Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤH ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

 ΔΙΟΙΚΗΣH
Διοικητής : Συνταγματάρχης Πεζικού Θεοτόκης Δημήτριος.
Επιτελάρχης: Αντ/ρχης Πυρ/κου Μομφεράτος Γεώργιος.
Διευθυντές  επιτελικών γραφείων.
Ι Γραφείου...............................   .................................
ΙΙ Γραφείου Λοχαγός Πεζικού Μουντούρης Δημήτριος.
ΙΙΙ Γραφείου Λοχαγός Πεζικού Μουστεράκης Ιωάννης.
Διοικητής Πυροβολικού: Αντ/ρχης Πυρ/κου Μαυρογέννης Στέφανος.
Διευθυντής Μηχανικού : Λοχαγός Μηχανικού Παπάς Μ.
Διευθυντής Επιμελητείας...................    ..............................
Διευθυντής Υγειον. Υττηρεσίας: Επίατρος Πατταθανασίου Ξενοφών.

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
1-8-22. Σεϊντή Γαζή
15-8-22. Ακ Ιν
16-8-22. Ακ Ουλούκ
17-8-22. Σιδηρ. Σταθμός Αλαγιούντ
18-8-22. Κιρέσκιοϊ (εκατέρωθεν τής στενωπού.)
19-8-22. Κινίκ Βεράν (1000 μ. Β.Δ. αυτού)
20-8-22. Δύο χιλμ. Α. Ιντίς
21-8-22. Υψώματα Καρά Ογλού (υψ. 1445)
22-8-22. Τσάϊκιοϊ
23-8-22.Μουτάκιοϊ.
24-8-22. Ριζά
25-8-22.Σιντιρτζή
26-8-22.Ντερμπέντ
27-8-22.Εγκισλούκ
28-8-22.Δυτική παρυφή Κινίκ
29-8-22.Ράλι Τσιφλίκ
30-8-22.Ανατολική παρυφή Ντικελί
1-9-22.Μυτιλήνη

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΕΖΙΚΟ
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
Ανεξάρτητη Μοίρα Ορειβ. Πυρ/κού (2).
Ανεξάρτητη Μοίρα πεδινού Πυροβολικού.   (Δύο πυρ/χίες  (3) (4).
III Μοίρα Γ.Σ.Π.Π. (7η και 9η πυροβολαρχίες) (5).
1 1/2 Πυροβολαρχίες I Μοίρας Οβιδοβόλων (6).
2ος Ανεξάρτητος Ουλαμός 2ας Ορειβ. πυροβολαρχίας Δαγκλή 75.
III Μοίρα Σκόντα (Δ/σις Μοίρας και πυρ/χία) (7).
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
Ανεξάρτητη Διλοχία Μηχανικού. (8)
ΙΠΠΙΚΟ
Ανεξάρτητη Ημιλαρχία (9)
 Χ Ημιλαρχία

Υποσημειώσεις:
(1) Εξήλθε τήν 16-8-22, ακολουθώντας  το Γ'. Σώμα Στράτου
(2) Ταγμ. Κυλομβότσος Νικόλαος.
(3) Ταγμ. Κουβέλης Κωνσταντίνος.
(4)Εξήλθαν την 16-8-22, ακολουθώντας το Γ'. Σώμα Στράτου
(5)Εξήλθαν την 16-8-22, ακολουθώντας το Γ'. Σώμα Στράτου
(6) Εξήλθαν την 16-8-22, ακολουθώντας το Γ'. Σώμα Στράτου
(7) Ταγμ. Τότσιος Κωνσταντίνος.
(8) Λοχ. Μηχανικού Δημητρόπουλος Παν.
(9) Ίλαρχος Κανάκης Γεώργιος.

Επιστροφή στο Γ.Σ.Στρατού
 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου