάχης μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού, αποθήκες με όπλα, τραυματίες, στρατιώτες και αξιωματικούς. Έτσι οι επιτυχίες της καλοκαιρινής μας εκστρατείας ήταν η συνέχεια και η ολοκλήρωση της χειμερινής μας εκστρατείας στην αρχή του 1943.
Τώρα που ο Κοκ. Στρατός αναπτύσσοντας τις επιτυχίες τής χει­μερινής του επίθεσης κατάφερε στο γερμανικό στρατό ισχυρό χτύπη­μα μέσα στο καλοκαίρι, μπορεί να θεωρηθεί οριστικά θαμμένο το πα­ραμύθι πως ο Κοκ. Στρατός δεν είνε σε θέση να διεξαγάγει επιτυχείς επιθέσεις το καλοκαίρι. Το διάστημα αυτό απέδειξε πως ο Κοκ. Στρα­τός μπορεί να επιτίθεται εξ ίσου καλά το καλοκαίρι όπως και το χει­μώνα. Με τις επιθετικές επιχειρήσεις αυτού του χρονιάτικου διαστή­ματος, ο Κοκ. Στρατός κατόρθωσε να προελάσει από 500 χιλιόμ. στο Κεντρικό Μέτωπο, ως 1800 χιλιόμ. στο Νότιο Μέτωπο (χειροκροτή­ματα) , απελευθερώνοντας 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα, δη­λαδή σχεδόν τα 2) 3 των κατεχομένων σοβιετικών εδαφών. Έτσι τα εχθρικά στρατεύματα βρέθηκαν απ' τον Καύκασο στη Χερσώνα, από το Στάλινγκραντ στο Κίεβο, από το Βορονιέζ στο Γκομέλ, από τη Βιάσμα και το Ρζεφ κοντά στην Όρσα και το Βιτέμπσκ.
Οι γερμανοί μη έχοντες εμπιστοσύνη στη σταθερότητα των επι­τυχιών τους στο Σοβιετο-γερμανικό μέτωπο άρχισαν από πολύ καιρό, να κατασκευάζουν ισχυρές αμυντικές ζώνες στις όχθες των μεγάλων ποταμών. Μα ούτε τα ποτάμια, ουτε τά ισχυρά οχυρώματα έσωσαν τους γερμανούς. Τα στρατεύματα μας συνέτριψαν την άμυνα των γερ­μανών και μόνο στους καλοκαιρινούς μήνες διέβησαν με τέχνη 4 σοβαρώτατα υδάτινα εμπόδια: τον Β. Ντονιέτς, τον Ντέσνα, τον Σωζ, και τον Δνείπερο. Δεν μιλάω για εμπόδια, όπως η άμυνα του γερμα­νικού στρατού στη περιοχή του ποταμού Μιούς, δυτικά του Ροστόβ, ή την άμυνα του στη περιοχή του πόταμου Μολότσκαγια, κοντά στη Μελιτούπολη. Τώρα ο Κοκ. Στρατός συντρίβει τον εχθρό πέρα απ' το Δνείπερο.
Η χρονιά αυτή μετέβαλε ακόμη την πορεία του πολέμου, γιατί ο Κόκκινος Στρατός, σε μικρό σχετικά διάστημα, κατόρθωσε να τσα­κίσει και να εξοντώσει τα πιο πεπειραμένα παλιά στελέχη του γερμα-νοφασιστικού στρατού, ενώ ταυτόχρονα ατσάλωσε και πολλαπλασίασε τα δικά του στελέχη στις επιθετικές του επιχειρήσεις αυτής της χρο­νιάς. Στο χρόνο που διάβηκε, ο γερμανικός στρατός έχασε περισσότερο από 4.000.000 στρατιώτες και αξιωματικούς από τους οποίους όχι λιγότερο από 1.800.000 σε νεκρούς. Επίσης οι γερμανοί στο ίδιο διά­στημα χάσανε περισσότερα από 14.000 αεροπλάνα, 25.000 τανκς και 40-000 πυροβόλα. Τώρα ο γερμανοφασιστικός στρατός δεν είνε όπως ήταν στην αρχή του πολέμου. Αν στην αρχή του πολέμου ο γερμανικός στρατός είχε πολλά πεπειραμένα στελέχη, τώρα είνε γεμάτος:από καινούριους αξιωματικούς, χωρίς πείρα, που οι γερμανοί τους ρί­χνουν βιαστικά στο μέτωπο, γιατί δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες ε­φεδρείες σε αξιωματικούς ούτε και τον καιρό να τους εκπαιδεύσουν.
Εντελώς διαφορετική εικόνα παρουσιάζει ο Κόκκινος Στρατός· Τα στελέχη του αντρώθηκαν και ατσαλώθηκαν μέσα στις επιθετικές μά­χες αυτού του χρόνου. Ο αριθμός των στελεχών του στρατού μας με­γαλώνει και θα μεγαλώνει, γιατί διαθέτουμε εφεδρείες αξιωματικών, κι έτσι υπάρχει ο χρόνος και η δυνατότητα να εκπαιδευτούν οι νέοι αξιωματικοί και να τοποθετηθούν σε υπεύθυνες θέσεις.
Χαρακτηριστικό είνε πως αντί για 240 φασιστικές μεραρχίεςμεραρχίες είνε γερμανικές. Οι γερμανοί, όπως φαίνεται, λογαριάζουν να αναπληρώσουν την μειω­μένη ποιότητα των μεραρχιών τους με την αύξηση του αριθμού τους. Μάα οι ήττες των γερμανών μέσα σ' αυτό το διάστημα δείχνουν ότι η ποιότητα των μεραρχιών είνε αδύνατο να αναπληρωθεί με την αύξη­ση της ποσότητας.
Από καθαρά στρατιωτική άποψη, η ήττα των γερμανικών στρα­τευμάτων στο μέτωπο μας προς το τέλος αυτού του χρονικού διαστή­ματος είχε προδικαστεί από δυο σημαντικότατα γεγονότα: τη μάχη προ του Στάλινγκραντ και τη μάχη προ του Κούρσκ.
Η μάχη του Στάλινγκραντ έληξε με την κύκλωση 300.000 γερ­μανικού στρατού, με την συντριβή τους και με την αιχμαλώτιση του I/3 περίπου των κυκλωμένων στρατευμάτων. Για να πάρει κανείς μια ιδέα, για το μέγεθος του πρωτοφανούς στην ιστορία μακελειού που ξετυλίχτηκε στους κάμπους του Στάλινγκραντ, πρέπει να ξέρει πως μετά το τέλος των μαχών μαζεύτηκαν και θάφτηκαν 147.200 νεκροί γερμανοί στρατιώτες και αξιωματικοί. Το Στάλινγκραντ ήταν η δύση του γερμανοφασιστικού στρατού. Μετά το μακελειό του Στά­λινγκραντ, όπως ξέρουμε όλοι, οι γερμανοί δέν μπόρεσαν πια να συν­έλθουν.
Όσο για τη μάχη του Κουρσκ, τέλειωσε με τη συντριβή των δυο βασικών συγκροτημάτων του γερμανικού στρατού που έκαναν την επίθεση, και με το πέρασμα των δικών μας στρατευμάτων στην αντεπίθεση, που μεταβλήθηκε στην ισχυρή καλοκαιρινή επίθεση του Κόκ­κινου Στρατού. Η μάχη του Κουρσκ άρχισε με την επίθεση των Γερ­μανών κατά του Κουρσκ από Β. και Ν. Ήταν η τελευταία απόπειρα των Γερμανών να πραγματοποιήσουν τη μεγάλη καλοκαιρινή τους ε­πίθεση και στην περίπτωση που θα πετύχαιναν, να ξανακερδίσουν τα χαμένα. Η επίθεση αυτή, όπως είνε γνωστό, τέλειωσε με συντρι­πτική αποτυχία. Ο Κόκκινος Στρατός όχι μόνον απέκρουσε την επί­θεση των Γερμανών, μα πέρασε ο ίδιος στην επίθεση και με τη σειρά των διαδοχικών του χτυπημάτων στη διάρκεια του καλοκαιρού, πέταξε τα γερμανοφασιστικά στρατεύματα πέρα απ' τον Δνείπερο. Αν η μά­χη του Στάλινγκραντ σήμανε τη δύση του γερμανικού στρατού, η μά­χη του Κουρσκ τον έφερε μπροστά στην καταστροφή.
Τέλος, το χρονιάτικο αυτό διάστημα έφερε ριζική μεταστροφή στην πορεία του πολέμου, γιατί η επιτυχής επίθεση του Κόκκινου Στρατού χειροτέρεψε ριζικά την αγροτικο-οικονομική και την στρατιωτικο-πολιτική κατάσταση της φασιστικής Γερμανίας, φέρνοντας την μπροστά σε μια βαθύτατη κρίση.
Οι γερμανοί υπολόγιζαν, πως με την πραγματοποίηση μιας επι­τυχούς καλοκαιρινής επίθεσης στο Σοβιετο-γερμανικό μέτωπο, να αναχτήσουν τα χαμένα και να ανορθώσουν το κλονισμένο κύρος τους στην Ευρώπη. Μα ο Κόκκινος Στρατός ανέτρεψε τους υπολογισμούς των γερμανών, απέκρουσε την επίθεση τους, πέρασε ο ίδιος στην επί­θεση και τους διώχνει προς τη Δύση, ποδοπατώντας έτσι το κύρος των γερμανικών όπλων.
Οι γερμανοί λογάριαζαν να βάλουν πλώρη για μακροχρόνιο πό­λεμο, άρχισαν να κατασκευάζουν αμυντικές γραμμές και «τείχη», δια­δηλώνοντας μεγαλόφωνα το απόρθητο των νέων τους θέσεων. Μα ο Κόκκινος Στρατός κι εδώ ανέτρεψε τους υπολογισμούς των γερμα­νών, διέσπασε τις γραμμές και τα τείχη και συνεχίζει την επιτυχή του επίθεση χωρίς να τους δίνει καιρό για μακροχρόνιο πόλεμο.
Οι γερμανοί υπολόγιζαν να βελτιώσουν την κατάσταση στο μέ­τωπο με την «ολοκληρωτική» επιστράτευση.Μα τα γεγονότα ανέτρε­ψαν κι εδώ τους γερμανικούς υπολογισμούς. Η καλοκαιρινή επίθεση καταβρόχθισε ήδη τα 2/3 της «ολοκληρωτικής» επιστράτευσης και δεν φάνηκε καμιά ακόμη βελτίωση στην κατάσταση του γερμανικού στρατού. Ίσως θα χρειαστεί να κηρύξουν ακόμα μία «ολοκληρωτική» επιστράτευση, και πάλι όμως δεν υπάρχουν δεδομένα για να υποθέσει κανείς ότι η επανάληψη παρόμοιου μέτρου δεν θα οδηγήσει στο «ο­λοκληρωτικό» ναυάγιο κάποιου κράτους. (Θυελλώδη· χειροκροτήμα­τα) .
Οι γερμανοί λογάριαζαν να κρατήσουν γερά την Ουκρανία, για να νέμονται τα αγροτικά της προϊόντα για το στρατό και για το λαό τους και το κάρβουνο του Ντονιέτς για τα εργοστάσια και τις σιδηρο­δρομικές μεταφορές του γερμανικού στρατού. Μα κι εδώ οι γερμανοί έκαναν λάθος. Με την επιτυχή επίθεση του Κόκκινου Στρατού, οι γερμανοί έχασαν όχι μόνο το κάρβουνο του Ντονιέτς μα και την πιο πλούσια σιτοφόρα περιοχή της Ουκρανίας και δεν υπάρχουν δεδομένα να υποθέσουμε ότι δεν θα χάσουν στο πιο κοντινό μέλλον και το υπό­λοιπο τμήμα της Ουκρανίας, (θυελλώδη χειροκροτήματα) .
Είνε αυτονόητο πως όλοι αυτοί οι στραβοί υπολογισμοί δεν μπο­ρούσαν να μη χειροτερέψουν — και πραγματικά χειροτέρεψαν — ρι­ζικά την αγροτικο-οικονομική και την πολιτικο-στρατιωτική κατάστα­ση της φασιστικής Γερμανίας.
Η φασιστική Γερμανία περνάει μια βαθύτατη κρίση. Στέκεται μπροστά στην καταστροφή της.
........................................................................................................................................
ΔΥΝΑΜΩΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΙΤΛΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ. — ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΑΟΚ 
Το χρονιάτικο διάστημα που πέρασε ήταν χρόνος ριζικής με­ταστροφής όχι μόνο για τον εθνικοαπελευθερωτικό πόλεμο της Σοβ. Ένωσης μα και για τον παγκόσμιο πόλεμο.Η μεταστροφή που έγινε στο διάστημα αυτό στη στρατιωτική και στην εξωτερική πολιτική κατάσταση ήταν υπέρ της Σοβ. Ένωσης και των φιλικών προς αυτήν συμμάχων χωρών και κατά της Γερμανίας και των άλλων μελών της ληστρικής φασιστικής συμμορί­ας στην Ευρώπη. Τα αποτελέσματα και οι συνέπειες των νικών του Κοκ. Στράτου ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια του Σοβιετογερμανικού μετώπου και άλλαξαν όλη τη μετέπειτα πορεία του παγκόσμιου πο­λέμου.Η πολεμική συνεργασία του Κοκ. Στράτου με τους συμμαχι­κούς στρατούς, παρά τις προσδοκίες του εχθρού, όχι μόνον δεν ατόνι­σε, αλλά έγινε πιο στενή και πιο δυνατή. Γι' αυτό μιλάνε εύγλωττα οι αποφάσεις της Συνδιάσκεψης στη Μόσχα των αντιπροσώπων της Σοβ. Ένωσης, της Μ. Βρετανίας και των Ενωμένων Πολιτειών, που δημοσιεύτηκαν πριν λίγες μέρες.Σήμερα οι Ενωμένες στρατιές μας στέκονται γεμάτες αποφασι­στικότητα, έτοιμες να καταφέρουν από κοινού στον εχθρό τα χτυπή­ματα που θα φέρουν στην τελική νίκη.Οι μεγάλες νίκες του Κοκ. Στράτου στο διάστημα αυτό έγιναν παράλληλα με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των συμμάχων μας στη  Β. Αφρική, στη λεκάνη της Μεσογείου και στη Ν. Ιταλία και με τους συνεχείς βομβαρδισμούς των κυρίων βιομηχανικών βάσεων της Γερμανίας, που εξασθενούν σημαντικά τη δύναμη του εχθρού. Αν σ' αυτά προσθέσουμε τον ταχτικό ανεφοδιασμό της Σοβ. Ένωσης από μέρους των συμμάχων με πολεμικό υλικό και πρώτες όλες, μπορούμε χωρίς υπερβολή να πούμε ότι οι σύμμαχοι μας βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό στην καλοκαιρινή μας επίθεση.Βέβαια, οι επιχειρήσεις στη Ν. Ιταλία δεν μπορούν να θεωρη­θούν σαν δεύτερο μέτωπο. Είνε όμως κάτι παραπλήσιο με δεύτερο μέτωπο. Είνε αυτονόητο πως το άνοιγμα του πραγματικού δευτέρου μετώπου στην Ευρώπη — που δεν θ' αργήσει — θα επιταχύνει σημαν­τικά τη νίκη κατά της χιτλερικής Γερμανίας και θα στερεώσει α­κόμη περισσότερο την πολεμική συνεργασία των συμμαχικών κρα­τών.Έτσι τα γεγονότα αυτού του χρόνου δείχνουν ότι ο αντιχιτλερικός συνασπισμός είνε μια γερή συνένωση των λαών θεμελιωμένη σε στέρεες βάσεις. Είνε φανερό για όλους, ότι η χιτλερική κλίκα έχει οδηγήσει την χιτλερική Γερμανία και τους δορυφόρους της σε αδιέ­ξοδο.Οι ήττες των φασιστικών στρατευμάτων στο σοβιετογερμανικό μέτωπο και τα χτυπήματα των συμμάχων μας κατά των ιταλο-γερμανικών στρατευμάτων κλόνισαν όλο το οικοδόμημα του φασιστικού μπλοκ, που τώρα καταρρέει μπροστά στα μάτια μας.Η Ιταλία χάθηκε ανεπανόρθωτα για το χιτλερικό συνασπισμό. Ο Μουσολίνι δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα στην κατάσταση, γιατί κι ο ίδιος είνε στην ουσία αιχμάλωτος των γερμανών.Σειρά έχουν τώρα τα άλλα μέλη του συνασπισμού. Η Φιλαν­δία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία και οι άλλοι δορυφόροι του Χίτλερ, ύστερα απ' τις ήττες της Γερμανίας χάσανε κάθε ελπίδα, χάσανε την πίστη τους στην ευνοϊκή γι' αυτούς έκβαση του πολέμου και δεν σκέ­πτονται παρά πως θα βγουν απ' το τέλμα, που τους έσυρε ο Χίτλερ. Οι συνένοχοι της χιτλερικής Γερμανίας στη ληστρική της επίθεση — που δεν ήταν πάντοτε και τόσο πειθήνιοι στ' αφεντικό τους  τώ­ρα που ήρθε ο καιρός να δώσουν λόγο για τις πράξεις τους, γυρεύουν τον τρόπο και καραδοκούν την κατάλληλη στιγμή για να στρίψουν α­παρατήρητοι απ' τη ληστρική συμμορία (Γέλια) .Μπαίνοντας στον πόλεμο σαν μέλη του χιτλερικού μπλοκ, υπολό­γισαν στο γρήγορο τέλος του πολέμου. Από πρώτα κιόλας μοιράσανε το τι θα πάρει ο καθένας- «Για ποιόν οι πήττες και οι τηγανίτες — για ποιόν οι ξυλιές και οι γροθιές». (Γέλια, χειροκροτήματα) . Εννο­είται πως «τις ξυλιές και τις γροθιές» τις προόριζαν για τούς αντιπά­λους τους και φύλαγαν για τον εαυτό τους «τις πήττες και τις τηγα­νίτες». Τώρα όμως είνε πια φανερό πως στη Γερμανία και στους υποταχτικούς της δεν θα λάχουνε «οι πήττες και οι τηγανίτες» και πως θα έχουν να μοιράσουν αναμεταξύ τους μόνο «τις ξυλιές και τις γροθιές!» (Γέλια, χειροκροτήματα).Προβλέποντας το τόσο λίγο ζηλευτό μέλλον που τους περιμένει, οι συνένοχοι του Χίτλερ σπάζουν το κεφάλι τους, πως θα κατορθώσουν να βγουν απ' τον πόλεμο με όσο το δυνατό λιγότερες «ξυλιές και γρο­θιές». (Γέλια παρατεταμένα, χειροκροτήματα).Το παράδειγμα της Ιταλίας έδειξε στους δορυφόρους του Χίτ­λερ ότι, όσο αναβάλλουν το ξεχώρισμα απ' τη χιτλερική Γερμανία, τόσο περισσότερες ερημώσεις έχουν να περιμένουν στη χώρα τους, τό­σο περισσότερα δεινοπαθήματα θα περάσουν οι λαοί τους.Το παράδειγμα της Ιταλίας τους έδειξε ακόμη πως ο Χίτλερ ούτε καν διανοήθηκε να υπερασπίσει τους δορυφόρους του, κι ότι, όταν ο πόλεμος φτάσει στα εδάφη τους, αυτός ένα μόνο σκέπτεται, πως να αναβάλει όπως-όπως τη δική του καταστροφή.Η υπόθεση του γερμανικού φασισμού έχει χαθεί. Η «νέα» τους αιματηρή «τάξη πραγμάτων» βαίνει στη χρεωκοπία της.Στις κατεχόμενες χώρες ογκώνεται το ξέσπασμα της αγανά­χτησης ενάντια στους φασίστες υποδουλωτές. Χάθηκε ανεπανόρθωτα το παλιό κύρος της Γερμανίας στις συμμαχικές της και στις ουδέτερες χώρες, υπονομεύτηκαν οι οικονομικές και οι πολιτικές σχέσεις της με τα ουδέτερα κράτη. Ο καιρός που η χιτλερική κλίκα θορυβούσε αδιάντροπα για την κατάχτηση της παγκόσμιας κυριαρχίας απ' τους γερμανούς έχει μεί­νει πιά πολύ πίσω. Τώρα πια, όπως ξέρουμε όλοι, οι γερμανοί δεν νοιάζονται για την παγκόσμια κυριαρχία, δεν νοιάζονται «για το ξύγ­κι», φτάνει να μείνουν ζωντανοί. (Γέλια, χειροκροτήματα). Έτσι, η πορεία του πολέμου έδειξε πως η ένωση των φασιστι­κών κρατών δεν είχε και δεν έχει γερή βάση. Ο χιτλερικός συνασπισμός δημιουργήθηκε πάνω στις καταχτητικές, ληστρικές επιδιώξεις των μελών του. Όσο οι χιτλερικοί μπορούσαν να θορυβούν με τις στρατιωτικές επιτυχίες τους, ο φασιστικός συνασπισμός φαινόταν στα­θερός κι ενωμένος. Και οι πρώτες κιόλας ήττες του φασιστικού στρα­τού οδήγησαν στο γκρέμισμα του φασιστικού μπλοκ.Η χιτλερική Γερμανία και οι δορυφόροι της βρίσκονται στην παραμονή της καταστροφής τους.Η νίκη των Συμμαχικών χωρών κατά της φασιστικής Γερμα­νίας βάζει στην ημερήσια διάταξη ζητήματα μεγάλης σπουδαιότητας για την οργάνωση και αναδημιουργία της πολιτικής, οικονομικής και εκπολιτιστικής ζωής των Ευρωπαϊκών λαών. Η πολιτική της Κυβέρ­νησης μας πάνω στα ζητήματα αυτά μένει αμετάβλητη. Μαζί μέ τους συμμάχους μας οφείλομε:α) Να απελευθερώσουμε τους λαούς της Ευρώπης από τους φασίστες εισβολείς και να τους παράσχουμε τη βοήθεια μας στην αναδημιουργία των εθνικών τους κρατών που διαμελίστηκαν απ' τους φασίστες καταχτητές. Οι λαοί της Γαλλίας, του Βελγίου, της Γιουγκο­σλαβίας, της Τσεχοσλοβακίας, της Πολωνίας, της Ελλάδας και των άλλων κρατών, που βρίσκονται κάτω απ' το γερμανικό ζυγό, πρέπει να ξαναγίνουν ελεύθεροι και ανεξάρτητοι.β) Να δοθεί στους απελευθερωμένους λαούς της Ευρώπης πλή­ρες το δικαίωμα και η ελευθερία να λύσουν μόνοι τους το ζήτημα της κρατικής τους οργάνωσης.γ) Να παρθούν μέτρα για την τιμωρία όλων των φασιστών εγ­κληματιών, που είνε υπαίτιοι για το σημερινό πόλεμο και για τα μαρ­τύρια των λαών, σ' όποια χώρα κι αν κρύβονται.ο) Να εγκαθιδρυθεί ένα τέτοιο σύστημα στην Ευρώπη, ώστε να αποκλειστεί πλήρως κάθε δυνατότητα νέας επίθεσης από μέρους της Γερμανίας.ε) Να δημιουργηθεί μακροχρόνια οικονομική, πολιτική και πνευματική συνεργασία των λαών της Ευρώπης, βασισμένη στην α­μοιβαία εμπιστοσύνη και αλληλοβοήθεια, με σκοπό την αναδημιουργία της κατεστραμμένης απ' τους γερμανούς οικονομίας και του πολι­τισμού.Ο Κόκκινος Στρατός και ο Σοβιετικός Λαός στο χρονιάτικο αυ­τό διάστημα πραγματοποίησαν μεγάλες επιτυχίες στον πόλεμο ενάντια στους γερμανοφασίστες εισβολείς, πέτυχαν τη ριζική μεταστροφή του πολέμου υπέρ της χώρας μας και ο πόλεμος τώρα βαίνει προς την τελική του λύση. Μα στους σοβιετικούς ανθρώπους δεν ταιριάζει να σταματούν σ' αυτά που απέχτησαν, να μεθούν με τις επιτυχίες τους. Μπορεί ακόμα να μας διαφύγει η νίκη αν στις γραμμές μας εμφανι­στεί η επανάπαυση. Η νίκη δεν δίνεται χωρίς πάλη και ένταση όλων των δυνάμεων — κερδίζεται μόνο με τη μάχη. Η νίκη είνε τώρα κοντά, μα πρέπει να την καταχτήσουμε. Χρειάζεται νέα ένταση των δυνάμεων μας — αφοσιωμένη δουλειά στα μετόπισθεν και μα­στορική κι αποφασιστική δράση του Κόκκινου Στράτου στο μέτωπο. Θα ήταν έγκλημα μπροστά στην πατρίδα, μπροστά στους σοβιετικούς ανθρώπους που βρίσκονται ακόμη κάτω απ' το φασιστικό ζυγό, μπρο­στά στους λαούς της Ευρώπης που υποφέρουν κάτω απ' τη χιτλερική σκλαβιά, αν δεν μεταχειριζόμασταν όλες τις δυνατότητες για την ε­πιτάχυνση της συντριβής του Εχθρού. Δεν πρέπει να δώσουμε ανάπαυ­λα στον εχθρό. Να γιατί πρέπει να εντείνουμε όλες μας τις δυνάμεις — για   ν'   αποτελειώσουμε   τον   εχθρό.Ο Σοβιετικός Λαός και ο Κόκκινος Στρατός βλέπουν καθαρά τις δυσκολίες της μελλοντικής πάλης. Μα τώρα είναι πια φανερό πως η ημέρα της νίκης μας πλησιάζει. Ο πόλεμος μπήκε πια στη φάση της πλήρους εκδίωξης των καταχτητών απ' τη σοβιετική Γη και της συντριβής της φασιστικής «νέας τάξης» στην Ευρώπη. Δεν είναι μα­κριά ο καιρός που θα ξεκαθαρίσουμε ολότελα απ' τον εχθρό την Ουκρανία, τη Λευκορωσία, τις περιφέρειες του Λένινγκραντ και του Καλίνιν, την Κριμαία, τις Δημοκρατίες της Λιθουανίας, της Λεττονίας, της Εσθονίας, της Μολδαβίας και της Καρελλοφιλανδίας.Σύντροφοι!
— Για τη νίκη του Άγγλο-σοβιετο-αμερικανικού Συνασπισμού! (χειροκροτήματα)
— Για την απελευθέρωση των λαών της Ευρώπης απ' το φασι­στικό ζυγό!  (χειροκροτήματα) .
— Για την πλήρη εκδίωξη των γερμανών κακούργων απ' τη γη μας! (χειροκροτήματα).
— Ζήτω ο Κόκκινος Στρατός μας!  (χειροκροτήματα).
— Ζήτω ο Πολεμικός μας Στόλος! (χειροκροτήματα).
— Ζήτω οι γενναίοι μας αντάρτες καί αντάρτισσες! (χειροκρο­τήματα) ·
— Ζήτω η μεγάλη μας Πατρίδα!  (χειροκροτήματα).
— Θάνατος στους γερμανούς εισβολείς! (Παρατεταμένα χειρο­κροτήματα. Όρθιοι επευφημούν) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου