Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

CODREANU C.Z: LE LIVRET DU CHEF DE NID


Η συνεδρίαση του cuib. Οι Νόμοι . Η σημαιούλα . Η πρωτοβουλία. Η εκτέλεση των διαταγών.
Σύντροφοι , Στην έκκληση που έλαβε χώρα για την αναδιοργάνωση όλων μας σε cuiburi(φωλιές) ανταποκριθήκατε μαζικά και ξεπεράσατε σε αριθμό κάθε προσδοκία. Η «Pamîntul Stramosesc»[1] θα δημοσιεύσει , κατά σειρά, τα ονόματα των cuiburi δίνοντας σ΄ αυτά την αναγκαία έγκριση. Προέρχεστε από όλη τη χώρα και από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Στην πλειοψηφία σας είσαστε αγρότες και εργάτες.
ΣΗΜΕΙΟ  1.Τώρα όλοι γνωρίζετε τι ακριβώς είναι μια φωλιά (cuib) : μια ομάδα ανθρώπων κάτω από την διοίκηση ενός. Η φωλιά  στερείται   επιτροπής . Διαθέτει  μόνο ένα αρχηγό  που διοικεί , ένα ανταποκριτή   που φέρνει την αλληλογραφία  ένα ταμία που συλλέγει τις συνδρομές και ένας αγγελιοφόρο που κρατά τις επαφές  με τους άλλα μέλη της φωλιάς και τον περιφερειάρχη. Όλοι αυτοί σαν αδέλφια πραγματικά , υπακούουν στον σύντροφό τους που ασκεί καθήκοντα αρχηγού  φωλιάς. (Βλέπε Pentru legionari [2] , το τμήμα που επιγράφεται  «Η Λεγεώνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ».
ΣΗΜΕΙΟ 2. Οι υποχρεώσεις του ανταποκριτή, του ταχυδρόμου και του ταμία της φωλιάς.Ο ανταποκριτής τηρεί την αλληλογραφία  της φωλιάς κάτω από τις διαταγές του αρχηγού της φωλιάς. Γράφει και στέλνει γράμματαO ταχυδρόμος διατηρεί την επαφή ανάμεσα στα μέλη της φωλιάς, η ανάμεσα σε δύο μέλη από διαφορετικές φωλιές  ,η ανάμεσα  στη φωλιά  και διάφορους ιεράρχες αρχηγούς. Μεταφέρει τα δέματα των εντύπων , περιοδικών , μανιφέστων και εφημερίδων κλπ από τον σταθμό ή από το ταχυδρομείο και τα διανέμει στα μέλη. Βρίσκεται υπό τις διαταγές του αρχηγού της  φωλιάς. Ο ταμίας έχει σαν αποστολή να εισπράττει  ένα ορισμένο χρηματικό ποσό (τουλάχιστον ένα λέι τον μήνα )από κάθε μέλος καθώς και εισφορές άλλου είδους.Και αυτός βρίσκεται κάτω από τις διαταγές του αρχηγού της φωλιάς.
ΣΗΜΕΙΟ 3. Οι 6 βασικοί νόμοι της φωλιάςΈχουν ευρύτατα αναλυθεί στις παλιές κατευθυντήριες οδηγίες της φωλιάς   (κατευθυντήριες οδηγίες που καταργούνται στο σύνολό τους  με την δημοσίευση του εγχειριδίου αυτού  ).Τις απαριθμούμε εδώ:
1)Ο νόμος της πειθαρχίας : Να είσαι πειθαρχημένος Λεγεωνάριος  γιατί μόνο έτσι θα είσαι νικητής. Ακολούθησε τον αρχηγό σου στη καλή και την κακή τύχη.
2) Ο νόμος της εργασίας: Εργάσου .Εργάσου κάθε ημέρα . Εργάσου με αγάπη. Ανταμοιβή της εργασίας σου ας μην είναι το κέρδος  αλλά η ικανοποίηση ότι έβαλες ένα λιθαράκι για την δόξα της Λεγεώνας και για την αναγέννηση.  της Ρουμανίας.
3) Ο νόμος της σιωπής : μίλα λίγο.Μίλα όταν χρειάζεται . Όσο χρειάζεται .Η ρητορική σου να είναι  ρητορική της δράσης . Εσύ να ενεργείς και άφησε τους άλλους  να μιλούν 
4) Ο νόμος της εκπαίδευσης πρέπει να γίνεις κάποιος άλλος .Ένας ήρωας. Κάνε όλη την εκπαίδευσή σου μέσα στη φωλιά . Γνώρισε καλά την Λεγεώνα.
5) Ο Νόμος της αμοιβαίας βοήθειας: βοήθησε τον αδελφό σου τον οποίο βρίσκει κάποια ατυχία. Μην τον εγκαταλείπεις.      
6) Ο Νόμος της τιμής :Βάδιζε πάντα πάνω στους δρόμους  που επιβάλλει η τιμή. Να αγωνίζεσαι και να μη δειλιάζεις ποτέ. Άσε στους άλλους τους δρόμους της ντροπής. Αντί να νικήσεις με τρόπους ανέντιμους  καλύτερα να πέσεις στον δρόμο της τιμής. 
ΣΗΜΕΙΟ  4. Η σημαιούλα της φωλιάς  (cuib)Κάθε  φωλιά έχει την δική του μεταξένια τρίχρωμη σημαιούλα. Διαστάσεις : cm. 40 x 40. Ύψος ιστού : 1 ,10 m. Πάνω του ένας σταυρός. Στο πανί θα είναι γραμμένο :Φωλιά  ...... Απόσπασμα...... Περιφέρεια ......Αυτή η σημαιούλα δεν θα εμφανίζεται ποτέ δημόσια .παραμένει στο σπίτι ,στην έδρα της φωλιάς. Πάνω στο πανί θα τοποθετούνται  «αστεράκια» ,ένα δύο τρία μέχρι επτά αστέρια.Η σημαία με τα 7 αστέρια είναι μια σημαία φορτωμένη με δόξα.Τα αστέρια τα εγκρίνει μόνο ο Αρχηγός της Λεγεώνας ,ύστερα από πρόταση των αρχηγών της  Περιφέρειας ή με δική του πρωτοβουλία.     Ένα αστέρι στη σημαία σημαίνει μια μεγάλη μάχη στην οποία η φωλιά   έλαβε μέρος ,διακρίθηκε και συμπεριφέρθηκε με αξιοπρέπεια.Για να είναι οι σημαίες παντελώς όμοιες  και φτιαγμένες από το ίδιο το υλικό είναι καλό , οι αρχηγοί της φωλιάς  να τις ζητούν από τον αρχηγό του  διαμερίσματος , που με τη σειρά του θα τις ζητά από τα κεντρικά , στο Βουκουρέστι.Πότε μια φωλιά  μπορεί να έχει την σημαία της; Kaμία φωλιά που δεν έχει συμπληρώσει δραστηριότητα 6 μηνών δεν μπορεί να παραλάβει σημαία .Για τον λόγο αυτό μια φωλιά  δεν μπορεί να έχει την σημαία δίχως την έγκριση του αρχηγού  περιφέρειας.
ΣΗΜΕΙΟ 5. Περί αναφορών.Ο αρχηγός της φωλιάς οφείλει να συντάσσει  μια εβδομαδιαία αναφορά μετά από κάθε συνεδρίαση της φωλιάς ( cuib) .Η αναφορά αυτή θα δομείται σύμφωνα με το υπόδειγμα που θα αποσταλεί από τους αρχηγούς περιφέρειας.Η αναφορά οφείλει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία:
1. Όνομα της «φωλιάς»  και η ημερομηνία συνεδρίασης 
2. Οι παρόντες και οι απόντες της συνεδρίασης. 
3. Εισφορές των μελών
4.Πρωτοβουλίες και επιτεύγματα  της «φωλιάς»  στην διάρκεια της εβδομάδας και συγκεκριμέναα)   Διάφορες εισφορές σε χρήμα υπέρ της Λεγεώνας   β) Συνδρομές σε διάφορα λεγεωναριακά έντυπα  και ειδικά στο  «Libertatea» . Αγορά εφημερίδωνεντύπων και λεγεωναριακών βιβλίων.   γ)Πώληση του Λεγεωναριακού τύπου  δ)Μέρες εργασίας στα  εργοτάξια  και στα Λεγεωναριακά Στρατόπεδα   ε)Σχηματισμός καινούργιων  φωλιών στ) Πορείες, ανοικτές συγκεντρώσεις  , επισκέψεις σε συντρόφους άλλων φωλιών.
A. Η αναφορά συντάσσεται από τον αρχηγό της φωλιάς  και παραδίδεται εντός 24 ωρών στον αρχηγό του Αποσπάσματος μαζί με τις εισφορές. Στον τόπο όπου βρίσκεται η έδρα της Οργάνωσης  της Περιφέρειας οι αναφορές  μπορούν να παραδίδονται απευθείας  στον γραμματέα της Οργάνωσης.  .............................................
Ο αρχηγός περιφέρειας συντάσσει μηνιαία αναφορά ,που παραδίδεται εις διπλούν  ανάμεσα στις 7 και 13 κάθε μήνα προς τον Αρχηγό Επαρχίας.Η αναφορά του αρχηγού περιφέρειας οφείλει να περιλαμβάνει :
  1. Τον αριθμό των  φωλιών    
  2. Τις  καινούριες φωλιές                                        .
  3. Τον αριθμό των μελών    
  4. Την αύξηση σε συνάρτηση με τον προηγούμενο μήνα  
  5. Το σύνολο των συνεδριάσεων της φωλιάς   
  6. Το σύνολο των παρευρισκομένων  
  7. Το σύνολο των απόντων    
  8. Τις συνδρομές    
  9. Συνδρομές διάφορες   
10  Δημοσιεύσεις και Συνδρομές.
     α) Αξία των εσόδων  
     β) Αξία υλικού που διανεμήθηκε επί πληρωμή  
     γ) Αξία υλικού που διανεμήθηκε δωρεάν  
     δ) Πληρωμές.
     ε) Υπόλοιπο οφειλών.
11. Εργοτάξια.
  α) Οι ημέρες εργασίας  .
  β) Υπολογισμός της εργασίας σε χρήμα.
12. Στρατόπεδα.
  α) Ημέρες εργασίες  
  β) Υπολογισμός της εργασίας σε χρήμα.
13. Πορείες: σε χιλιόμετρα ανά άτομο.(πολλαπλασιάζεται ο αριθμός των χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί με τον αριθμό των συμμετεχόντων μελών).
14. Πρωτοβουλίες.
15. Αντιπροσωπείες.
16. Ώρες σκοπιάς.
17. Εσωτερικές δυσκολίες της Οργάνωσης :έριδες,έλλειψη κατανόησης ,διάφορες παρανομίες των λεγεωνάριων.
18.Μέτρα που πάρθηκαν για το ξεπέρασμα των δυσκολιών που παρουσιάστηκαν   
19. Ρεύματα συμπαθείας , εχθρότητας και αδιαφορίας.
20. Τα αδύνατα σημεία της Οργάνωσης  και τα μέτρα που έχουν ληφθεί  για την ενίσχυση των σημείων αυτών.
21. Η στολή, η συμπεριφορά των λεγεωνάριων στην κοινωνία.
22. Εχθρικές επιθέσειςδιαβολές, επιθέσεις ,κατάχρηση εξουσίας  που έχουν σημειωθεί. Ονόματα των ατόμων που μας επιτίθενται καθώς και οι διευθύνσεις τους.
Ε. Ο Αρχηγός Επαρχίας  ,με βάση τις αποστελλόμενες αναφορές της περιφέρειας  , μια ιεράρχηση των περιφερειών της Επαρχίας  καθώς και ένα πλαίσιο της γενικής κατάστασης της Επαρχίας.Ο Αρχηγός Επαρχίας  παρουσιάζει στα Κεντρικά μεταξύ 13 και 17 κάθε μήνα ,για χρήση των μελών αναφορά με την γενική κατάσταση της Επαρχίας  που περιλαμβάνει με ακρίβεια τα ίδια σημεία της αναφοράς του αρχηγού της περιφέρειαςΤαυτόχρονα ο Αρχηγός Επαρχίας παρουσιάζει μία κάθε φορά τις αναφορές των αρχηγών  της Περιφέρειας...............................................................................................
ΣΗΜΕΙΟ 6.Πότε συνεδριάζει η φωλιά. Όλες οι φωλιές  των Λεγεωνάριων ολόκληρης της χώρας συγκεντρώνονται κάθε Σάββατο βράδυ. Επειδή ακριβώς η επομένη είναι Κυριακή  όλοι μπορούν να μείνουν λίγο παραπάνω από ότι συνήθως, Σε περίπτωση ανάγκης  η συγκέντρωση της φωλιάς  μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή Ο αρχηγός το συγκαλεί οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας...................................... 
ΣΗΜΕΙΟ  7.Η Ζωή στη φωλιά.
 Όταν η φωλιά συνεδριάζει μετατρέπεται σε ναό . Μπαίνοντας στην φωλιά αφήνεις πίσω σου όλα τα μικροζητήματα και για μια ώρα καθαγιάζεις τις αγνές σου σκέψεις για την Πατρίδα. Η ώρα της συνεδρίασης της φωλιάς είναι η ώρα της Πατρίδας. Η τέλεια αρμονία πρέπει να πηγάζει όχι μόνο  από την φιλία των συγκεντρωμένων Λεγεωνάριων  αλλά πάνω απ΄ όλα από τις κοινές αντιλήψεις στην έννοια του ιδανικού. ..................................................................
ΣΗΜΕΙΟ  8. Πρώτη έγνοια. Η συνέπεια
Αν ο Αρχηγός της «φωλιάς»  προσδιορίζει την συνεδρίαση  στις 9, όλοι οφείλουν να  μεθοδεύσουν τις υποχρεώσεις τους κατά τρόπο ώστε να μη φθάσουν ούτε υπερβολικά νωρίς ούτε υπερβολικά αργά. Κανείς δεν πρέπει να κάνει τον άλλο να περιμένει . Ο Λεγεωνάριος οφείλει να είναι συνεπής .Όταν δίνει τον λόγο του πρέπει να τον κρατά .Η χώρα είναι γεμάτη από ανθρώπους που λένε πολλά λόγια , αλλά που ποτέ δεν  είναι συνεπείς με τα όσα λένε. Πριν υποσχεθείς  κάτι , να το σκέφτεσαι καλά πριν . Αν δεν μπορείς  να κρατήσεις την υπόσχεσή σου ,ομολόγησέ το ειλικρινά. Είναι προτιμότερο!
ΣΗΜΕΙΟ  9.Δεύτερη έγνοια : Η καθαρή καρδιά.
Από την στιγμή που ο Λεγεωνάριος έρχεται στη φωλιά , πρέπει να έχει αγνή την καρδιά του . Δεν πρέπει να έρχεται έχοντας εριστική διάθεση μνησικακίας γιατί στη φωλιά  κανένας δεν έχει το δικαίωμα να τσακώνεται.   Όταν ο λεγεωνάριος νοιώσει την διάθεση να τσακωθεί   με κάποιον οφείλει να τον αναζητήσει ανάμεσα στους εχθρούς.  Τα ωραία και μεγάλα πράγματα  επιτυγχάνονται όταν είναι καθαρή η καρδιά , εκεί κατασκηνώνει ο θεός . ενώ όπου υπάρχει μια μια καρδιά  διεφθαρμένη, εκεί τρυπώνει ο διάβολος.Γι αυτό όπου υπάρχει μια καρδιά  διεφθαρμένη ούτε και αυτή η  εργασία παράγει καλά αποτελέσματα : όλα πάνε ανάποδα. Λέγεται ότι όποιος καλλιεργεί  το χωράφι του με βαριά καρδιά εκεί ούτε και το καλαμπόκι  μπορεί να μεγαλώσει.
ΣΗΜΕΙΟ 10. Έναρξη της συνεδρίασηςΤην προκαθορισμένη ώρα και αφού τα μέλη της φωλιάς έχουν έχουν συγκεντρωθεί , ο αρχηγός της φωλιάς  σηκώνεται από τη θέση του και με χρειά φωνής στρατιωτική κραυγάζει:Συναγωνιστές. !Στο σημάδι αυτό όλοι σηκώνονται όρθιοι . Στρέφοντας το πρόσωπο προς την Ανατολή  και χαιρετούν με υψωμένο τον βραχίονα: είναι ένας χαιρετισμός στον ουρανό , στα ύψη, στον ήλιο , σύμβολο της νίκης του φωτός  και του αγαθού.Ο αρχηγός της φωλιάς  με φωνή αργή λέεικαι οι άλλοι επαναλαμβάνουν μετά από αυτόν
1. Προσευχόμαστε στον Θεό .
2. Στέφουμε την σκέψη μας στον  Αρχηγό   μας
3. Με την σκέψη ανυψωνόμαστε μέχρι τα πνεύματα των μαρτύρων : Motza, Marin, Sterie Ciumetti και όλους τους συντρόφους μας που έπεσαν  για την Λεγεώνα η πέθαναν πιστοί στην Λεγεώνα.  
4. Πιστεύουμε στην ανάσταση της Λεγεωναριακής Ρουμανίας και στην καταστροφή του τοίχου του μίσους και της δειλίας που την περιτριγυρίζει.
5. Ορκίζομαι να μην προδώσω ποτέ την Λεγεώνα...............................................................
ΣΗΜΕΙΟ  11.Με ποια θεματολογία ξεκινά η συνεδρίαση  ο αρχηγός της φωλιάς;
 1. Με το μέρος της πληροφόρησης . Ειδήσεις.Ποια είναι τα νέα που έλαβε  από τα Κεντρικά ή από την περιφέρεια, κλπ.Τι συνέβη στη χώρα.Ποια γεγονότα συνέβησαν στο χωριό  (πολιτική του χωριού) στην πόλη, στο εργοστάσιο στις πανεπιστημιακές σχολές.Σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι διάφορες εχθρικές σε μας πολιτικές δυνάμεις . Αυξάνουν,παραμένουν σταθερές, μειώνονται.Πως βαδίζει η  Λεγεώνα μας στην χώρα.Σε αυτούς τους νεωτερισμούς κάθε μέλος της φωλιάς φέρει υπ όψη των άλλων τα νέα που έχουν περιέλθει στην αντίληψή του.  
 2  Κοινοποιημένες διαταγές:Ποιες διαταγές έχουν δοθεί . Τι ακριβώς κάνουν οι άλλοι λεγεωνάριοι  της χώρας .Πως προχωρά ο λεγεωναριακός αγώνας. 
 3. Ανάγνωση του  Pamîntul Stramosesc και των λεγεωναριακών  εντύπων. Το Pamîntul Stramosesc πρέπει να διαβάζεται από την αρχή μέχρι το τέλος, Περικλείει το πραγματικό λεγεωναριακό πνεύμα. . Υπάρχουν μέσα σ΄ αυτό όλες οι διαταγές του Κέντρου , οι καλύτερες πληροφορίες που αφορούν  το κίνημα σ΄ ολόκληρη τη χώρα . Mε τον ίδιο τρόπο  διαβάζονται τα τοπικά λεγεωνάριο έντυπα.
 4.Η εκπαίδευση των στελεχώνΟ Λεγεωνάριος οφείλει να γνωρίζει  ότι η Λεγεώνα  θα νικήσει όλα τα  Κόμματα, όλα τα εμπόδια  που θα συναντήσει στο δρόμο της. Ότι όλοι οι λεγεωνάριοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν με χαρά σε κάθε θυσία. Ότι οι Λεγεωνάριοι έχουν ένα ακριβές πρόγραμμα  που πρόκειται να γνωστοποιηθεί την κατάλληλη στιγμή. Ότι με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού η χώρα θα αναγεννηθεί. Ότι οι λεγεωνάριοι  θα κάνουν την Ρουμανία  μια γη πλούσια και όμορφηΌτι οι λεγεωνάριοι έχουν κληθεί από τον θεό ύστερα από χρόνια σκοτεινιάς και καταπίεσης να σαλπίσουν την ανάσταση του ρουμανικού γένους.  Ο αρχηγός της φωλιάς θα προσπαθήσει να εμφυσήσει βαθιά στο πνεύμα  όλων των στελεχών της φωλιάς  την πίστη στον Θεό , στην Πατρίδα  και στην αποστολή του γένους μας. 
ΣΗΜΕΙΟ 29. Πως πρέπει να είναι και πως πρέπει να συμπεριφέρεται ένας αρχηγός. 
Ένας ηγέτης οφείλει να είναι νοήμων. Οφείλει να συλλογίζεται καλά όταν παίρνει μια απόφαση ώστε να είναι η καλύτερη δυνατή.Η απόφαση πρέπει να λαμβάνεται γρήγορα  και να εφαρμόζεται στο σύνολό της. 
Πρέπει να είναι καλόβουλος και να αγαπά τους ανθρώπους που βρίσκονται κάτω από τη διοίκηση του. Οφείλει να είναι ήρεμος :και έτσι πρέπει να παρουσιάζεται  μπροστά σε όσους διοικεί .Οφείλει να είναι ευδιάθετος ποτέ θλιμμένος κατηφής και νευρικός. 
Οφείλει να είναι σωστός με τους λεγεωνάριους και με όλους. Δεν πρέπει να διαπράξει αδικία ακόμα και αν αυτή στρέφεται εναντίον του αντιπάλου. Θα τον πολεμήσει και θα τον νικήσει : αλλά πάντα με μέσα που η δικαιοσύνη και η ηθική επιτρέπουν; όχι με τρόπο ύπουλο ή με το ψέμα. 
Πρέπει να είναι γενναίος και αποφασισμένος την ώρα του κινδύνου . Έτσι αν για παράδειγμα δει ένα άτομο σε κίνδυνο , το χρέος τιμής ενός λεγεωνάριου είναι να τρέξει και να το σώσει αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο .Παράδειγμα : πυρκαγιά , πνιγμός , κλπ. 
Οφείλει να μοιράζεται τις χαρές και τις λύπες με όλους τους συντρόφους του .Σε κάθε περίπτωση και όχι μόνο μέσα στο λεγεωναριακό περιβάλλον  οφείλει να επιλέγει για τον εαυτό του την δυσκολότερη θέση. Ένας Λεγεωνάριος δεν αγωνίζεται για να προωθηθεί στην τιμητική  θέση του τραπεζιού ή στο καλύτερο κρεβάτι. Οφείλει να είναι ικανός , οφείλει δηλαδή να οδηγεί σε αίσιο αποτέλεσμα κάθε διαταγή ,χρησιμοποιώντας τους πιο έξυπνους των τρόπων. 
Οφείλει να εκδίδει διαταγές συγκεκριμένες ώστε  να οδηγήσει τους άνδρες του στην νίκη. 
Να μη μιλά άσχημα για τους συντρόφους του .Να μην επιτρέπει να μιλούν άσχημα για τους άλλους. Να γνωρίζει τον τρόπο για την διατήρηση της αρμονίας στη μονάδα που διευθύνει. Πρόκειται για θέμα κεφαλαιώδους σημασίας. Ένας αρχηγός , ακόμα και στην περίπτωση που θα διέθετε τα καλύτερα προσόντα του κόσμου , από την στιγμή που υπεισέρχεται η φιλονικία η διαφωνία, η έλλειψη κατανόησης στην μονάδα που διοικεί, πρέπει αμέσως να αντικατασταθεί.! Όταν περισσότεροι από ένας αρχηγοί αναλαμβάνουν την διοίκηση της ομάδας, η ομάδα αρχίζει να διαλύεται. 
Να είναι με όλους ευγενικός .Να μην κάνει λανθασμένη εκτίμηση των ατόμων, να μην τα απομακρύνει αντί να τα τραβήξει προς το μέρος του. 
Σε όλα οφείλει να είναι μετριοπαθής. Για παράδειγμα: είναι αδιανόητο να βρεθεί μεθυσμένος έστω και ένας αρχηγός ή ένας λεγεωνάριος. Ο λεγεωνάριος έχει δικαίωμα στην διασκέδαση αλλά σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να μεθά. 
Οφείλει να είναι έντιμος και να προκαλεί την εκτίμηση όλων όσων των περιτριγυρίζουν. 
Με μια λέξη ,συμπεριφέρεται με τρόπο που όλοι θα μπορούν να πουν : «Σε ένα λεγεωνάριο μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη ,γιατί όταν βάζει στην καρδιά του ένα σκοπό ,τον οδηγεί πάντα σε καλό αποτέλεσμα.». 
Ο αρχηγός των λεγεωνάριων είναι ένας εξαιρετικός άνδρας ,ο οποίος βγαίνει νικητής από κάθε περίσταση όσο δύσκολη και αν είναι. Οφείλει να αποδειχθεί νικητής .Αν θα πέσει ,θα σηκωθεί και πάλι και στο τέλος αυτός θα είναι ο νικητής. Μόνο όταν θα είναι προικισμένος με αυτά τα προτερήματα ένας λεγεωναριακός αρχηγός θα καταφέρει με το σχολείο της φωλιάς και την δύναμη του παραδείγματος να μετατρέψει κάθε Ρουμάνο ,δημιουργώντας ένα καινούργιο πνεύμα ,ένα πραγματικό χαρακτήρα που θα ξέρει να νικά σε όλες τις περιστάσεις και που η χώρα θα έχει κάθε λόγο να είναι περήφανη γι αυτόν.(Σημείο  29.)
ΣΗΜΕΙΟ 33.Ο Αγώνας με τους άλλους Λεγεωναριακούς αρχηγούς.
Είναι βαρύτατο σφάλμα όταν ένας Λεγεωναριακός αρχηγός , από ζηλοφθονία , αρχίζει και μιλά άσχημα  για  ένα  σύντροφό του μπροστά σε ανθρώπους της φωλιάς ή του χωριού. Κάτι τέτοιο οδηγεί  στη διαίρεση των λεγεωνάριων , σε εμφύλιο, στην νίκη του εχθρού. Παρόμοιο γεγονός είναι τόσο τραγικό που η Λεγεώνα  θεωρεί παρόμοιες καταστάσεις πράξεις  προδοσίας. Πως; Καταστρέφοντας την Λεγεώνα για χάρη των προσωπικών φιλοδοξιών . Ακόμη και στην περίπτωση ορκισμένων εχθρών , από την στιγμή που εντάσσονται στην Λεγεώνα παύουν να αντιμάχονται , δεν μιλά κανένας άσχημα για τον άλλο , αλλά καθένας αγωνίζεται στον τομέα ευθύνης που έχει ταχθεί, να υπηρετήσει  με πίστη στην Λεγεωναριακή υπόθεση  και την αυριανή νίκη.
ΣΗΜΕΙΟ 36. Η στρατολόγηση των στελεχών. 
Όταν ο αρχηγός της φωλιάς στρατολογεί τα στελέχη τουπρέπει να  είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή των καταλληλότερων στοιχείων που διαθέτουν υψηλό νόημα της αξιοπρέπειαςΟι απατεώνες , οι εριστικοί ,αυτοί που δημιουργούν σκάνδαλα , οι κενόδοξοιοι υπερφίαλοι , οι αλαζόνεςοι περιδεείςοι δειλοί οφείλουν να παραμείνουν  εκτός οργανώσεως
Και για να είμαστε βέβαιοι ότι κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν θα μπει στην οργάνωση , σε κανένα χωριό , ο αριθμός των λεγεωνάριων δεν πρέπει να υπερβαίνει το μισό του συνόλου των κατοίκων του ίδιου του χωριούΑπό την στιγμή που θα συμπληρωθεί ο αριθμός των λεγεωνάριων , κανένας  δεν πρόκειται να γίνει δεκτός στην οργάνωση , και απλά  θα είναι υποχρεωμένος να περιμένει μέχρι να αδειάσουν κάποιες  θέσεις
Σε κάθε περίπτωση , η οργάνωση οφείλει να προφυλάσσεται από εκείνους που δεν μπορούν να ζήσουν δίχως να τσακωθούν.
Από την στιγμή που ένα στέλεχος  της φωλιάς δεν καταφέρνει να συμφωνήσει με τους άλλους συναγωνιστές  οφείλει να αποχωρήσει από την οργάνωση, υποβάλλοντας την παραίτησή του .Καλύτερα λίγοι και να ζούμε  σε καθεστώς πλήρους αδελφότητας και μέσα σε απόλυτη ενότητα , παρά πολλοί που πολεμούμε μεταξύ μας.
Ο αρχηγός της φωλιάς θα προσπαθήσει να διαφυλάξει την οργάνωση  από τους  προβοκάτορες και τους κατασκόπους που στέλνουν οι  δημοκράτες πολιτικάντηδες καθώς και από όλους τους  απατεώνες του είδους
ΣΗΜΕΙΟ 44 .Αιτήματα. 
Οι Λεγεωναριακοί Βουλευτές , αμέσως μετά τις εκλογές , έλαβαν χιλιάδες αιτήματα .Μερικοί ζητούν χρήματα, άλλοι ζητούν να τους δοθεί μια δουλειά , άλλοι ζητούν δωρεάν καυσόξυλα , άλλοι ζητούν γη. 
Ένας λεγεωνάριος δεν ζητά. Αυτός λέγει: δεν έχουμε την ανάγκη από  χρήματα   ή από μια θέση εργασίας. Δώστε στη χώρα μας σωστούς νόμους , γιατί με τους σωστούς νόμους , και με τη φιλοπονία μας θα αποκτήσουμε χρήματα και αξιοπρεπή ύπαρξη. Οι λεγεωναριακοί βουλευτές δεν μπορούν να τρέχουν στα υπουργεία με 2.000 αιτήματα που αφορούν 2.000 άτομα την ώρα που   14 εκατομμύρια  αγροτών , εργαζόμενων , υπαλλήλων οφείλουν να περιμένουν ,και ακόμα περιμένουν  την ημέρα της δικαίωσης τους. Οι λεγεωναριακοί βουλευτές δεν θα λύσουν το πρόβλημα 5 η 6 οπαδών τους , σε κάποιο χωριό , όπως κάνουν τα πολιτικά κόμματα , εγκαταλείποντας στο έλεός τους τα  δυστυχισμένα πλήθη  των φτωχών που είναι υποχρεωμένα  εργάζονται ολόκληρη την ζωή τους σαν υποζύγια .
Και μετά όταν ένας λεγεωναριακός Βουλευτής υποχρεώνεται σε ένα υπουργό να του κάνει μια εκδούλευση που αφορά  1, 2, 3 άτομα , την επόμενη ημέρα, ο υπουργός είναι αυτός που θα απαιτήσει από το  λεγεωνάριο να κλείσει ένα μάτι στους νόμους που φτιάχνει και να μην τους πολεμήσει. Γι αυτό οι λεγεωνάριοι αρχηγοί οφείλουν να εξηγήσουν αυτά τα πράγματα σε όλους τους πολίτες και να δημιουργήσουν   μια πραγματική λεγεωναριακή σχολή. Οφείλουν να πουν τα πράγματα αυτά σε όλους. Από την στιγμή που μπαίνουμε στην λεγεώνα , δεν ζητάμε τίποτα για μας , μόνο δίνουμε. Δίνουμε ψυχή ,δίνουμε εργασία , δίνουμε τον πόνο μας, δίνουμε όλα όσα διαθέτουμε, για την άγια ημέρα της νίκης του ρουμανικού γένους.
ΣΗΜΕΙΟ 52  Το αίσθημα της αξιοπρέπειας
Έχουμε πια κουραστεί από το έλλειμμα  της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αν δεν δώσεις φιλοδώρημα ,αν δεν πληρώσεις  δεν σε γράφουν στο κόμμα. Αν δεν πληρώσεις τα πιστοποιητικά σαπίζουν στα γραφεία του Δημαρχείου .Αν δεν δώσεις ένα φιλοδώρημα , δεν μπορείς να μπεις σε Υπουργείο. Αν δεν δώσεις ένα φιλοδώρημα  δεν μπορείς να εξασκήσεις τα δικαιώματά σου. Το φιλοδώρηματο φακελάκι και η εξαπάτηση έχουν καταστρέψει την ηθική υγεία του ρουμανικού λαού. Ο λεγεωνάριος θα προσπαθήσει να εξαλείψει τις συνήθειες αυτές  και να αναγεννήσει  το νόημα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας . Δεν πρόκειται να δώσει τίποτα και σε κανένα , δεν θα υποσχεθεί τίποτα σε κανένα  και όταν  θα προσφέρει σε κάποιο κάποια υπηρεσία  δεν πρόκειται να εξευτελιστεί δεχόμενος φιλοδωρήματα  αλλά αντίθετα θα αρπάξει από τον λαιμό  αυτόν που θα το επιχειρήσει.
ΣΗΜΕΙΟ 64 Ο  Λεγεωνάριος και ο πολιτικάντης .
Ο Λεγεωνάριος και ο πολιτικάντης -ο κομματάνθρωπος – βρίσκονται σε εκ διαμέτρου  αντίθετες θέσεις .Ο άνθρωπος των Κομμάτων καταστρέφει την Ρουμανία .Εναντίον του προτάσσει το στήθος του ο Λεγεωνάριος. Όταν ο άνθρωπος των Κομμάτων , ο πολιτικάντης , της πόλης ή του χωριού μπαίνει σε ένα κόμμα, το πρώτο ερώτημα που κάνει δεν είναι άλλο από το «Τι θα κερδίσω εδώ…;.» Τι όφελος θα έχω; Αυτός είναι ο λόγος που οι πολιτικάντηδες κερδίζουν ενώ η χώρα βαδίζει  από το κακό στο χειρότερο. Όταν ο Λεγεωνάριος μπαίνει στην Λεγεώνα λέγει : «Δεν θέλω τίποτα για μένα». Το μόνο που σκέφτεται είναι : «Τι μπορώ να δώσω, τι θυσία μπορώ εγώ να προσφέρω για την πατρίδα μου.;». Ο Λεγεωνάριος λέγει : οι πρόγονοι υπέφεραν χίλια ολόκληρα χρόνια και πέθαναν με την σκέψη στραμμένη σ’ αυτή την γη. Για χίλια χρόνια την λαχταρούσαμε και την ονειρευόμασταν. Σήμερα που ο Θεός μας την έδωσε ολόκληρη αντί να πέσουμε στα γόνατα μπροστά της, αντί να την προσκυνήσουμε σαν να πρόκειται για άγια εικόνα  εμείς την λεηλατούμε, την απογυμνώνουμε. Μπροστά σ΄αυτή , ο λεγεωνάριος παρουσιάζεται όχι με τα δικαιώματα του πολίτη αλλά με την ευθύνη του ιερού χρέους. Οι βλέψεις του πολιτικάντη επικεντρώνονται στην συσσώρευση αγαθών' οι δικές μας σκοπεύουν στη δημιουργία μιας ανθηρής και ισχυρής πατρίδας. Για χάρη της θα δουλέψουμε και θα δημιουργήσουμε. Για χάρη της θα μετατρέψουμε κάθε Ρουμάνο σε ήρωα , έτοιμο να δώσει την μάχη , έτοιμο να υποστεί την θυσία , έτοιμο για την δοκιμασία του θανάτου. (Βλέπε Pentru Legionari). ..... «Όποιος ξέρει να πεθαίνει δεν πρόκειται ποτέ να γίνει σκλάβος.». Σενέκας.( Σημείο 64) 
ΣΗΜΕΙΟ 79 Πράκτορες προβοκάτορες. Μέσα στις οργανώσεις τρυπώνουν διάφοροι κατάσκοποι . Μερικοί είναι πράκτορες της αστυνομίας .Διευκολύνετε την είσοδό τους για να τους αποδείξετε ότι δεν έχετε μυστικά από αυτούς. Αν όμως μεταξύ των Λεγεωνάριων επισημανθεί κάποιος που πωλείται για το χρήμα και γίνεται προδότης της Λεγεώνας αυτός θα τιμωρηθεί: σήμερα, αύριο, σε ένα ή σε δύο χρόνια. Η μεγαλύτερη ατιμία για την οργάνωση μας είναι να ανακαλύψουμε ανάμεσά μας κατασκόπους. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι που παρουσιάζονται σαν Λεγεωνάριοι και περιφέρονται σε διάφορες οργανώσεις με πρόθεση να κλέψουν, που ζητούν και  συγκεντρώνουν χρήματα. Μερικοί από αυτούς κατορθώνουν να αποσπάσουν συστατική επιστολή ή ταυτότητα μέλους. Ερευνάτε για παρόμοια άτομα. Παραδώστε τους στην αστυνομία. Την τελευταία στιγμή ανακαλύπτω ότι ένας πράκτορας που δεν γνωρίζει πλέον τι άλλες πληροφορίες να δώσει σχετικά με την Λεγεώνα πληροφόρησε την Δημόσια Ασφάλεια ότι οι Λεγεωνάριοι σχεδιάζουν  δολοφονίες διαφόρων Επάρχων. Ένας άλλος επινόησε ένα μυστικό κώδικα με τον οποίο καταδεικνύονταν οι Σύνδεσμοι της Πρωτεύουσας.Δεν χρειαζόμαστε κώδικες . Αυτή είναι μια άθλια επινόηση. Ας κάνει έρευνες όσες θέλει ολόκληρη η αστυνομία.. ‘Οτι έχουμε να πούμε το λέμε καταπρόσωπο και δυνατά .Αν ακούσετε διαδόσεις του είδους ή διαβάσετε σε έντυπα ιουδαϊκά δημοσιεύματα σαν αυτά στα Adevarul[2], Dimineatza[3]  και Lupta [4] , να γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή ότι όλα είναι συκοφαντίες , και για τον λόγο αυτό θα απευθυνθούμε στην αστυνομία. 
ΣΗΜΕΙΟ 89

Λεγεωνάριοι,
Οι πολυλογάδες των παλαιών κομμάτων περιδιαβαίνουν για μια ακόμη φορά στα χωριά , ζητούν την βοήθειά σας, για να μπορέσουν να σταθούν και πάλι στα πόδια τους. Κάτω από τη διακυβέρνησή τους  ο Ρουμανισμός παντού, έχει πέσει στα γόνατα μπροστά στον ξένο που  έχει κάνει την εμφάνισή του, εδώ και λίγο καιρό.
Τα μεγάλα συμφέροντα του παραμερίζονται .
Ο κόσμος των πολιτικάντιδων βλέπει μόνο κομματικά συμφέροντα και για χάρη τους θυσιάζει κάθε ημέρα και κάθε ώρα, το ίδιο μας το μέλλον, σαν γένος. Τα δασωμένα βουνά πέφτουν ,πέφτουν στα χέρια αυτών  που εμφανίστηκαν τώρα τελευταία.
Κλαίνε οι καρδιές των Motzi και των κατοίκων του Maramures, ξεχασμένοι από όλους. Οι εγκαταλειμμένοι Ρουμάνοι εργάτες πυκνώνουν τις γραμμές των εβραίων κομμουνιστών Παρατημένο στη τύχη του το ρουμανικό εμπόριο ,  δίχως προστασία , γονατίζει μπροστά στον άνισο αγώνα ενάντια στο ξένο. Στις γραμμές του ένδοξου στρατού μας διεισδύει όλο και βαθύτερα το διαλυτικό και διαβρωτικό για τις συνειδήσεις μικρόβιο .Δύσκολες ώρες προβλέπονται στο μέλλον.
Όταν θα βρεθούμε αντιμέτωποι  με τη  μεγάλη παγκόσμια δοκιμασία ποιος θα βρεθεί να υπερασπίσει την γη της χώρας αυτής και την τιμή  της σημαίας μας; Ο Ρουμάνος χωρικός πουλά το προϊόν του λιγότερο από όσο κοστίζει. Οι εμπορομεσίτες έχουν πολλαπλασιαστεί και μας πνίγουν . Τα καφενεία είναι γεμάτα από τοκογλύφους και ενδιάμεσους. Πλουτίζουν σε βάρος αυτών που εργάζονται . Ο λαός έχει απογυμνωθεί . Ο Ρουμάνος πελαγωμένος στα χρέη του έγινε ο σύγχρονος σκλάβος του Εβραίου τραπεζίτη .Η χώρα μοιρασμένη στα δύο με το ένα κομμάτι της να καταπίνει το άλλο , καταρρέει μπροστά στα μάτια μας . Επί κεφαλής των παλαιών κομμάτων δεν υπάρχουν σταθεροί και αποφασισμένοι άνθρωποι και αυτοί που υπάρχουν  δεν διαθέτουν  ίχνος από εθνικιστική διάθεση και είναι παντελώς αδιάφοροι για   το ρουμανικό στοιχείο που εδώ και πολλούς αιώνες κουβαλά στη ράχη του την ζωή της χώρας.
Λεγεωνάριοι
Μπροστά στην κατάσταση αυτή και πριν οι καταδικασμένοι στις συνεδήσεις μας πολιτικάντηδες προλάβουν να πάρουν ανάσα, τραβήξαμε το σπαθί υψώνοντας την σημαία της νέας εποχής. Διάχυτη είναι η αίσθηση , όλο και εντονότερη, για την ανάγκη υιοθέτησης άλλων αρχών της ηθικής και πολιτικής ζωής. Η απελευθέρωση της χώρας από τους πολιτικάντηδες είναι απαίτηση των καιρών . Στην θέση των παλαιών κομμάτων γίνεται αισθητή η ανάγκη για ανανέωση . Στην θέση των κομμάτων έτοιμα πάντα να λυγίσουν την μέση μπροστά στον ξένο , υπάρχει ανάγκη για μια πολιτική εθνικής αυτονομίας και ενισχύσεως του Ρουμανισμού. Πείτε σε εκείνους που έρχονται πάλι να σας πάρουν από το χέρι ότι τέλειωσαν τα ψέματα." Όλοι αυτοί οι πολυλογάδες μπορούν και να εξαφανιστούν ". Από τώρα και μετά μια και μόνη φωνή οφείλετε να ακούτε μυστική και μυστηριακή όπως του  Θεού: την έκκληση της γης των πατέρων. Αυτή την φωνή πρέπει να την ακούν όλοι γύρω σας. Υπακούστε την ολόψυχα.! Ρουμάνοι .
Όταν η φωνή σας και η θέλησή σας θα κάνουν πραγματικότητα τη νίκη , η Ρουμανία θα αναγεννηθεί . Θα ξανανθίσει . Τα παιδιά σας θα ξαναγίνουν όμορφα και δυνατά  σαν τις παιώνιες, (ιδιαίτερα όμορφα αγριολούλουδα.) Ο ξένος θα την σέβεται. Ο εχθρός θα την φοβάται..
Στρατιώτες της Λεγεώνας του Αρχαγγέλου Μιχαήλ! Από την στιγμή που ο Θεός σας επέλεξε να οικοδομήσετε αυτή την καινούργια Ρουμανία από τον Δνείστερο μέχρι τον Tiσα και το γένος περιμένει να σας υποδεχθεί με ατελείωτα χειροκροτήματα, βγάλτε από τα ατσαλένια στήθη σας την δική μας κραυγή μάχης και νίκης : Ζήτω η Ρουμανική Ρουμανία ! Ζήτω η Λεγεώνα.! 

         Corneliu Zelea Codreanu, Αρχηγός της Λεγεώνας.                                                                        [1]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου