Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΤΟ ΔΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
(1914 )
Αρχιστράτηγος Στρατηγός Ζόφφρ.
Επιτελάρχης Στρατηγός. Μπελέν.
1η Στρατιά:
Διοικητής Στρατηγός Ντυπάϊγ.
7ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Μποννώ.
8ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Ντε Καστελλί.
13ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Αλίζ.
14ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Πουραντιέρ - Ντυτέϊγ.
21ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Λεγκράντ.
44η Μεραρχία.
Πέντε Εφεδρικές  Μεραρχίες.
Δύο Μεραρχίες  Ιππικού.
Βαρύ Πυροβολικό (12 Πυροβολαρχίες).
2α Στρατιά:
Διοικητής Στρατηγός Ντε Καστελνώ.
9ο Σώμα   Στρατού  Διοικητής   Στρατηγός Ντυμπουά.
15ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Εσπινάς.
16ο Σώμα    Στρατού    Διοικητής Στρατηγός Ταβερνά.
Ι8ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός
Ντε Μας Λατρί.
20ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Φος.
Έξι  Εφεδρικές  Μεραρχίες.
Δύο Μεραρχίες  Ιππικού.
Βαρύ Πυροβολικό (17 Πυροβολαρχίες).
3η Στρατιά:
Διοικητής Στρατηγός Ρυφφέυ.
4ο  Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Μηελλέ.
5ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Μπροκχίν.
6ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Σαρράιγ.
Επτά Εφεδρικές  Μεραρχίες.
Μία Μεραρχία Ιππικού. Βαρύ Πυροβολικόν (18 Πυροβολαρχίες).
4η Στρατιά:
Διοικητής Στρατηγός Λαγκλ ντε Γκαρύ.
12ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Ροκ.
17ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Πολίν.
Αποικιακό Σώμα Στρατού Διοικητής Στρατη­γός Λεφέβρ. 
Μία Μεραρχία Ιππικού.
Βαρύ Πυροβολικό (3 Πυροβολαρχίες).
5η Στρατιά:
Διοικητής Στρατηγός Λανζεράκ.
1ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός
Φρανσέ ντ' Εσπεράϋ.
2ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Ζεράρ.
3ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Σωρέλ.
10ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Ντεφορζέ.
11ο Σώμα   Στρατού   Διοικητής   Στρατηγός Εϊντού.
Δύο Μεραρχίες Πεζικού.
Μία Μεραρχία  Ιππικού.
Βαρύ Πυροβολικό (17 Πυροβολαρχίες).
Στρατιά Αλσατίας:
Διοικητής Στρατηγός Πω.
7ο Σώμα Στρατού (από τη  1η Στρατιά).
57η Εφεδρική Μεραρχία Πεζικού.
58η Εφεδρική Μεραρχία Πεζικού.
63η Εφεδρική Μεραρχία Πεζικού.
66η Εφεδρική Μεραρχία Πεζικού.
Μεραρχία  Ιππικού.
Στρατιά Λωραίνης:
Διοικητής Στρατηγός Μωνουρύ.
54η Εφεδρική  Μεραρχία Πεζικού.
55η Εφεδρική Μεραρχία! Πεζικού.
56η Εφεδρική Μεραρχία Πεζικού.
65η Εφεδρική Μεραρχία Πεζικού.
67η Εφεδρική Μεραρχία Πεζικού.
72η Εφεδρική Μεραρχία Πεζικού.
75η Εφεδρική Μεραρχία Πεζικού.

Υποσημειώσεις: 
H κανονική σύνθεση  ενός Γαλλικού Σώμα­τος Στρατού περιελάμβανε  δύο Μεραρ­χίες .
Μια Μεραρχία περιελάμβανε δύο Ταξιαρχίες.
Μία Ταξιαρχία περιελάμβανε δύο Συντάγματα Πεζικού
Ένα Σύνταγμα πεζικού περιελάμβανε 3 Τάγματα Πεζικού
Μια εφεδρική Ταξιαρχία περιελάμβανε δύο Συντάγματα  δυνάμεως δύο Ταγμάτων το καθένα .
Ένα Σύνταγμα πυροβολικού διέθετε 9 πυροβολαρχίες  των 4 πυροβόλων των 75 χιλ.
Το πεζικό ήταν εφοδιασμένο με τυφέκια Λεμπέλ.
Το ιππικό διέθετε καραμπίνα και σπαθί και κάποιοι σχηματισμοί και λόγχη (Σύνταγμα Δραγώνων)
Το πυροβολικό  είχε στη διάθεσή του ταχυβόλα των 75 χιλ και βαρέα πυροβόλα διαφόρων διαμετρημάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου