Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2013

La France compte plus de 65 millions d’habitants… mais de moins en moins français !

Η Γαλλία μετρά περισσότερους από 65.000.000 κατοίκους...... αλλά όλο και λιγότερους Γάλλους.
Σάββατο  12 Ιανουαρίου 2013 , par Garde Suisse
 — Την 1η Ιανουαρίου 2013 , ο γαλλικός πληθυσμός έφτασε στα  65,3 εκατομμύρια , σε αντίθεση  με τα 55.6 στα 1982  και τα 60,5  το 2000 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Insee. Ο  δείκτης  αύξησης του γαλλικού πληθυσμού  είναι δύο φορές μεγαλύτερος από κάθε άλλη χώρα της Ευρώπης . ................

Au 1er janvier 2013, la population française est de 65,3 millions, contre 55,6 en 1982, et 60,5 en 2000 d’après les estimations de l’Insee. La croissance démographique française est deux fois plus élevée qu’ailleurs en Europe.Une étude publiée par Polémia, le 3 janvier, sur la base des statistiques de l’Insee, montre que le nombre des étrangers nouveaux s’élève à environ 216.000 par an, soit la moitié du solde annuel de la France, dû pour ¼ aux naissances et pour ¾ au solde des entrées.
De plus, les statistiques de naissances 2011 de l’Insee, selon le pays de naissance des parents, sont, elles aussi, éclairantes : pour 25% des 823.000 naissances annuelles, les deux parents ou l’un des deux est né à l’étranger, pour l’essentiel, hors Union européenne. Cette proportion augmente rapidement.
Ces quelques chiffres donnent une idée du grand remplacement de population en cours.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου