Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

ΔΗΜ.ΒΑΚΑΣ: ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ. ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

«Εις τας 9 η ώρα η συγκίνησις αποκορυφούται. Ο Διοικητής του Συντάγματος Τσολακόπουλος-Ρέμπελος οργανώνει μια αναμνηστική μικρά τελετή εις πανηγυρισμόν της εμφανίσεως των πρώτων τμημάτων τακτικού ελληνικού στρατού εις τον Κεράτιον. Διέταξε , δηλαδή, και παρετάχθησαν ένοπλοι οι άνδρες του 34ου συντάγματος εις το κατάστρωμα του «Τίγρεως». Ακολούθως μέσα στην απόλυτη σιγή- πειθαρχίας και αφθάστου συγκινήσεως- έδωσε διαδοχικώς και με τρέμουσαν φωνήν τα παραγγέλματα:-Προσοχή…-Εφ΄όπλου λόγχη….-Παρουσιάσατε άρμ…Και ενώ οι  σαλπιγκταί ανέκρουαν το σάλπισμα της σημαίας , οι αξιωματικοί εχαιρετούσαν με τα ξίφη και οι στρατιώται παρουσίαζον όπλα εξεδίπλωσε επάνω εις την γέφυραν του πλοίου και εκυμάτισεν υπερήφανα στην πρωινή αύρα του Βοσπόρου η τιμημένη Γαλανόλευκη του Συντάγματος. Συνάδελφοι, που έζησαν την ιστορικήν εκείνην στιγμήν, μου αφηγούντο αργότερα , ότι δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη εν συνεχεία. Τέτοια ήταν η εθνική ανάτασις και μεταρσίωσις που όλων και των πλέον ψυχρών τύπων τα βλέφαρα ήσαν δακρυσμένα και όλα τα ελληνικά μάτια έβλεπαν για μερικά λεπτά θολά… Όλοι μόνον ήκουσαν- δεν είδον!..- τον Διοικητή τους που  είχε  την θαυμασίαν αυτήν έμπνευσιν  ν’ αναφωνή: «Ζήτω το Έθνος», ιαχή που επανελήφθη διατόρως από μυριάδας στομάτων. Συγχρόνως όμως η εθνική εκδήλωσις που τελετουργικώς συνέβαινεν επάνω εις το «Τίγρις» μετεδίδετο και έξω από το πλοίον. Διότι  μόλις είδαν την επίσημη στρατιωτική σημαία του 34ου πεζικού συντάγματος επάνω  εις την γέφυραν  του πλοίου , το ηγκυροβολημένον λίγο πιο πέρα  ελληνικόν θωρηκτόν «Αβέρωφ» (πλοίαρχος Χατζηκυριάκος)  και το ελληνικόν αντιτορπιλλικόν  «Κεραυνός»  (πλωτάρχης Θεοχάρης)  υψώνουν  αμέσως επί του πρωραίου ιστού  την ελληνικήν σημαίαν. Ταυτοχρόνως , τα πληρώματά των παρεττάσσοντο  επί του καταστρώματος και εζητοκραύγαζαν Παραλλήλως  τα εις τον Βόσπορον ορμούντα συμμαχικά θωρηκτά και λοιπά πολεμικά  πλοία , τιμής ένεκεν, έσπευσαν να υψώσουν  εις τον πρωραίόν τους ιστόν την ελληνικήν σημαίαν  και όλων αι μουσικαί ανέκρουσαν τον Εθνικόν μας Ύμνον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου