Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΝΤΕ ΓΚΩΛ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Συνέντευξη   Τύπου που ο Στρατηγός Ντε Γκωλ παραχώρησε  σε Γάλλους και ξένους δημοσιογράφους , στις 25 Οκτωβρίου 1944 στο Παρίσι.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορείτε να δηλώσετε αν η Γαλλία θα μετάσχει στην κατοχή της Γερ­μανίας και ως ποιο μέτρο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν τα Γαλλικά στρατεύματα εισέλθουν στο γερμανικό έδαφος, κι ελπίζω πως θα εισέλθουν σε αριθμό ανάλογο με των Συμμαχικών στρατευμάτων, τα Γαλλικά στρατεύματα θα επιβάλουν την κατοχή τους στα εδάφη πού θα καταλάβουν από τα Γερμανικά στρατεύματα. Όσο για τους πολιτικούς όρους αυτής της Κατοχής, μπορώ να σας πω πολύ ειλικρινά, ότι καμιά συζήτηση δεν πραγματοποιήθηκε ακόμη μεταξύ της Γαλλίας και των Συμμαχικών Κυβερνήσεων, πάνω στο θέμα αυτό.
25 Αυγούστου 1944. Παρισινοί κατακλύζουν τη λεωφόρο των
Ιλισσίων.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτή η έλλειψη συζητήσεων θα έχει επιπτώσεις και πάνω στους πολιτικούς όρους κατοχής ύστερα από μια πιθανή συνθηκολόγηση με τον εχθρό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Έχετε ως τώρα σχηματίσει μια αρκετά ικανοποιητική ιδέα της Γαλλικής Κοινής Γνώμης. . . για να θεωρήσετε πως είναι αδιανόητη μια κατάσταση σύμφωνα με την οποία η τύχη της νικημένης Γερμανίας και, ιδιαίτερα, οι όροι της κατοχής των εδαφών της θα κανονιστούν χωρίς τη Γαλλία. . …………
ΕΡΩΤΗΣΗ:Υπάρχει άρνηση από μέρους των Συμμάχων να δώσουν όπλα στη Γαλλία, τούτη τη στιγμή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Μπορώ να σας πω, ότι από τις αρχές της Μάχης της Γαλλία, δε λάβαμε από τους Συμμάχους ούτε τον απαραίτητο οπλισμό για τον εξοπλισμό μιας μόνο, έστω μεγάλης, γαλλικής μονάδας, θα πρέπει, ωστόσο, να λογαριάσουμε τις σημαντικές δυσκολίες που παρουσιάζονται ως τώρα για τη Συμμαχική Διοίκηση. Η ίδια η Μάχη της Γαλλίας, επιβάλλει μια τεράστια προσπάθεια επισκευής κατεστραμμένων λιμα­νιών, των επικοινωνιών, του ανεφοδιασμού των στρατευμάτων της πρώτης γραμμής, κι όλα αυτά μπορούν να εξηγήσουν, ως ένα ορισμένο μέτρο, το ότι ως τώρα το τοννάζ του εξοπλισμού που θα ήταν αναγκαίο για τον ανεφοδιασμό μεγάλων γαλλικών μονάδων που θα δημιουργούνταν, δεν επετεύχθη.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είπατε, στρατηγέ μου, ως ένα ορισμένο μέτρο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Μάλιστα, αυτό είπα: ως ένα ορισμένο μέτρο……………………………………..
ΕΡΩΤΗΣΗ:Θα μπορούσατε να μας μεταβιβάσετε τις εντυπώσεις σας από την αναγνώριση της Γαλλικής Κυβερνήσεως εκ μέρους των Συμμάχων, καθώς και τις επιπτώσεις της;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Μπορώ να σας πω ότι η Κυβέρνηση μου είναι ικανοποιημένη όταν έχουν την καλοσύνη να την αποκαλούν με τ' όνομά της.
ΕΡΩΤΗΣΗ:Η Γαλλική Κυβέρνηση έχει με πολλές ευκαιρίες ασχοληθεί με το θέμα των αιχμαλώτων και των εξόριστων στη Γερμανία. Μήπως ασχολείται και τώρα με την υπόθεση αυτή;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Οι αιχμάλωτοι πολέμου βρίσκονται, συνήθως σ' επαφή με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. Αυτές οι επαφές δε σταμάτησαν ποτέ. Όσον αφορά τους άλλους, δηλαδή τους εξόριστους και τους πολιτικούς κρατούμενους, το διεθνές καθεστώς του Ερυθρού Σταυρού δεν προβλέπει παρόμοιες επαφές. Είναι μια κατάσταση πολύ σοβαρή, δεδο­μένου ότι καμιά μεγάλη δύναμη δε μπορεί να εκπροσωπήσει τα γαλλικά συμφέροντα, ούτε αυτά των Γάλλων, στο γερμανικό έδαφος. Ξέρετε, χωρίς αμφιβολία, πως η επι­λεγόμενη Κυβέρνηση του Βισύ, είχε δεχθεί σε συμφωνία με τους συνεργάτες της Γερμανούς, ότι τα γαλλικά συμφέροντα στη Γερμανία θ' αντιπροσωπεύονταν απ' αυ­τήν την ίδια κι από τους εκπροσώπους της στη Γερμανία. Απ' αυτή την άποψη, η παρουσία της στη Γερμανία, οι προθέσεις της πάνω στο θέμα τούτο, οι όροι που έβαλε ο εχθρός για να εμποδίσει να βοηθήσουμε τους ίδιους τους πολίτες μας, είναι, όπως και κάθε άλλο θέμα της τέτοιας συνεργασίας, είναι αμέσως αντίθετο με τα συμφέροντα της Γαλλίας και των ίδιων των Γάλλων, μια και άλλη λύση για την διεκδίκηση αυτών των συμφερόντων αποκλειόταν.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η δύναμη των γερμανικών στρατευμάτων που εξακολουθούν ν' αγωνίζονται στη Δυτική Γαλλία; Οι Σύμμαχοι έχουν τη διάθεση να βοηθήσουν την Κυβέρνηση για να εξοντώσει τούτη την αντίσταση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη Δυτική Γαλλία, δηλαδή στη γερμανική περιοχή του Λαριάν, στο Σαιν Ναζαίρ, στη Λαροσέλ και στο προγεφύρωμα της Ζιρόντ : στο Ρουαγιάν απ' τη μια πλευρά -και στην προεξοχή του Γκραβ απ' την άλλη έχουμε υπολογίσει ότι υπάρ­χουν 90.000 περίπου Γερμανοί στρατιώτες. Εξ άλλου, υπάρχουν ακόμη ισχυρό πυροβολικό, σημαντικοί ανεφοδιασμοί σε πολεμοφόδια και μερικά πλοία που περιπολούν κατά μήκος της ακτής. Υπάρχουν επικοινωνίες μεταξύ αυτών των στρατευ­μάτων και των υπολοίπων γερμανικών δυνάμεων, μερικές φορές με αεροπλάνα, κι οπωσδήποτε με ραδιοασύρματο και με πράκτορες. Είναι μια κατάσταση ανησυχητική, επειδή, πρώτα απ' όλα είναι ντροπή να υπάρχουν ακόμη Γερμανοί σ' αυτό το τμήμα της Γαλλίας, όπως και σε κάθε άλλη περιοχή της, άλλωστε κατόπιν γιατί έτσι βλά­πτουν πολύ τον πληθυσμό, και τέλος, επειδή μας εμποδίζουν να χρησιμοποιήσουμε τα λιμάνια μας. Το Μπορντώ, λόγου χάρη, είναι ένα λιμάνι ανέπαφο. Όμως δε μπο­ρούμε να χρησιμοποιήσουμε το Μπορντώ, γιατί το προγεφύρωμα της Ζιρόντ κατέ­χεται από τους Γερμανούς.
Όσο για τις επιχειρήσεις που προορίζονται να εκμηδενίσουν τη γερμανική αντί­σταση, σας ζητώ την άδεια να μη μιλήσουμε σχετικά. Αυτό που θεωρείται όμως σί­γουρο είναι ότι ως τώρα, εκτός από τη Βρέστη όπου τα  αμερικανικά στρατεύματα, θαρραλέα και ικανοποιητικά συνέτριψαν την αντίσταση των Γερμανών, μόνον και κυρίως οι Δυνάμεις του Εσωτερικού διατηρούν την επαφή τους με τον εχθρό. Για  να εκμηδενίσουμε όμως τις γερμανικές εστίες αντιστάσεως, θα μας χρειάζονταν δυνά­μεις πολύ πιο ισχυρές.
ΕΡΩΤΗΣΗ:Ποια είναι η θέση της Γαλλίας απέναντι των έγχρωμων πληθυσμών της;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Ίσως παρακολουθήσατε τις εργασίες της Συνδιασκέψεως Κεντρώας Αφρικής στη Μπραζαβίλ. Μετά τη Μπραζαβίλ η Γαλλική Κυβέρνηση καθόρισε την πολιτική της. Τούτη η πολιτική μάλιστα δεν εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές που κατοικούνται από Νέγρους, αλλά παντού σ' όποια χώρα βρίσκεται σ' αποικιακή σχέση μαζί μας. Η Γαλλική πολιτική έχει σκοπό να οδηγήσει καθένα απ' αυτούς τους λαούς σ' ένα σημείο αναπτύξεως που θα του επιτρέψει ν' αναλάβει μόνος του τη διοίκηση του κι αργότερα ν' αυτοκυβερνηθεί. Δε θα μιλήσω για μια Γαλλική 'Ομοσπονδία γιατί μπορεί να διαφωνήσουμε πάνω στο θέμα αυτό, αλλά για ένα γαλλικό σύστημα, όπου  καθένας θα παίζει το ρόλο του.
Αυτή είναι η γαλλική πολιτική για την ανάπτυξη των «μαύρων» περιοχών, ιδιαίτερα. Ίσως ξέρετε ότι, και κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου ακόμη, η Γαλλία έκανε πολλά σχετικά με τούτη την ανάπτυξη. Αν πηγαίνατε έναν περίπατο σ' αυτές τις χώρες, κι ακόμη στις όχι και τόσο ξεχωριστά ευνοημένες όπως το Κογκό λόγου χάρη, θα μένατε κατάπληκτοι από τη μεταλλαγή που συνέβη εκεί, κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν υπάρχει σύγκριση, σας βεβαιώνω, ανάμεσα στον τρόπο ζωής ενός Νέγρου του Κογκό στα 1935 και στον τρόπο που ζουν οι ίδιοι αυτοί Νέγροι σήμερα στα 1944. Είναι ένα πράγμα που, γενικά, δε μπορεί να το καταλάβει κανείς αν δεν το έχει ζήσει. . . Αλλά οπωσδήποτε αποτελεί πραγματικότητα.
ΕΡΩΤΗΣΗ:Ποιες είναι οι επιπτώσεις επί διοικητικού επιπέδου κι επί των σχέσεων μας με τους Συμμάχους, σχετικά με τον περιορισμό των ορίων των στρατευμάτων, που αναγγέλθηκε εδώ και λίγες μέρες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:Επί διοικητικού επιπέδου δεν παρατηρήθηκε κανενός είδους διαφορά. Η διοίκηση των Γαλλικών στρατευμάτων πάντα εξασκούνταν μόνο από τη Γαλλική Κυβέρνηση. Κυκλοφορήσαμε σ' ολόκληρη τη Γαλλία και δεν πιστεύω να είδατε κα­νένα Νομάρχη που να διορίσθηκε από καμιά άλλη Αρχή έξω απ' τη Γαλλική Κυβέρ­νηση. Μια και  βρέθηκαν οι κατάλληλοι άνθρωποι, για ν' αναλάβουν τη διοίκηση των Γάλλων σε συνεργασία με τις δυνάμεις του Εσωτερικού, δε μπορούσε, φυσικά, να σημειωθεί καμιά αλλαγή. Και δεν είναι δυνατόν ούτε να εννοηθεί ότι οι Γάλλοι, από τη στιγμή που ο εχθρός θα διωχνόταν, θα μπορούσαν να διοικηθούν από άλλους κι όχι από τους κρατικούς λειτουργούς που θα υποδείκνυε η Γαλλική Κυβέρνηση. Στη ζώνη των επιχειρήσεων, ύστερα από τη συγκατάθεση της Βρεταννικής στρατιωτικής διοικήσεως, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Αυγούστου, προβλέφθηκε, ότι ή Διασυμμαχική Διοίκηση θα είχε κάποια δικαιώματα να χρησιμοποιήσει εφεδρείες, αν υπήρχε απειλή μαχών. Αυτό, άλλωστε, ήταν κάτι φυσικό. Στο κάτω - κάτω, ήταν ή Γαλλική Κυβέρνηση πού πρότεινε αυτή τη συμφωνία από το Σεπτέμβρη του 1943. Κι ή υπογραφή της έγινε στις 25 του περασμένου Αυγούστου.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Αφού περάσαμε στα προβλήματα του εσωτερικού, μπορείτε να μα; πείτε, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας, ύστερα από τις περιοδείες σας μέσα στη Γαλλία, κι από πλευράς ηθικής και οικονομικής καταστάσεως του λαού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Όσο για την οικονομική κατάσταση, υπάρχουν τα φαινόμενα και  ακόμη υπάρ­χει η πραγματικότητα. Σε πολλές περιοχές η πρώτη εντύπωση είναι πραγματικά ευνοϊκή —το παρατηρήσατε άλλωστε κι εσείς— γιατί είναι γεγονός πως η Γαλλική γεωργική παραγωγή έμεινε σχεδόν ανέπαφη. Τα χωράφια ήταν στη θέση τους. Οι άντρες που έμειναν κι οι γυναίκες, εργάζονταν σ' αυτά τα χωράφια. Είναι ακόμη βέβαιο πως φέτος η συγκομιδή του σιταριού, των άλλων δημητριακών, της πατάτας, των φρούτων, ήταν εξαιρετική. Καθώς μάλιστα η Γαλλία, από αγροτικής πλευράς, είναι μια χώρα σχεδόν πλούσια, η εντύπωση που δίνει η αγροτική περιοχή της, είναι καλύτερη απ' όσο θα μπορούσε να πιστέψει κανείς. Αυτό είν' αλήθεια.
Από βιομηχανικής πλευράς, τα πράγματα είν' ολότελα διαφορετικά. Πρώτ' απ όλα. ένας μεγάλος αριθμός γαλλικών βιομηχανιών λεηλατήθηκαν από τους Γερ­μανούς που μετέφεραν στη χώρα τους όλα τ' αποθέματα, κι ακόμη ως και τα μηχα­νήματα. Από την άλλη πλευρά, αυτές οι βιομηχανίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα καυσίμων, ηλεκτρικού ρεύματος και πρώτων υλών. Λόγου χάρη, πηγαίνετε στη Λίλλη. όπου υπάρχουν πολλές υφαντουργικές βιομηχανίες: τα περισσότερα εργοστάσια είναι σχεδόν ανέπαφα, αλλά το κάρβουνο δεν έχει φτάσει ως εκεί, το ηλεκ­τρικό ρεύμα μόλις που ξαναρχίζει να λειτουργεί, και δεν υπάρχει διόλου μπαμπάκι. Χρειάζεται ολόκληρη αναδιοργάνωση της περιοχής, κι ιδιαίτερα ή αποκατάσταση αποθεμάτων κάρβουνου, ηλεκτρικού ρεύματος και πρώτων υλών. Αυτό όμως είναι έργο δύσκολο και θ απαιτήσει πολύ χρόνο.
Όσο για την κατάσταση του ηθικού, υπάρχει κάτι που κυριαρχεί πάνω σ' όλα τ' άλλα, που γίνεται φανερό στα μάτια όλων, όταν βλέπουμε Γάλλους και Γαλλίδες συγκεντρωμένους: ο Γαλλικός Λαός είναι σίγουρος για τον εαυτό του, δηλαδή, είναι απόλυτα αποφασισμένος να παραμείνει νικητής. Κατόπι, αυτό πού θα παρατηρή­σετε είναι ότι ο Γαλλικός Λαός θέλει ν' αποφασίσει μόνος του για την τύχη του, και δε θα δεχθεί κανενός είδους δικτατορία. Να, το δεύτερο σημείο που είναι και το πιο φανερό απ' όλα.
Τέλος, το τρίτο σημείο είναι ότι οι Γάλλοι καταλαβαίνουν απολύτως την έκταση της δυστυχίας που έχουν υποστεί και ξέρουν ότι κατά ένα μέρος -λέω, κατά ένα μέρος- είναι αυτοί οι ίδιοι υπεύθυνοι. Καταλαβαίνουν ακόμη, πολύ καλά την έκταση της προσπάθειας που χρειάζεται να καταβάλουν για ν' ανασυγκροτηθούν όχι όπως ήταν πριν, αλλά κάτω από νέα σχήματα, από πολιτικής πλευράς, από κοινωνικής κι ακόμη από ηθικής πλευράς.
Να ποιο είναι το γενικό συναίσθημα όλων των Γάλλων και, παρ' όλο που σημειώ­θηκαν μερικά τοπικά κι αναπόφευκτα επεισόδια, ύστερα απ' όλα συνέβησαν κι ύστερα από τις τρομερές συνθήκες κάτω απ'  τις οποίες δόθηκε η Μάχη της Γαλλίας κι η απελευθέρωση, σας καθιστώ μάρτυρες του ότι η χώρα βρίσκεται σ' απόλυτη τάξη. Κι ακόμη σας βεβαιώνω πως η τάξη τούτη θα διατηρηθεί. Σας εγγυώμαι ότι θα συνεχισθεί κι ότι η Γαλλία θα ξαναβρεί το δρόμο προς τη νέα Δημοκρατία, χωρίς καμιά αναταραχή μια και τούτη είναι η επιθυμία όλων.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί εννοείτε, στρατηγέ μου, με τον όρο «νέα Δημοκρατία»;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νομίζω! . . . Ω, μα με έχετε αναγκάσει να μιλήσω γι' αυτό πολύ πριν κι είχα ήδη την ευκαιρία να σας εξηγήσω το τι σκέφτεται η Γαλλία πάνω στο θέμα αυτό. Νομίζω πως η Δημοκρατία που οι Γάλλοι θέλουν να έχουν, είναι  ένα πολιτικό σύστημα όπου όλα είναι δυνατά, αφού οι άνθρωποι παραμένουν άνθρωποι, κι οι παραπλανη­τικές ενέργειες του παλιού κοινοβουλευτικού καθεστώτος, θα έχουν καταργηθεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μήπως θα μπορούσατε να μας μιλήσετε κάπως για την κατάσταση των Δυνά­μεων του Εσωτερικού στην Επαρχία, στη Νοτιοδυτική Γαλλία; Στην Τουλούζη, η στο Μπορντώ, λόγου χάρη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Οι Δυνάμεις Εσωτερικού αποτελούνται σχεδόν από νέους ανθρώπους μ' εξαι­ρετικές ικανότητες και που απ' αυτούς η Γαλλία θα δημιουργήσει, θα το δείτε, έναν εντυπωσιακό Στρατό. Αυτό είναι υπόθεση λίγων μηνών ακόμη, θα δείτε τότε τι Στρατό ξέρει να φτιάχνει η Γαλλία με τέτοιους νέους ανθρώπους και με τα στρα­τεύματα που είχε ως τότε, βάζοντας τους μεν πλάι στους δε.
Αυτές οι Δυνάμεις του Εσωτερικού —είναι κάτι που σπάνια το συναντά κανένας στην Ιστορία— σχηματίσθηκαν αυθόρμητα επί τόπου, μέσα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Φυσικά δε σχηματίσθηκαν πάντα με κανονικό τρόπο και γι' αυτό η εμφάνιση τους, η οργανωτικότητά τους είναι διαφορετική και πολλές φορές δυσανάλογη.
Στο σημείο όμως αυτό ήρθε το Κράτος να επέμβει. Το Κράτος, ανάλογα με την έκταση πού ξανάβρισκε την κυριαρχία του, καθιστούσε τακτικά στρατεύματα αυτές τις δυνάμεις των Γάλλων που μόνο στο Κράτος ανήκουν, θα σας πω σαν παράδειγμα ότι εδώ και τρεις μέρες πριν πήγα να δω την 1η Στρατιά του στρατηγού Ντε Λάττρ ντε Τασσινύ στη Βοσζ και μπρος στο Μπελφόρ. Είχα ξαναπεράσει από κει πριν από τρεις βδομάδες κι υπήρχαν τότε στην περιοχή 50.000 άντρες των Δυνά­μεων του Εσωτερικού που είχαν έρθει να πολεμήσουν. Τούς ξανάδα πριν από τρεις ημέρες δε μπορούσε πια να γίνει σύγκριση μ' αυτό που ήταν τρεις βδομάδες πριν ' 52.000 άντρες που προέρχονται από τις Δυνάμεις του Εσωτερικού, ενισχύουν τώρα τη σύνθεση της 1ης Στρατιάς, ύστερα από τρεις βδομάδες ακόμη δε θα υπάρχει καμιά διαφορά ανάμεσα σ' αυτούς που ήρθαν απ' την Αφρική, αφού πέρασαν από την Ισπανία ή την Αγγλία ή κι απ' όπου αλλού, και σ' αυτούς που ήρθαν απ' την
Τουλούζη, τη Λιμόζ ή απ' τη Βόρειο Γαλλία.
Μένουν οι άλλοι, αυτοί που είναι ακόμη στο εσωτερικό. Γι' αυτούς είναι θέμα εξο­πλισμού κι ανεφοδιασμού. Το ντύσιμο τους το φροντίζουμε προοδευτικά κι ίσως αργά, γιατί συναντούμε τρομερές δυσκολίες πάνω στο θέμα αυτό. Ο εξοπλισμός τους δεν προοδεύει σχεδόν καθόλου, δυστυχώς, κι έχουμε πει τους λόγους. Αν έρθει αυτός ο εξοπλισμός η Γαλλική Κυβέρνηση εγγυάται ότι θα διαθέτει για τις μάχες της επομένης χρονιάς ένα σημαντικό Στρατό.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Μπορούμε να γράψουμε, στρατηγέ μου ότι οι φήμες που κυκλοφορούν για ορι­σμένες ατασθαλίες και για κατασχέσεις, τοπικές, στερούνται αληθείας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ :Σημειώθηκαν μερικές κατασχέσεις, αυτό είν' αλήθεια. Μα, πώς θέλατε να γίνει διαφορετικά; Τα στρατεύματα αυτά προέρχονται από τους «μακί» κι είχαν συνηθίσει ν' ανεφοδιάζονται μ' όποιον τρόπο μπορούσαν. Ύστερα ήρθαν οι μάχες για την απελευθέρωση. Αυτές οι μονάδες είχαν αποκτήσει ορισμένες συνήθειες, και χρεια­ζόταν καιρός για να οργανωθούν οι διάφορες στρατιωτικές υπηρεσίες κι ιδιαίτερα η Επιμελητεία. Στο μεταξύ χρονικό διάστημα, είναι αλήθεια, πως παρατηρήθηκαν ορισμένες κατασχέσεις…………………………..
Ένα πράγμα είναι βασικό: το Κόμμα της Απελευθερώσεως να επιφέρει μια νίκη ενωμένη, αληθινά ενωμένη. . . Κι η ειρήνη που θ' ακολουθήσει τούτη την τεράστια προσπάθεια νάναι πραγματικά ειρήνη για όλους. Απ' όλο τούτο τον κόπο και τα βάσανα τόσων ανθρώπων, να προέλθει μια παγκόσμια οργάνωση τέτοια που η ασφά­λεια, η αξιοπρέπεια κι η πολιτιστική ανάπτυξη του κάθε λαού νάναι δυνατή κι εξασφαλισμένη για όλους. Αν η Ανθρωπότητα φτάσει σ' αυτό το σημείο όλοι αυτοί που υπόφεραν δε θα πεθάνουν και δε θάχουν υποφέρει χωρίς λόγο. Εκεί βρίσκεται τώρα το αληθινό πρόβλημα των λαών και κατά συνέπεια των πολιτικών.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου