Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922-3/40 ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΥΖΩΝΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣH
Διοικητής : Ταγματάρχης Πεζικού Παπαστεργίου Γεώργιος (1)

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Ντουγκέρ  12-8-22
Σουσούζ 14-8-22
Ολουζάκ 15-8-22
Χαμούρκιοϊ 16-8-22
Αλή Βεράν 17-8-22
 Β. Αϊνέ Χαν 18-8-22
Β.Α Τακμάκ, 21-8-22
Κασαμπά 23-8-22

Άγιος Γεώργιος. 27-8-22 
Τσεσμέ. 31-8-22
Χίος. 1-9-22.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
I Τάγμα: Ταγ/ρχης Κοντόσης Βασιλ.
IΙ Τάγμα: Ταγ/ρχης Καλονάς Πελάγιος
IΙΙ Τάγμα: Ταγ/ρχης Δημουλίτσας Αθαν (2)

Υποσημειώσεις:
[1] Αναπλήρωνε τον Διοικητή Συνταγματάρχη Γαρδίκη Παναγιώτη που με τη σειρά του αναπλήρωνε το Συνταγματάρχη Δέδε Ιωάννη. που βρισκόταν σε άδεια.
[2] Είχε διατεθεί από 28-6-22 στο Δ. Σώμα Στρατού που βρισκόταν στη Θράκη.
Επιστροφή στην ΙΧ Μεραρχία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου