Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922 - ΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής

Συνταγματάρχης Πεζικού Γκορτζάς Γεώργιος.
Επιτελάρχης

Ταγματάρχης Πεζικού Βάρσος Γεώργιος.
 Διευθυντές επιτελικών γραφείων.
  Ι .........................   ......................
 ΙΙ  Λοχαγός Πεζικού Μαχάς Δημήτριος.
III  Ταγματάρχης Πεζικού Στυλιανόπουλος Ιωάννης. 
Διοικητής Πεζικού 
Συνταγματάρχης Πεζικού Μάρκου Αθανάσιος.
Διοικητής Πυροβολικού
 Αντ/ρχης Πυροβολικού Ζερβέας Παρασκευάς
Διοικητής Μηχανικού
 Ταγματάρχης Ζαφειρίου Κωνσταντίνος.
Διευθυντής Επιμελητείας
 Ταγ/ρχης Επιμελητείας  Λεούσης   Ανδρέας
Διευθυντής Υγ/κης Υπ/σίας
  Επίατρος Καραβίτης Ιωάννης.
 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Αχαλάρ 1-8-22
Καρά Τοκάτ 15-8-22

Μουταλίμπ 19-8-22
Ποριά 20-8-22
Μποζ Εγιούκ 21-8-22
Ακτσέ  Μπουνάρ 22-8-22
Δυτικώς Νασήφ Πασά 23-8-22
Ακ Σου 24-8-22.
Δύο χιλιόμετρα δυτικώς Προύσης 28-8-22
Μπάσκιοϊ  29-8-22
Ουλουμπάδ (1600 ώρα) 30-8-22
Ν.Α. Μιχαλίτσι (1800 ώρα) 30-8-22
Τσομνά (600 ώρα) 1-9-22
Χώρος περί  το  Γκιοκμέν    Τσιφλίκ (εσπέρα) 1-9-22
Εντιτζίκ (1800 ώρα)  2-9-22
Αρτάκη 4-9-22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΕΖΙΚΟ
6ον Σύνταγμα Πεζικού.
Αντικεμαλικόν Σώμα υπό τον   Ανθυπολοχαγό Χασάν Χουσεϊν.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
ΙΙΙα  Μ.Ο.Π(2)
ΙΙΙβ  Μ.Ο.Π.
I Μοίρα Γ' Σ.Π.Π (1η, 3η Πυροβολαρχίες)

       ΙΠΠΙΚΟ
ΙΙΙ   Ημιλαρχία
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΙΙΙ Διλοχία Σκαπανέων
Γ. Λόχος Σκαπανέων
Υποσημειώσεις:
[1]
Μείον  το 1/39 Τάγμα, το οποίο είχε αποσταλεί για τη σχεδιαζόμενη επιχείρηση εναντίον της Κωνσταντινουπόλεως.(2)  Η ΙΙΙα Μ.Ο.Π   είχε μεταφερθεί στη Θράκη στα πλαίσια της επιχείρησης εναντίον της Κωνσταντινουπόλεως . 
Επιστροφή στο Γ' ΣΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου