Τρίτη, 7 Μαΐου 2013

Κ. ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ: ΙΔΟΥ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  σελ .  5
Σχηματισμός Κυβερνήσεως Γ.Τσολάκογλου σελ 9
Λόγοι επιβάλοντες τον σχηματισμόν Κυβερνήσεως σελ 10
Η υπ αριθ 6/45 Συντακτική πράξις σελ. 23
Κατάθεσις πολιτικών ανδρών εν τη δίκη σελ.32
Θ. Σοφούλης σελ.33
Γ. Καφαντάρης σελ.33
Δ. Μάξιμος σελ.34
Γ. Στράτος σελ.34
Τζων Θεοτόκης σελ.35
Κ. Ρέντης σελ.36
Αντώνιος Αθηνογένης σελ. 36
Γ, Παπανδρέου σελ.37
Π. Κανελόπουλος σελ.37
Ανάληψις κυβερνήσεως υπό Λογοθετοπούλου.σελ.38
Διάγγελμα προς τον Ελληνικόν Λαόν σελ.39
Ευχαριστήριον προς τον Ελληνικόν Λαόν σελ.44
Η δράσις μου και οι αγώνες μου, υπέρ του Ελληνικού Λαού σελ.48
Οικονομικόν ζήτημα σελ.48
Επισιτιστικόν ζήτημα σελ.83
Γενικά ζητήματα σελ.87
Ζήτημα ιθαγενείας Ελλήνων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σελ.88
Ζήτημα διώξεως Ισραηλιτών σελ.96 
Ζήτημα Κρήτης σελ.102
Πολιτική επιστράτευσις  σελ.104
Ζήτημα ομηρίας και εκτελέσεων σελ.106
Αναζωπύρωσις του Εθνικού φρονήματος του Λαού σελ.112
Διάγγελμα προς τον Ελλην.Λαόν δια την Εαμοκομμουνιστικήν ανταρσία  σελ.117
Σύσκεψις μετά των αντιπροσώπων των Εθν. δυνάμεων της Χώρας της 13-2-1943 σελ. 123
Μήπως πλανώμεθα; σελ. 128
Επέμβασις παρά ταις Αρχαίς Κατοχής προς διάσωσιν συλλαμβανομένων Ελλήνων πολιτών σελ.138
Η Υπουργική μας δράσις  σελ. 144
Η δράσις μου ως Υπουργού Παιδείας σελ.144
Α) Ανωτάτη εκπαίδευσις σελ. 144
Β) Διοίκησις της Εκπαιδεύσεως και Υπηρεσία αρχαιο­τήτων και Ιστορικών Μνημείων   σελ. 145
Γ) Μαθητική Πρόνοια σελ. 145
Δ) Καλαί τέχναι    σελ.   146
Ε) Στοιχειώδης Εκπαίδευσις σελ. 146
Η δρασις μου ως Υπουργού της Προνοίας και της Υγιεινής  σελ.149
Α) Τομεύς Κοιν. Προνοίας και Αντιλήψεως    σελ.150
Β) Τομεύς Υγιεινής σελ.157
Διατί απεμακρύνθην της Αρχής σελ. 160

Η δίκη των δοσιλόγων Υπουργών και η απόφασις του ειδικού δικαστηρίου  σελ. 163
Παρατηρήσεις:
Α) ΕπΙ των μαρτυρικών καταθέσεων σελ.168
Β) Επί της αναλήψεως της προεδρίας της Κυβερνήσεως υπ' εμού.
Γ) Επί των διατάξεων της συνθήκης της Χάγης ως προς τας υπό των Ιταλών και Γερμανών γενομένας χρηματικάς αναλήψεις   σελ.170
Δ) Επί των γενομένων δι' έξοδα και προκαταβολάς χρηματικών αναλήψεων .σελ.174
Ε) Διευκόλυνσις του εχθρού σελ.184
ΣΤ) Προπαγάνδα υπέρ του εχθρού σελ.191
ΕΠΙΛΟΓΟΣ σελ.195
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ σελ.197
Απάντησις εις τον καθηγητήν κ. Σπ. Δοντάν σελ.197
Απάντησις εις τον κ, Δ. Γατόπουλον σελ. 198
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός σελ.203
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου