Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Ν. ΚΑΛΙΑΝΕΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΣΣΟΝ


Και είναι αληθινά παράξενο πως σε τόσο χαμηλό ύψος , δεν κατάφεραν οι μπόμπες που έπεφταν να εγγίσουν τα πλοία. Τα καράβια πάλι δεν ήταν δυνατόν βέβαια να παρακολουθούν με απάθειαν την απειλήν της καταβυθίσεώς των. Απήντησαν ταχύτατα με πολυβόλα και με τουφέκια. Η αποτελεσματικότης όμως της βολής δεν ήταν , πρέπει να ομολογηθή, σπουδαία. Τα διατεθειμένα μέσα πενιχρότατα , η έλλειψις ικανών πυροβολητών εκ του πληρώματος έκδηλος , τέλος η συγκίνησις εκ του δια πρώτην φοράν συναντωμένου εναερίου κινδύνου ισχυροτάτη. Πολλά ναυτάκια είχον πανικοβληθή, ο τρόμος τα είχε κυριεύσει. Αλλά και τα υποβρύχιά μας δεν λησμονούνται από τον "εχθρόν". Τα αεροπλάνα επιτίθενται και εναντίον αυτών. Τρία προσβάλλουν το ένα μετά το άλλο τα δύο ανυπεράσπιστα υποβρύχια, διευθύνοντα εναντίον των σωρείαν βομβών. Είμαστε υποχρεωμένοι να απαντήσωμεν .Με τί όμως; Από τα τρία πολυβόλα μόνον τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λόγω της στερεώσεως των κατά την μίαν διεύθυνσιν. Το σκαμπανέβασμα ισχυρότατον, λόγω της μεγάλης θαλασσοταραχής εμποδίζει ολοσχερώς τόσον την ευχερή γέμισιν , όσον και την σκόπευσιν. Οι σφαίρες των μάουζερ βρεγμένες και άχρηστες ! Σχεδόν είμαστε στη διάθεσι των αεροπόρων που αδίστακτα κατέβαιναν έως τα 50 μέτρα.

Ασυρματιστές στο Πέραμα  με την συνεχή μετάδοση
 ραδιοτηλεγραφημάτων επιχειρούν να δημιουργήσουν
προβλήματα στους ασυρμάτους των πλοίων
που ελέγχουν οι στασιαστές. 
Διακρίνουμε ήδη όρθιον έναν αεροπόρο , να μας ρίχνη με το πολυβόλο.

-Το πυροβόλον έτοιμον προς βολήν, διατάσσει ο κυβερνήτης του "Νηρέως".

Η ομοχειρία κυριολεκτικά πνιγμένη απ΄' τη θάλασσα , διατηρεί εν τούτοις αξιοθαύμαστον αντοχήν.
Στρέφει τον πυργίσκον προς την διεύθυνσιν του αεροπλάνου.
Ξαφνικά σταματάει τη στροφή.
-Τί συμβαίνει;
-Δεν στρέφει άλλο άλλο κ. ύπαρχε!...
Η "υποβρύχιος κεραία" έχει μαγκώσει στον πυργίσκο του πυροβόλου και του απαγορεύει την στροφήν. Οι στιγμές όμως είναι κρισιμώτατες. Ο αεροπόρος εκτελεί συνεχείς κύκλους, βάλλων δια του πολυβόλου και εξαπολύων βόμβας διαρκώς.
Για να κατέβη άνθρωπος να ξεμπλέξη την κεραία ούτε μπορεί να γίνη σκέψις με τέτοια θαλασσοταραχή.Δεν μένει παρά να κοπή η κεραία. Ο ύπαρχος ανεβασμένος στον προφυλακτήρα της γεφύρας δεν διστάζει. Μ' ένα σουγιά κόβει την ελαστική κεραία και το κάτω μέρος παρασυρόμενον από το βάρος της κρεμάει στη θάλασσα ελευθερώνοντας μ΄αυτό τον τρόπο τον πυργίσκο.
Το πυροβόλον ήδη διευθύνεται κατά του αεροσκάφους, το οποίον επανέρχεται για νεωτέρα επίθεσι.
-Προσοχή....
-Πυρ!!!
Η κανονιά μας φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα. Το αεροσκάφος μας δίνει την εντύπωσι αθώας πεταλούδας που τη χτυπάει ένα παιδάκι με το καπέλλο του. Τα αέρια του βλήματος το ταλαντεύουν και το καταπτοούν σε τέτοιο σημείο , που αναγκάζεται να στρέψη ταχύτατα και να απομακρυνθή. Τοίδιο συμβαίνει και με ένα άλλο αεροσκάφος.
Ο "Κατσώνης", ο οποίος δεν εξετέλεσε βολήν καθ' ολοκληρίαν εδέχθη τις περισσότερες επιθέσεις.
Επί τέλους. Η βόμβες εξηντλήθησαν μέχρι και της τελευταίας. Οι αεροπόροι απομακρύνονται, επιστρέφοντες εις την βάσιν των.
Απολογισμός της επιθέσεως των. Δύο αξιωματικοί τραυματίαι και τρεις ναύται, εκ των οποίων ο ένας αππέθανε εις Κρήτην.
Ο στόλος εξακολουθεί τον πλουν με κυματισμόν μεγάλον. Έχουμε πορεία για την Κρήτη. Δεν είναι δυνατόν να κάμη αλλοιώς ο ναύαρχος Δεμέστιχας, παρά την διαφωνίαν του Κολιαλέξη.
Εγκαταλείπει την ιδέαν του κατάπλου εις Θεσσαλονίκην και ο λόγος είναι ο εξής:
Έχουν περάσει δέκα πέντε ώρες από την κατάληψιν του στόλου και καμμιά φρουρά δενδίνει σημείον ζωής, παρά τα συμφωνηθέντα. Έτσι κρίνεται σκοπιμώτερον να προηγηθή η εξέγερσις της Κρήτης, διότι πιστεύομεν , ότι ο Λαός της θα εναγκαλισθή προθύμως το κήρυγμα της επαναστάσεως. Ως τόσο η επισκόπησις του ουρανού δεν χαλαρούται. Οι οπτήρες δεν ξεκολλάνε τους φακούς των από τον ουρανό.
Στας 10 το πρωί εκδηλώνεται η δευτέρα επίθεσις των αεροσκαφών. Νέο πανηγύρι! Αυτή την φορά όμως τα πληρώματα των καραβιών τη δέχονται με περισσότερη ψυχραιμία.
-Πάρε μία, κύριε αεροπόρε! φωνάζει ο πυροβολητής. Και τα αστεία εξακολουθούν τόσο, που αναγκάζεται να επέμβη ο κυβερνήτης.
Τα αεροσκάφη, μετά την δευτέραν των αυτήν επίθεσιν, αποσύρονται οριστικώς.
Ο στόλος εξακολουθεί τον πλουν του ανενόχλητο από τα αεροσκάφη πλέον , αλλά έχων να αντιπαλαίση ακόμη με δύο  εξαντλητικούς εχθρούς: την κόπωσιν και την θαλασσοταραχή. Από μακρυά ξεχωρίζει η  Φαλκονέρα. 
Το μεσημέρι την έχουμε περάσει. Ο στόλος την αφήνει δεξιά. Ο "Νηρεύς" και η "Νίκη" πούχαν ξεμακρύνει  αρκετά την  αφήνουν αριστερά. Αλλά ο καιρός όλο και χειροτερεύει.Κατεβαίνει ζωντανό τώρα το κύμα απ' τον Μαλέα. Τόσο, που η "Νίκη" αναγκάζεται να ποδήση στη Φαλκονέρα.
Ο "Νηρεύς" με τον καιρό στη "μπάντα" υποφέρει εξαιρετικά και δυσκολεύεται να ακολουθήση την πορεία του στόλου. Και αποφασίζει  να τραβερσάρη επάνω στον καιρό. Περνάνε ώρες  ατελείωτες.Στην Κρήτη δεν μπορεί να πιάσουμε μ΄αυτό τον καιρό. Πρέπει κάπου να ποδήσωμε. Ξαναγυρίζουμε στα πρίμα να πιάσωμε στη Φαλκονέρα. Κατά τις 8 το βράδυ διακρίνουμε  στον  ορμίσκο της τη "Νίκη". Μας σημαίνει  ότι η αγκυροβολία  τέτοια ώρα στον μικρόν ορμίσκον  είναι επικίνδυνος και αποφασίζουμε να περάσουμε τη νύχτα με "τραβέρσο"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου