Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ (1919-1922)
ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Ο Μαύρος Καβαλάρης: Νικόλαος Πλαστήρας. Τρεις τόμοι. Αθήνα, 1995, σελ. 565+370+432.
ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ ΧΡ, Χρονικόν μεγάλης τραγωδίας (Το έπος της Μικρασίας). Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1962, σελ. 414.
ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τα ιστορικά ερείσματα των αξιώσεων των ανταλλαξίμων. Έχει δίκαιον ο κ. Βενιζέλος; Αθήναι, 1930, σελ. 40.

ΑΧΕΛΩΟΣ Ι., Γεσήρ Νο 5421. Τύποις "Παγκοσμίων Στρατιωτικών Νέων". Αθήναι, 1934, σελ. 128. [Ο συγγραφέας περιγράφει την 12μηνη αιχμαλωσία του (Αύγουστος 1922 - Αύγουστος 1923) στα χέρια των Τούρκων.]
ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Η δίκη και η εκτέλεση των Εξ. Αποκορύφωμα πολιτικού φανατισμού. Αθήνα, 1980, σελ. 387.
ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η Ελλάς του 1910-1920. Δύο τόμοι. Πυρσός Α.Ε., 1931, σελ. 386+430+εικόνες.
ΒΕΝΤΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η Ελλάς του 1910-1920. Δύο τόμοι. Ίκαρος, 1970, σελ. 395+ 436 + εικόνες.

ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ Ι., Ο Ουλαμός του Αφιόν Καραχισάρ. Αθήναι, 1930, σελ. 95.
ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ, Η Μικρασιατική καταστροφή και το ξερίζωμα του ελληνισμού. Τολίδη, 1987, σελ. 122.
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επίτομος ιστορία της εις Μικράν Ασίαν εκστρατείας 1919-1922. Αθήνα, 1987, σελ. ΧΙ+496+σχεδιαγράμματα.
 ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας - Προύσης - Ουσάκ (Ιούνιος - Νοέμβριος 1920). Έκδοσις  Αθήναι, 1957, σελ. XXI+399.
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Επιχειρήσεις Φιλαδελφείας - Προύσης - Ουσάκ (Ιούνιος - Νοέμβριος 1920) - Σχεδιαγράμματα (49 Σχεδιαγράμματα και Χάρτες).  Αθήναι, 1957.
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ο ελληνικός στρατός εις την Σμύρνην (Μάιος 1919 - Μάιος 1920).  Αθήναι, 1957, σελ. XVIII+432+χάρτες και σχεδιαγράμματα εντός και εκτός κειμένου.

ΓΕΣ/ΔΙΣ, Τα προ της τουρκικής επιθέσεως γεγονότα (Σεπτέμβριος 1921 - Αύγουστος 1922).  Αθήναι, 1960, σελ. XVI+380+σχεδιαγράμματα και χάρτες.
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν.Τόμος έβδομος.Το τέλος της εκστρατείας 1922 Μέρος Πρώτον.Υποχωρητικοί αγώνες  των Α και Β Σωμάτων Στρατού Αθήναι 1962 σελ XVΙ+364+ σχεδιαγράμματα και χάρτες.
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η εκστρατεία εις την Μικράν Ασίαν.Τόμος έβδομος. Το τέλος της εκστρατείας 1922 Μέρος Δεύτερον.Σύμπτυξις του Γ.Σώματος  Στρατού. Αθήναι 1962 σελ XV+277+ σχεδιαγράμματα και χάρτες.

ΓΕΣ/ΔΙΣ, Η Υγειονομική υπηρεσία του Στρατού κατά την Μικρασιατικήν εκστρατείαν (1919-1922)
ΓΕΣ/ΔΙΣ, Ανεφοδιασμοί και μεταφοραί κατά την Μικρασιατικήν εκστρατείαν (1919-1922) Αθήναι 1966
ΚΑΛΟΥΔΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ, Η Μικρασιατική καταστροφή στον ελληνικό κινηματογράφο. Δωδώνη, 2001, σελ. 110.
ΚΑΡΑΣΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο Μικρασιατικός πόλεμος. Αι επιχειρήσεις του Μαρτίου 1921 (Κριτική μελέτη). Δύο τόμοι. Αθήναι, 1968.
Α΄ τόμος: σελ. ιε΄+492+7 σχεδιαγρ.+21 φωτογραφίες Β΄ τόμος: σελ. ιστ΄+284+3 σχεδιαγρ. +14 φωτογραφίες
Ο συγγραφέας ήταν αντιστράτηγος, διευθυντής του ΙΙ Γραφείου του Επιτελείου της Στρατιάς Μ. Ασίας.

ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Το ημερολόγιο της στρατιωτικής μου ζωής (16/8/1916 - 13/10/1922). Αθήναι, 1978, σελ. 114. 
ΚΑΨΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Χαμένες πατρίδες. Από την απελευθέρωση στην καταστροφή της Σμύρνης. Αθήναι, 1962, σελ. 270.
ΚΑΨΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Χαμένες πατρίδες.
ΚΟΤΖΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Επίλογος στο Γουδί- Η δίκη των εξ. Φυτράκης .Σελ. 194  
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Από τη Δόξα στη Συμφορά (1915-1922). Η άδικη εκτέλεση των Έξι ... Εκδόσεις Μέτρον, 2005, σελ. 169.
ΛΩΡΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η κόλαση της εικοσάμηνης αιχμαλωσίας μου (Σεπτέμβρης 1922 - Απρίλης 1924). Αθήνα, 1976, σελ. 134.

ΜΑΓΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η αλληλογραφία σε 112 κάρτες του στρατιώτη Γεωργίου Μ. Μάγνη κατά τη Μικρασιατική εκστρατεία. Άγρα, 1983, σελ. 133. 
ΜΑΛΑΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Η Μικρασιατική καταστροφή (Τα παθήματα που δεν γίνονται μαθήματα). Αθήναι, 1962, σελ. 144.
ΜΑΛΛΩΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η πολιτική ιστορία του Δημητρίου Π. Γούναρη. Τόμος Α΄: 1902-1920. (Δεν εκδόθηκε άλλος τόμος). Έκδοσις της πολιτικής επιθεωρήσεως "Νέα Εποχή". Αθήναι, 1926, σελ. 480.

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Πολεμικά φύλλα από την μικρασιατικήν εκστρατεία. Σειρά πρώτη. Τυπ. Απ. Ι. Μουστοπούλου. Αθήναι, 1923, σελ. 320.
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Πολεμικά φύλλα από την μικρασιατικήν εκστρατεία.Λόγχη
ΜΟΣΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η Μικρασιατική επιχείρησις. Β΄ έκδοσις συμπεπληρωμένη. Ίκαρος, 1969, σελ. ιη΄+81+LXXII.
ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Λόγια του κανονιέρη: 1079 μέρες συνοδοιπόροι με το θάνατο!. Νέα Υόρκη, 2000, σελ. 128.
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Δημήτριος Γούναρης: Πολιτική βιογραφία. Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κων/νος Καραμανλής/Ι. Σιδέρης, 2007, σελ. 554.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης (1859-1922): Ένας άνθρωπος και μια εποχή. Αθήναι, 1972, σελ. 621+φωτογραφίες.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Έφεδρος Λοχαγός - Ιατρός), Αναμνήσεις εκ του Μακεδονικού, Ουκρανικού και Μικρασιατικού Μετώπου (1917-1922). Ιωλκός, 2003, σελ. 172.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Στρατιά Μικράς Ασίας - 28ο Σύνταγμα. Φιλιππότη, 1990, σελ. 283. [18 Ευρώ]
ΠΕΠΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Νικόλαος Πλαστήρας, ο μαύρος καβαλάρης. Εκδόσεις "Σύλλογος Μεσενικολιτών", χ.χ., σελ. 562.
ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Το Ιππικό στ' ανδραγαθήματα του Ελληνικού Στρατού 1919-1922. Αθήναι, 1987, σελ. 181.
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, ο Σμυρναίος αρχιστράτηγος της νίκης. Αθήνα, 1964, σελ. 189.

ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΩΡΓ. (Αντ/γος ε.α., διευθυντής του IV Επιτελικού Γραφείου της Στρατιάς), Πόλεμος και Ελευθερίαι: Η Μικρασιατική εκστρατεία όπως την είδα. Αθήναι, 1957, σελ. 282.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Υποστράτηγος), Επιχειρήσεις του ελληνικού στρατού προς Σαγγάριον - Άγκυραν και παρατηρήσεις τινές επ' αυτών (1 Αυγούστου - 23 Σεπτεμβρίου 1921). Γενική Στρατιωτική Επιθεώρησις, Ιούλιος 1932, σελ. 74+3 σχεδιαγράμματα.
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Στρατηγός), Μάχη περί το Αφιόν Καρά Χισάρ (18-23 Σεπτεμβρίου 1921). Αθήναι, 1931, σελ. 16+δράγραμμα μάχης.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Η Ελλάς εν Μικρά Ασία. Ιστορική επισκόπησις επί τη βάσει επισήμων εγγράφων και πηγών. Αθήνησι, 1925, σελ. ιε΄+422.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΩ, Η Μικρασιατική καταστροφή και η στρατηγική του ιμπεριαλισμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Β΄ έκδοση. Κέδρος, 1980, σελ. 101. 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΔΙΔΩ, Ματωμένα χώματα
ΤΖΑΝΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Δακρυσμένη Μικρασία. 1919-1922: Τα χρόνια που συντάραξαν την Ελλάδα. Μεταίχμιο, 2007, σελ. 745+φωτογραφίες.

ΤΖΑΝΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Εις θάνατον!: Η δίκη και η εκτέλεση των Έξι μέσα από τα πρακτικά, τα παραλειπόμενα και τα "ψιλά" των εφημερίδων. Μεταίχμιο, 2010, σελ. 624. 
ΤΣΙΡΚΙΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ: Επιτέλους τους ξεριζώσαμε.
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Σαγγάριος: Εποποιΐα και καταστροφή στη Μικρά Ασία. Φυτράκης, 1974, σελ. 198.
ΨΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις. Τύποις καταστημάτων "Ακροπόλεως". Αθήναι, 1929, σελ. 80.  
ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η Μικρασιατική καταστροφή (1918-1923). Η Εγγύς Ανατολή μετά τον πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. Δεύτερη έκδοση. Επικαιρότητα, 1973, σελ. 272.
BIERSTADT EDWARD HALE, Η μεγάλη προδοσία. Ο ρόλος των Μεγάλων Δυνάμεων στη Μικρασιατική Καταστροφή και στη Συνθήκη της Λοζάνης. Νέα Σύνορα-Λιβάνη, 1997, σελ. 437+φωτογραφίες.
DRIAULT ÉDOUARD, Histoire diplomatique de la Grèce de 1821 à nos jours. TOME V: La Grèce et la Grande Guerre. De la Révolution turque au Traité de Lausanne (1908-1923). “Les Presses Universitaires de France”. Paris, 1926, p. XVI+568+6 cartes (Les partages de la Macédoine – L’ Epire du Nord – Les nouvelles frontiers selon le Traité de Neuilly – Les îles – Le territoire de Smyrne – La Thrace et les Détroits).

HORTON GEORGE, Η μάστιγα της Ασίας. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2000, σελ. 340.
NICOL E., Οι Σύμμαχοι και η κρίση στην Ανατολή (Ο ρόλος των Συμμάχων έξι μήνες πριν από την καταστροφή ή γιατί πρέπει να καταστραφεί ο Μικρασιατικός Ελληνισμός). Ειρμός, 1990, σελ. 223+φωτογραφίες.
PUAUX R., Ο θάνατος της Σμύρνης. Μτφρ.: Άννα Κατρά. Εισαγ. - σχόλια: Νίκος Βικέτος. Ειρμός, 1992, σελ. 87.
PUAUX RENÉ, L’ Égéide. Payot. Paris, 1919, p. 123. PUAUX RENÉ, La mort de Smyrne. Deuxième édition. Édition de la Revue des Balkans. Paris, 1922, σελ. 32.

TOLLESHAUG BERIT, Φρίντγιοφ Νάνσεν: Ένας Νορβηγός ήρωας σε μια ελληνική τραγωδία; Εκδόσεις Μάτι, 2012, σελ. 325.
Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΧΑΤΖΑΝΕΣΤΗΣ (1823-1922). Επιμέλεια: Μ. Π. Παπαστρατηγάκη (δημοσιογράφου). Εκ του τυπογραφείου του εργαστηρίου γραφικών τεχνών Στ. Ν. Ταρουσοπούλου, πλησίον του Θεάτρου Ν. Φαλήρου, 1927, σελ. 343+φωτογραφίες.
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1918-1922. Εκδ. Απ. Αποστολόπουλος. Αθήνα, 1976, σελ. 364.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου