Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η Επανάστασις της 21ης Απριλίου 1967 έγινε πηγή εμπνεύσεως και καινούργιων αισθημάτων σε πάρα πολλούς Έλληνες. Η απότομη κατάργησις του παρελ­θόντος που επέφερε και η αναδημιουργική πνοή που ενεφύσησε εδημιούργησαν αναμφίβολα ικανοποίηση και ένα πλήθος ελπίδων σε χιλιάδες απλούς ανθρώπους. Η Επανάστασις υπήρξε γι αυτούς η αφορμή να εκφρά­σουν σε ποιητικό λόγο αλλά και σε αυθόρμητες επιστο­λές ό,τ ι από καιρό συνειδητά ή ασυνείδητα τους κατεπίεζε, ήταν σαν ένα ηφαίστειο που εξερράγη εκτοξεύον­τας ψηλά ό,τι καταπιέζονταν από καιρό στις καρδιές.
'Ο,τι λοιπόν ξεπήδησε αυθόρμητα και θερμά από τις καρδιές και έλαβε μορφή σ' ένα πρόχειρο χαρτί, δη­μοσιεύεται στις σελίδες που ακολουθούν. Έτσι τα δη­μοσιεύματα που περιέχονται στις σελίδες αυτές δεν είναι καρποί σπουδής, ούτε πρέπει να θεωρηθούν πάντοτε σαν υποδείγματα στιχουργίας. Είναι όμως χαρακτηριστικά δημιουργήματα, γιατί έχουν ειλικρίνεια και απηχούν ένα γνήσιο ενδιαφέρον.
Οι δημοσιευόμενοι στίχοι και οι επιστολές αντιπρο­σωπεύουν ένα ποσοστόν μόνον από τις εκατοντάδες και χιλιάδες πού έφθασαν — και εξακολουθούν να φθάνουν — στις διάφορες κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες. Τα πλεί­στα απ αυτά για λόγους χώρου δημοσιεύονται συντε­τμημένα, είναι όμως ικανά νομίζουμε, να δείξουν τον ενθουσιασμό και τις ελπίδες αυτών που τα έγραψαν.
Μια δημοσίευσις όλων των αποσταλέντων στίχων, πολύ περισσότερο μάλιστα των επιστολών, ήταν τεχνι­κά αδύνατον να γίνη στα περιωρισμένα πλαίσια ενός τόμου. Ίσως κάποια άλλη έκδοσις ν' αυξήση τον αριθμό των ήδη δημοσιευομένων δημιουργημάτων και δώση μία αφορμή ικανοποιήσεως σε εκείνους που ταχυδρόμησαν τον ενθουσιασμό τους. ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΩΝ

Ελάτε Ελληνόπουλα στα πράσινα λειβάδια,
στα ανθισμένα δένδρα, στις όμορφες πλαγιές.
Ο ήλιος, ο αέρας και η μητέρα γη
σε σας θε να χαρίσουνε χαρούμενη ζωή

Εμείς η νέα γενεά του Έθνους η ελπίδα,
με την αγνή μας την Ψυχή, τα στιβαρά μας μπράτσα,
ας πιάσουμε όλοι μαζί την πατρική μας τέχνη,
για να δημιουργήσουμε μια Νέα Ελλάδα ευτυχή

Η εικοστή πρώτη Απριλίου είναι μεγαλ' ημέρα,
γιατί μας έδωσε το φως και την χαρά, της λευθεριάς τα δώρα.
Ελλάδα μας, Πατρίδα μας, γλυκεία, του κόσμου το καμάρι,
σαν έχεις τέτοια αγροτιά και λεβεντιά, μη σκιάζεσαι σκοτάδι

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΣΤΗΝ  21ην ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967

 Μια  νύχτα εχρειάσθηκε

να ήρεμήση ο τόπος
για να σωθή η Ελλάδα μας
απ' το βαθύ το σκότος

Ηρέμησε  ο τόπος μας
από  την φασαρία
απ' τους κακούς τους δαίμονας
κι' από την αναρχία


Ξεχάστηκαν  τα παλιά
νέα ζωή αρχίζει
χαμόγελο στους Έλληνες
και πάλι τώρα ανθίζει

Τιμή  και δόξα εις αυτούς
που δώσαν την Ειρήνη
μια μέρα αυτό που έγινε
έπρεπε για να γίνη.

Ειρήνη  Σ΄ όλους μας και ηρεμία
του έτους εξήκοντα επτά
του  Απρίλη εικοσ μία
σελίδες  δόξης θά μείνουνε γραπτά.

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΠΑΙ·ΩΑΝΝΟΥ Βόλος

21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967
Στην άβυσσο της συμφοράς
η Ελλάδα είχε φθάσει
μα ο Σωτήρας πρόφτασε
το χέρι να της πιάση.


Και ο Σωτήρας της αυτός
δεν ήταν κανείς άλλος
μα ο στρατός ο εθνικός
ο άξιος ο μεγάλος.

Κεϊνο το γλυκοχάραμα
του Απρίλη εικοστή πρώτη
με τη φωτιά της δόξας του
εσκόρπισε τα σκότη.

Και τ' ανοιξιάτικο πρωί
ήρθε πλημμυρισμένο
από το θείο άρωμα
μέσα στο φως λουσμένο.

 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ΓΑΪΤΑΝΗΣ
ΜαθητήςΔημοτικού Σχολείου Μουσθένης Καβάλα

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου