Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2010

ΠΟΛΥΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:Η ΣΙΔΗΡΑ ΚΑΙ ΧΡΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ-ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΕΝΔΟΝ
Η ΣΙΔΗΡΑ ΔΙΑΘΗΚΗ-ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ
Α
01.Η επάνοδος.
02.Η Σοφία
03.Το πνεύμα του κακού
04.Η Αρετή
05.Οι Δεσμώται
06.Ο Προμηθεύς
07.Ο Σωκράτης
08.Ο Ιησούς
09.Ο Έμπορος της Αληθείας
10.Η Αλήθεια
11.Η Απογύμνωσις
12.Αι πρώται πληγαί
13.Ο Μέγας Φιλάνθρωπος
14.Η γλυκύτης της κλοπής
15.Το Παλάτι και η Καλύβη
16.Η Κοιλάς των Παθών
17.Οι Πολεμισταί
Β
18.Η Αγορά
19.Τα Μέτρα
20.Τα Σταθμά
21.Προσωπεία και ξυλοπόδαρα
22.Το βιβλίον
23.Ο Ψυχορραγών
24.Η Ευτυχία
25.Η Φήμη 
26.Οι Σάκκοι
27.Αι δύο Εξισώσεις
28.Ο Άνθρωπος με την Βαρείαν Σκιάν
29.Ο Αθώος
30.Η Τιμή
31.Ο Χρυσός
32.Τα Όνειρα
33.Ο Κτίστης
34.Η Συνείδησις
35.Ένας κώδιξ από καουτσούκ
36.Το Έγκλημα και η Δικαιοσύνη
37.Ο Κρεμασμένος

Γ
38.Ο κήπος
39.Το δένδρον του κακού
40.Ο Γεωργός
41.Το Άνθος
42.Ο Κόρακας
43.Η τιμή της Κούκλας
44.Ο Φεμινισμός
45.Αι προσωπίδες
46.Τα τέσσαρα δάκρυα
47.Ο Λωτός.
48.Ο Σάτυρος
49.Η Ιστορία ενός Αηδονιού
50.Ο Άνδρας και η Γυναίκα
51.Τα Δύο Φρενοκομεία
Δ
52.Ημέρα και Νύκτα
53.Ο Μέθυσος
54.Τα ωραία λόγια
55.Ο Δυσσεβής
56.Ο Αντικατοπτρισμός
57.Ο Μωρόσοφος
58.Το πηγάδι
59.Αι παραμορφώσεις
60.Αι σάλπιγγες
61.Η λογική της πυγμής
62.Τα ύψη και τα βάθη
63.Η ειρήνη
64.Η πρόοδος
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΦΩΣ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΩ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
Η ΧΡΥΣΗ  ΔΙΑΘΗΚΗ(Κοινωνιολογική Φιλοσοφία)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου