Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

CLAUDIO MUTTI: O FERENZ SZALAZI ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΒΕΛΗΟ Ferenc Szálasi γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1897 στο Kassa μια πόλη η οποία σήμερα ανήκει στη Σλοβακία και οι γεωγραφικοί χάρτες την αναφέρουν με το όνομα Košice .[1]Ο νεαρός Szálasi κατά την διάρκεια του Α. Παγκοσμίου Πολέμου μάχεται στην πρώτη γραμμή και παραμένει υπό τα όπλα μετά τον τερματισμό του πολέμου γιατί θέλει να ακολουθήσει το στρατιωτικό επάγγελμα[2] το οποίο είχαν ήδη διαλέξει ο Πατέρας του και οι αδελφοί του. Έτσι λοιπόν, στα 1921 ετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις στην Στρατιωτική Ακαδημία. Από πολύ νωρίς αντιλαμβάνεται ότι τα σχε­τικά με τον κόσμο της εργασίας προβλήματα, αποκτούν στα πλαίσια ενός αμυντικού πολέ­μου, μια πρωταρχική σπουδαιότητα. Στην δεκαετία που ακολουθεί [3], ο Szálasi ασχολείται βασικά με τα κοινωνικά προβλήματα προχωρώντας σε μελέτες και έρευνες. Αφού πρώτα θα μετατεθεί στο Γενικό Επιτε­λείο των ενόπλων δυνάμεων πραγματοποιεί στα 1929 ένα εκπαιδευτικό ταξίδι στην Γαλλία με σκοπό να τελειοποιήσει τα Γαλλικά του, μια γλώσσα που όπως αρκετές άλλες ξέρει να μι­λά και να γράφει. Το πρώτο έργο του Szálasi με τίτλο "Το Γενικό Επιτελείο" φαίνεται πως εκδόθηκε στα 1930' ακολουθεί το "Ρασιοναλισμός" μέσα στο οποίο πραγ­ματεύεται το πρόβλημα των Δημοσίων Λειτουρ­γών. Στα 1931 δημοσιεύει ένα άλλο έργο του το όποιο φέρει τον τίτλο "Οι πρωταρ­χικές βάσεις του αφοπλισμού" το οποίο μεταφράζεται στην Γερμα­νία και εκδίδεται από ειδικευμένους σε στρατιωτικά θέματα εκδότες. Εξ αίτιας της αθλιότητας που βασιλεύει με­ταξύ του πληθυσμού ξεσπούν εκείνη την πε­ρίοδο, στην Βουδαπέστη ταραχές τις οποίες όμως η κυβέρνηση αποφασίζει να καταπνίξει με τη βία. Ο Υπουργός των Εσωτερικών Sztranyoszky [4] διατάζει τον Szálasi ο οποίος έχει την ευθύνη της δημόσιας τάξης να ανοίξει πυρ εναντίον των διαδηλωτών. Ο Szálasi αρνείται να υπακούσει απαντώντας ότι θεωρεί τους εργαζομένους αδέλφια του. Με την ιδιότητα πάντα του μέλους του Γενικού Επιτελείου ο Szálasi περιοδεύει σ' ολόκληρη την χώρα και αποκτά προσωπική μαρτυρία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζει ο Ουγγρικός λαός. Αναφορικά με τα ταξίδια του αυτά θέλουμε να αναφέρουμε ένα επεισόδιο που φανερώνει το πνεύμα με το οποίο ο Szálasi συνήθιζε να προσεγγίζει το Ουγγρικό γένος. Επισκεπτόμενος ένα ορυχείο σ' ένα μικρό χωριό, ο Szálasi ανοίγει διάλογο με τους ανθρακωρύχους οι οποίοι του εξηγούν ότι δεν κερδίζουν παρά μόνο 90-120 pengö" τον μήνα.Ο Szálasi απευθύνεται στον μηχανικό του ορυχείου ρωτώντας τον αν μπορεί να αληθεύει κάτι τέτοιο' ο μηχανικός απαντά καταφατικά προσθέτοντας ότι κι αυτός ο οποίος κερδί­ζει 5.000 pengö μόλις που τα "βγάζει πέ­ρα". Τότε ο Szálasi τον ρώτησε αν θεωρού­σε μακρινή την ημέρα που οι εργάτες αντί να σπάζουν κάρβουνα θα του έσπαζαν το κεφάλι.Ένα άλλο επεισόδιο των χρόνων εκείνων μπορεί να φωτίσει περισσότερο την μορφή και τον χαρακτήρα του Szálasi. Ο Πρωθυπουργός Gyula Gömbrös [5] αντιλαμ­βανόμενος ότι ο ανήσυχος Szálasi " προβλη­ματιζόταν υπερβολικά" για τις άθλιες συνθήκες μέσα στις οποίες ζούσε το Ουγγρικό Γένος τον κάλεσε στο γραφείο του. Εκεί ο Gömbrös είπε στον Szálasi ότι η Ουγγαρία ήταν υπερβολικά εξαντλημένη για να ακολουθήσει μία ανεξάρτητη πολιτική και ότι η μόνη πολιτική που μπορούσε να ακολουθήσει ή­ταν εκείνη της υπεράσπισης των συμφερόντων των Μεγιστάνων της Οικονομίας. Τέλος πρό­τεινε στον Szálasi να εκλεγεί βουλευτής, α­ξίωμα που θα του απέφερε τουλάχιστον 2.000 pengö τον μήνα, πολυάριθμα προνόμια και ε­πί πλέον μία ζηλευτή θέση.Ο Szálasi όχι μόνο αρνήθηκε αηδιασμέ­νος αλλά αποφάσισε να αγωνιστεί με όλες τις δυνάμεις του για την καταστροφή του αντι­λαϊκού καθεστώτος του Horthy που εξέδιδε την Ουγγαρία στα συμφέροντα των Οικονομικών ολιγαρχιών [6].
Στα 1935 δύο χρόνια μετά την συγγραφή του έργου του: "Οργανωτικό σχέ­διο του Ουγγρικού κράτους"[7] ο Szálasi παραιτείται από τις τάξεις του στρατού. Αμέσως δημιουργεί το Nenzeti Akarat Pártja [8] το πρόγραμμα του οποίου εκτίθεται στο βιβλίο Cél és Követelések .[9]Σε σύντομο χρονικό διάστημα το κόμμα του Szalasi αποκτά στο Καθεστώς του Horthy το μονοπώλιο της αντιπολίτευσης ' αυτοί που στην ουσία διευθύνουν τα συνδικάτα, οδηγούν τις λαϊκές διεκδικήσεις, οδηγούν τις απεργίες εναντίον των πλουτοκρατών και των τσιφλικάδων δεν είναι άλλοι από τα "πράσινα πουκάμισα".Κατά συνέπεια οι γραμμές της παραδοσια­κής αριστεράς αραιώνουν συνεχώς περισσότε­ρο, οι εργάτες και οι χωρικοί εντάσσονται, στους σχηματισμούς των "Σταυρωτών Βελών" [10] και στα 1937 τα στελέχη του καινούργιου κόμ­ματος ξεπερνούν τις 20.000.Ένα χρόνο αργότερα ο αριθμός αυτός δεκαπλασιάζεται. Η ανησυχία των κύκλων της εξουσίας αποκορυφώνεται. Ο Horthy πιέζεται να συλλαβή τον Szálasi.Πράγματι ο αρχηγός των "Σταυρωτών Βε­λών" δικάζεται και καταδικάζεται με την κατηγορία της "επαναστατικής δράσης" σε φυλάκιση 3 ετών. Παρ' όλα αυτά η ολιγαρ­χία δεν κατορθώνει να πνίξει το κίνημα. Την θέση του Szálasi την παίρνει o Kálmán Ηυbay [11] ο οποίος οργανώνει το καινούργιο κόμμα που ονομάζεται "Ουγγρικό [12] Κίνημα" (Hungarista Mozgalom ).Η ολιγαρχική κυβέρνηση προσπαθεί με απελπισμένα διαβήματα να σταματήσει την πορεία των "Σταυρωτών Βελών" και έτσι τον Φεβρουάριο του 1939 κηρύσσει παράνομο το Ουγ­γρικό κίνημα προχωρεί στη κατάσχεση της περιουσίας του, απαγορεύει τα έντυπα του και φυλακίζει τους αρχηγούς του.[13] Αλλά αμέσως μετά οργανώνεται το κόμμα των Σταυρωτών Βελών (Nyilaskeresztes Párt) το οποίο στις εκλογές του Μαΐου 1939 κερδί­ζει επί 260 εδρών τις 31.[14] Η νίκη είναι θο­ρυβώδης, αν μάλιστα ληφθεί υπ' όψη ο εκφο­βισμός, οι συλλήψεις, οι απολύσεις των ερ­γατών και όλων όσων άνηκαν στο κόμμα σε μία προσπάθεια της Κυβέρνησης να πνίξει το κί­νημα.Ενώ ο Ηυbay επιθυμεί την συνένωση του κόμματος με το Ενωτικό Εθνικό Σοσιαλιστικό κόμμα (Egyesült Nemzeti Szocialista Pártja) [15] τα περισσότερο ριζοσπαστικά στοιχεία προ­ετοιμάζουν πραξικόπημα εναντίον του καθε­στώτος του Horthy.Σύμφωνα με τον Horthy το σχέδιο πρόβλεπε " να απελευθερώσουν  με τη βία το  Ferenc Szálasi ο οποίος τον καιρό εκείνο βρισκόταν ακόμη στην φυλακή, να δο­λοφονήσουν τον υπουργό Εσωτερικών Keresztes- Fischer [16] και να με υποχρεώσουν να ανα­θέσω στον Szálasi τη Κρατική Εξουσία" [17] Τον Αύγουστο του 1940 ο Szálasi αποφυ­λακίζεται: τον επόμενο μήνα πραγματοποιεί­ται η συνένωση του κόμματος των Σταυρωτών Βελών με το Ενωτικό Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα.[18] Δημιουργείται με τον τρόπο αυτό το Εθνικοσοσιαλιστικό Ουγγρικό Κίνημα των Σταυρωτών Βελών (Magyar Nyilaskeresztes Νemzeti Szocialista Mozgalom) .Η αρχηγία του ανατίθεται στον Szálasi.[19]
Ο μήνας του Οκτωβρίου βλέπει την ανάπτυξη της μαζικότερης εργατικής κινητοποι­ήσεως ολόκληρης της Ουγγρικής Ιστορίας: την απεργία στα μεταλλεία. Έχει προκηρυχ­θεί και διευθύνεται από τα Σταυρωτά βέλη.Στην συνέχεια ένα αρκετά βαρύ κτύπημα κα­ταφέρεται στο Σταυροβελικό κίνημα από τον Béla Imrédy,[20] ένα πρόσωπο στερημένο οποιασ­δήποτε λαϊκής υποστήριξης το οποίο ιδρύει ένα Ανανεωτικό Ουγγρικό κόμμα' [21] το κόμμα ε­νώ δηλώνει ότι είναι Εθνικοσοσιαλιστικό -με εμφανή πρόθεση να σκορπίσει σύγχυση μέσα στο χώρο των Σταυρωτών βελών - στην πραγματι­κότητα χρησιμεύει να καλύψει τους ελιγμούς ο­ρισμένων κυβερνητικών κύκλων οι οποίοι θέ­λουν να μετατρέψουν σε ολοκληρωτικό το κυ­βερνών κόμμα. Σαν συνέπεια της κρίσεως η οποία δημι­ουργείται από τους ελιγμούς του Imrédy η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των Σταυρωτών βελών στα 1943 μειώ­νεται σε 19 Βουλευτές, το Ανανεωτικό κόμ­μα καταλαμβάνει 25 έδρες ενώ το Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα του Pálffy 13.[22] Ούτε κι' αυτός ο πόλεμος είναι σε θέση να χρησιμεύσει στην εξάπλωση των Σταυρωτών Βελών γιατί ο Szalasi αντιμετωπίζει με πο­λύ λίγο ενθουσιασμό την "σταυροφορία" ενα­ντίον της Σοβιετικής Ένωσης.[23] Παρ όλα αυτά, την στιγμή κατά την οποία οι Κυβερνητικοί κύκλοι αναζητούν μια καλή αφορμή για να αθετήσουν τις υποσχέσεις που έδωσαν στον Γερμανό σύμμαχο τους , τα Σταυ­ρωτά βέλη διατηρούν προς τούς Γερμανούς μία συμπεριφορά η οποία ενώ αποκλείει κατηγο­ρηματικά κάθε τάση δουλοπρέπειας στηρίζε­ται αποκλειστικά πάνω στις αμοιβαίες αντι­λήψεις περί τιμής και πίστης.[24] Αυτή η αξιοπρεπή συμπεριφορά εξηγεί τον λόγο για τον οποίο αμέσως μετά την υποχ­ρεωτική παραίτηση του Miklós Kállay τον Μάρτιο του 1944 οι Γερμανοί τοποθετούν στην θέση του τον στρατηγό Sztójay [25] του οποίου η κυβέρνηση θα αρνηθεί να συμπεριλάβει έστω και ένα Σταυρωτό Βέλος [26]. Στο μεταξύ ο Horthy ετοιμάζεται να προδώσει το Χίτλερ' όμως ο Χίτλερ ειδοποιεί­ται εγκαίρως [27] για τις διαπραγματεύσεις του Αντιβασιλέα με τον εχθρό και παίρνει α­μέσως μία σειρά μέτρων στρατιωτικής φύσης .Ύστερα από την καθαίρεση του Horthy [28], ο Ταγ­ματάρχης Szálasi αναλαμβάνει την Αντιβασι­λεία του Έθνους [29]. Ορκίζεται μπροστά στο στέμμα του Αγίου Στεφάνου, διαλέγει τους υπουργούς του - τους οποίους θεωρεί υπεύ­θυνους απέναντι σ΄ αυτόν τον ίδιο και σχη­ματίζει μία κυβέρνηση Εθνικής ενότητας [30].Η αμεσότητα του κινδύνου εξασφαλίζει στο καθεστώς μία μεγάλη λαϊκή συμμετοχή. Ο α­ριθμός των μελών την στιγμή εκείνη ξεπερνά τις 500.000.Την ώρα που στο εσωτερικό αρχίζει ένα έργο βοήθειας και συμπαράστασης αναφορικά με τους Εβραίους στο εξωτερικό μέτωπο η αντίσταση συνεχίζεται.Το σύνθημα Kitardás σημαίνει ακριβώς αντίσταση, επιμονή. Στις 13 Δεκεμβρίου 1944 οι Ρώσοι κυκλώνουν την Βουδαπέστη' [31] παρ όλη και ενάντια στην αντίθεση των αρχηγών του στρατού, ένας νέος 27 χρόνων ο Ervin Csyky οργανώνει τις πολιτοφυλακές των Σταυρωτών Βελών.[32]Οι μήνες οι όποιοι ακολουθούν γίνονται μάρτυρες μιας σειράς ηρωικών πράξεων οι πρω­ταγωνιστές των οποίων είναι μόνον τα Σταυ­ρωτά Βέλη και το ιππικό των SS.[33] Από την προσπάθεια διασπάσεως του κλοιού, στις μά­χες της Πολωνίας και της Πομερανίας στο φράγμα μπροστά από την Βιέννη και κατά μή­κος του Κροατικού μετώπου διαδραματίζο­νται απίστευτες πράξεις ηρωισμού.Στις 4 Απριλίου 1945 η κυβέρνηση Szá­lasi [34]πέφτει στα χέρια των Δυτικών και πα­ραδίδεται στους Ρώσους.Στις 12 Μαρτίου 1946 ο Szálasi και οι υ­πουργοί του καταδικάζονται σε θάνατο από λαϊκό Δικαστήριο της Βουδαπέστης. [35]
Πριν να εκτελεστεί δι' απαγχονισμού - στην αυλή των Φυλακών της οδού Μarcό- ο Szálasi είχε δηλώσει:" 
Το πνεύμα είναι πάντα ισχυρότερο ό­ταν μάλιστα συμβαίνει να ταυτίζεται με την αλήθεια, όσο και αν προσπαθήσουν να το καταπνίξουν πάντα θα θριαμβεύει πάνω από οποιεσδήποτε περιστασιακές διαβο­λές. Δύο χιλιάδες χρόνια πριν η "Αλήθεια και η Πίστη βασίλευαν στην Γη και ο Χριστός σταυρώθηκε. Σ' αυτόν τον πόλεμο δεν υπήρξαν νικητές. Δεν είναι αρκετό να υποχρέωσης τον εχθρό να ρίξει τα ό­πλα του στην γη. Χρειάζεται να μπορεί η ειρήνη η οποία θα διαδεχτεί την νίκη να προσφέρει την ευτυχία, την ευημερία και την ασφάλεια σε κάθε μέλος του Έθνους.Έπειτα από μένα η λύση θα πρέπει α­κόμη να αναζητηθεί. Έτσι όπως δεν υπάρ­χει ένας νικητής όλα τα μεγάλα προβλή­ματα τα οποία ο πόλεμος δεν κατόρθωσε να επιλύσει, εξακολουθούν να παραμένουν. Ανέκαθεν οι αγώνες μου οδηγήθηκαν από την Πίστη και την ειλικρίνεια πάντα πολέμησα έχοντας μπροστά μου το όραμα μιας καινούργιας τάξης η οποία θα ή­ταν προς το συμφέρον ολόκληρου του Γένους. Από το 1931 αγωνίζομαι για την εγκαθίδρυση αυτής της Τάξης. Στις 15 Οκτωβρίου 1944 οι Ούγγροι πολιτικοί έ­πρεπε να διαλέξουν οριστικά ανάμεσα στην Ανατολή και την Δύση.Από τότε οι αποφάσεις μου δεν μπο­ρούσαν να είναι διαφορετικές από τις πολιτικές μου πεποιθήσεις. Οφείλαμε, να αντισταθούμε στον εχθρό και να κερ­δίσουμε χρόνο γιατί ο πόλεμος θα κερδιζόταν απ' αυτόν ο οποίος θα μπορούσε να αντισταθεί περισσότερο. Δεν μπορώ να δι­καιολογήσω με τρόπο διαφορετικό την δράση μου αυτή θα έλεγα ψέματα στον ίδιο μου τον εαυτό και θα ερχόταν σε αντίθεση με το δόγμα για το οποίο πολέμησα. Δεν μπορώ να κατηγορηθώ για τις πε­ποιθήσεις μου αυτές όπως δεν μπορώ να κατηγορηθώ επειδή προσπάθησα να υπερα­σπίσω τα ιδανικά μου. Εγώ δεν θέλω να αποφύγω τις ευθύνες ούτε κρύβομαι μπρο­στά απ' αυτές' οι βρισιές οι οποίες εκ­τοξεύονται εναντίον μου, μου πληγώνουν την Τιμή. Ευχαριστώ όλους όσους με ακολού­θησαν σ' αυτήν την δύσκολη πορεία, Α­πευθύνω χαιρετισμό στις χήρες τα ορ­φανά, όλους τους ήρωες οι οποίοι έπε­σαν για το ιδανικό μας και όλους τους Αναπήρους του αγώνα αυτού" 
Ένας Εβραίος Δημοσιογράφος, έκτακτος απεσταλμένος μιας Γαλλικής εφημερίδας πε­ριγράφει με τα ακόλουθα λόγια τον θάνατο του Szálasi." 
Εμφανίζεται ο Ferenc Szálasi, ο Αρ­χηγός των Σταυρωτών Βέλων. Ενώ εγώ τρέμω σ' όλο μου το κορμί, ο Szálasi δεν δείχνει ίχνη φόβου ή εκνευρισμού. Σχεδόν δύο μέτρα μας χωρίζουν και μπορώ να τον δω ξεκάθαρα στο πρόσωπο. Καμιά τρεμούλα καμιά σύσπαση.Θα ήθελα πολύ να γνώριζα τις σκέψεις αυ­τού του ανθρώπου λίγα δευτερόλεπτα πριν απ' την εκτέλεση του.Συνάντησα το βλέμμα του για ένα πολύ σύ­ντομο διάστημα, το τελευταίο του βλέμμα.Νοιώθω ότι δεν σκέπτεται τίποτα' δεν αι­σθάνεται τίποτα. Μοιάζει σαν να είναι από γρανίτη' καμωμένος ολόκληρος από γρανίτη που παραμένει σκληρός σαν γρανίτης την ώρα που περνά μπροστά από τα πτώματα των υπουργών του. Περνά με βήμα σίγουρο και σταθερό βα­δίζοντας προς το θάνατο. Μία μόνο κίνηση σκύβει προς την μεριά ενός σταυρού που κρατά προτεταμένο ένας νεαρός παπάς. Πεθαί­νει δίχως να συσπαστεί ούτε ένας μυς, δίχως την παρουσία του φόβου στα μάτια του, δί­χως τα μάτια του να τρεμοπαίζουν. Ο Δήμι­ος σχίζει το πράσινο πουκάμισο σύμβολο του Ουγγρικού κινήματος όπου λίγες στιγμές πριν ταλαντευόταν ένα παράσημο.Είναι 15.30.

Η μετάφραση του κειμένου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Η Φωνή του λαού" 


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[   1] Košice Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Σλοβακίας (πληθυσμός 242.066 ) 
2] Όπως ο πατέρας του και οι δύο αδελφοί ο  Szálasi επέλεξε τη στρατιωτική καριέρα φοιτώντας αρχικά στη στρατιωτική σχολή του Koszeg και στη συνέχεια στη τότε στρατιωτική Ακαδημία  Wiener Neustadt (σήμερα Bécsujhely). Έλαβε το βαθμό του υπολοχαγού  στα 1915 και στα επόμενα τρία χρόνια του πολέμου υπηρέτησε στον αυτοκρατορικό αψβουργικό στρατό σαν σύνδεσμος αξιωματικός του Γενικού Επιτελείου.
[   3]
[   4]
[   5]
6] Ο Ferenc Szálasi ήταν βαθιά επηρεασμένος από τη προσωπικότητα και το έργο του επισκόπου Ottokár Prohászka του επωνομαζόμενου και επισκόπου των φτωχών. Ο επίσκοπος Ottokár Prohászka ήταν φανατικός πολέμιος των δίχως πατρίδα καπιταλιστικών μονοπωλίων. 
7]Στα 1933, για να πείσει τους Ούγγρους να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα εθνικής ανανέωσης, δημοσιεύει το πρώτο του βιβλίο A Magyar Allam Felepitesenek Terve.(Bardéche: M : Ι Fascismi sconosciuti σελ 62. 
8]Κόμμα της Εθνικής θέλησης
9]Στόχος και διεκδικήσεις.
[10] Tα Σταυρωτά βέλη διαρθρώνονται σε ομάδες στελεχών και σε παραστρατιωτικούς σχηματισμούς, όπου όμως διεισδύουν και πολλά ύποπτα στοιχεία. Κάθε μέλος ονομάζεται «αδελφός», ο ύμνος του κινήματος είναι Ebredj Maguar (Όρθιος Μαγυάρε), η στολή είναι το πράσινο πουκάμισο … .(Bardéche M: Ι Fascismi sconosciuti σελ 62.)
Τον Οκτωβριο του 1937 ιδρύεται το Ουγγρικό Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα (A Magyar Nemzeti Szocialista Part) που κατάφερε να συνενώσει διάφορες διάσπαρτες ομάδες .Η απόπειρα επανένωσης ολόκληρης της Ουγγρικής Δεξιάς πέτυχε μόνο σε κάποιο βαθμό, αλλά ήταν αρκετό να προκαλέσει ανησυχία στη Κυβέρνηση .
Στις 24 Φεβρουαρίου  1938 το καινούριο κόμμα τέθηκε εκτός νόμου και ο  Szálasi σε κατ΄οίκον περιορισμό. Παρ΄όλα αυτά η ενδυνάμωση της ναζιστικής Γερμανίας  και η προσάρτηση της Αυστρίας δημιουργούσαν κατά κάποιο τρόπο προβλήματα  στη συντηρητική παραδοσιακή πολιτική.Ήταν τότε που ο  Daranyi
r κατάφερε να πετύχει μια συμφωνία με το  Szálasi. Το κίνημα της ακροδεξιάς θα ενστερνιζόταν μια συμπεριφορά λιγότερο επαναστατική με αντάλλαγμα  μια κοινοβουλευτική πολιτική αντιπροσώπευση.
Η συμφωνία αυτή είχε πολύ μικρή διάρκεια  γιατί στις 13 Μαίου 1938  ο  
Daranyi υπέβαλε τη παραίτησή του και η επόμενη κυβέρνηση του  Bela Imredy άρχισε πάλι μια εχθρική πολιτική ενάντια στα κόμματα της ακροδεξιάς. Ο Szalasi κατηγορήθηκε ότι διένειμε ανατρεπτικού περιεχομένου υλικό και  καλούσε το πληθυσμό σε εξέγερση'  στα τέλη  Αυγούστου του 1938  καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση  και σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων του για πέντε χρόνια.

[11]
[12]Ο όρος "Ουγγρισμός" χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στα 1918 , από τον επίσκοπο Ottokár Prohászka.
[13]
[14].....στις εκλογές του Μαΐου 1939 το κόμμα των Σταυρωτών βελών κατέγραψε μια πρωτόγνωρη επιτυχία και έλαβε 750.000 ψήφους σε σύνολο 2.000.000. Στη Βουδαπέστη πήρε διπλάσιους ψήφους από τους σοσιαλδημοκράτες  και κατά τι λιγότερους ψήφους από εκείνους που έλαβε το κυβερνητικό κόμμα  και η επιτυχία του αυτή ήταν περισσότερο φανερή στις εργατικές συνοικίες. Οι Κομμουνιστές που θεωρούνταν παράνομοι , είχαν συμβουλέψει τους οπαδούς τους  να ψηφίσουν τα Σταυρωτά βέλη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι 31 βουλευτές του κόμματος αυτού μπήκαν στο Κοινοβούλιο συνοδευόμενοι από 18 Εθνικοσοσιαλιστές , ενώ το Κυβερνητικό κόμμα εξασφάλισε 179 έδρες και τα τέσσερα μικρότερα κόμματα (οι μικροϊδιοκτήτες , οι σοσιαλδημοκράτες , οι Φιλελεύθεροι κλπ) έλαβαν σε σύνολο 31 έδρες .Σχεδόν το 1/5 των βουλευτών απαρτιζόταν  από εθνικοσοσιαλιστές  ενώ η αριστερά ήταν καταδικασμένη σε αδράνεια. (F.L Carsten The rise of Fascism)
Ερευνώντας τη κοινωνική προέλευση των Σταυρωτών βελών  είναι εκπληκτική η ανακάλυψη ότι στα 1940 ο αγροτικός κόσμος αντιπροσωπευόταν ελάχιστα με ποσοστό μόλις 13%.Οι μεσαίες τάξεις είχαν μεγαλύτερη εκπροσώπηση  με 36% και σχεδόν οι μισοί από αυτούς ήσαν αξιωματικοί του στρατού.Μεγάλη εκπροσώπηση είχαν επίσης οι εργάτες αλλά είναι λογικό να υποθέσουμε ότι πρωταρχικά επρόκειτο για ανειδίκευτους , άνεργους ή ανοργάνωτους εργάτες.Οι εργάτες στις μεγάλες βιομηχανίες της περιοχής της Βουδαπέστης στα 1944 διατήρησαν μια αντιφασιστική γραμμή  ....... Στα 1939 χιλιάδες φιλο-κομμουνιστές  πρέπει να ψήφισαν για τα Σταυρωτά βέλη .... J Erös Hungary. Fascism in Europe  Edited by S,J.Woolf
[15]
[16]
[17] Admiral Nicholas Horthy:Memoirs 
[18]
[19]
[20Béla Imrédy.  Γεννήθηκε στη Βουδαπέστη στις 29 Δεκεμβρίου  1891 .Σπούδασε Νομική και στα  1928 διορίστηκε Διευθυντής στη Ουγγρική Εθνική Τράπεζα. Από τα 1932 μέχρι τα 1935 διετέλεσε υπουργός των Οικονομικών στη Κυβέρνηση του Gyula Gömbös.Στη συνέχεια με την ιδιότητα του Προέδρου επέστρεψε στην Εθνική Τράπεζα. Αγγλόφιλος και Συντηρητικός πήρε μέρος σαν Υπουργός  Οικονομικού Συντονισμού στη Κυβέρνηση του Kálmán Darányi .Μετά τη παραίτηση του  Darányi κλήθηκε στις 14 Μαΐου 1938 να σχηματίσει  Κυβέρνηση  .Στην εξωτερική πολιτική η Κυβέρνηση Imrédy ακολούθησε μια προκλητικά φιλογερμανική πολιτική πράγμα που οδήγησε στη επέμβαση του Αντιβασιλέα Ηοrthy και στη παραίτηση της Κυβέρνησης.
Τον Οκτώβριο του 1940 ίδρυσε το φιλοφασιστικό Κόμμα της Εθνικής αναγέννησης [Βλέπε σημείωση 21].Μετά τη κατάληψη της Ουγγαρίας από τους Γερμανούς ανέλαβε το Υπουργείο του Οικονομικού συντονισμού στη Κυβέρνηση Döme Sztójay . Όταν οι Γερμανοί  αποχώρησαν από την Ουγγαρία ο Imrédy συνελήφθη και δικάστηκε από Λαϊκό δικαστήριο τον Νοέμβριο του 1945. Κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα πολέμου  και για συνεργασία με τον εχθρό και καταδικάστηκε σε θάνατο. Εκτελέστηκε στην αυλή της Φυλακής  Μarcό  στις 28 Φεβρουαρίου 1946 
[21] To φθινόπωρο του 1940  ο Imredy,στη προσπάθειά του να επιστρέψει στην εξουσία ιδρύει ένα καινούριο φασιστικό κόμμα με 26 διαφωνούντες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος (Μagyar Élet partja ): το "κόμμα της Ουγγρικής ανανέωσης." Το κόμμα της ανανέωσης ασκεί μια ισχυρότατη έλξη  σε πολλά μέλη των Σταυρωτών βελών ,ήδη απογοητευμένα από την ανεπάρκεια του Szálasi να διευθύνει μια αποφασιστική δράση εναντίον του Horthy. Οι διαπραγματεύσεις που αποσκοπούν σε μια συνένωση των δύο κομμάτων , όπως επιθυμούν οι Γερμανοί ,πέφτουν στο κενό και η εχθρότητα ανάμεσά τους μεγαλώνει.(Bardéche M: Ι Fascismi sconosciuti σελ 64.)
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27] Από τα τέλη Αυγούστου 1944  και μετά την επίσκεψη του Γκουντέριαν στο Χόρτυ ήταν φανερό ότι η Ουγγαρία είχε πάρει τις αποφάσεις της και είχε ξεκινήσει με τους δυτικούς συμμάχους μυστικές διαπραγματεύσεις. Ο τότε ταγματάρχης των SS Όττο Σκορτσένυ βεβαιώνει ότι ήδη από τις 13 Σεπτεμβρίου ο Φύρερ είχε πάρει τις δικές του αποφάσεις να αποτρέψει με κάθε θυσία τα σχέδια του Ούγγρου ηγέτη. (Οtto Skorzeny: Oι καταδρομικές μου επιχειρήσεις. Eurobooks.)
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34] Στις 5 Μαίου ο  Szálasi συλλαμβάνονται από τους αμερικανούς ,οι οποίοι τον μεταφέρουν στο  Augsburg. Από εκεί στις 18 Σεπτεμβρίου μεταφέρεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης νότια του Σάλτσμπουργκ ,στο Marcus Camp. Στις 3 Οκτωβρίου επιβιβάζεται σε ένα  Douglas του αμερικανικού στρατού μαζί με μια δεκάδα Ούγγρων πολιτικών: o Béla Imrédy, o László Bárdossy, o Lajos Reményi-Schneller, o Vilmos Hellenbronth, o Erno Gömbös, o Andor Jaross, o Jenö Szöllösi, o László Endre, o  Antal Kunder, o Ferenc Kassai-Schallmayer.
O στρατηγός  William S. Key, Αμερικανός, της Συμμαχικής Επιτροπής Ελέγχου έκανε την ακόλουθη δήλωση.: «Σήμερα παραδώσαμε τον πρώην Πρόεδρο της Ουγγρικής κυβέρνησης  Ferenc Szálasi και δέκα συντρόφους του στην Ουγγρική κυβέρνηση ,για να δικαστούν σαν εγκληματίες πολέμου. Άλλοι  456 Ούγγροι, εγκληματίες πολέμου θα παραδοθούν όταν θα το επιτρέψουν οι συνθήκες μεταφοράς." (Claudio Mutti: Ιστορία ενός φασισμού της αριστεράς- Storia di un fascismo di sinistra. Περιοδικό "AURORA" n° 43 (Agosto - Ottobre 1997)
[35] Η "δίκη" εναντίον του  Ferenc Szálasi και της πρώτης ομάδας των συνεργατών του  (Gábor Vajna, Jeno Szöllösi, Sándor Csia, Jozsef Gera, Gábor Kemény, Karoly Beregfy) άρχισε στις  5 Φεβρουαρίου 1946. Πρόεδρος του "δικαστηρίου ήταν ο Δρ Peter Jankó (Εβραίος) και σε ρόλο "εισαγγελέα" ο  Δρ. László Frank (συμπτωματικά κι αυτός Εβραίος). Ο Szálasi θα εκτελεσθεί διά απαγχονισμού στις 12 Μαρτίου στην αυλή των φυλακών της οδού  Markó. Την ίδια ημέρα και λίγο πριν από αυτόν είχαν εκτελεστεί οι  Gera, Beregfy και Vajna. Στις 19 Μαρτίου θα ακολουθήσουν οι εκτελέσεις των  Kemeny, Csia και Szöllösi.

2 σχόλια:

  1. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΟΥ.ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ.ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ Η ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑ ΒΑΣΙΚΟ ΟΠΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΛΗ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
    Απαντήσεις
    1. Θα νοιώσω μεγάλη χαρά αν μάθω ότι εξακολουθείς να διατηρείς την ίδια άποψη.

      Διαγραφή