Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922-30ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ


 ΔΙΟΙΚΗΣH
Διοικητής: Άντ/ρχης Πεζικού Πικουλάκης Ιωάννης.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
 Χαρμανλη  1-8-22.         

Εγγύς Χασάν Μπέη 19-8-22..  
Oγιατζίκ 22-8-22.
 Υψώματα Νασήφ Πασά 23-8-22.
 2 χλμ. Δ. Ακ Σου 24-8-22.
Προύσα 28-8-22.
4 χιλ. Δ. Κωνσταντινάτου 29-8-22.
Ν. Σαχίνκιοϊ 31-8-22.
Αρτάκη 5-9-22.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
I Τάγμα : Ταγματάρχης Παπακωνσταντίνου Αριστείδης
IΙ Τάγμα : Ταγματάρχης Φαρμάκης Βασίλειος
IΙΙ Τάγμα : Ταγματάρχης Δημητρέας Ιωάννης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου