Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922-XII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣH
Διοικητής : Συνταγματάρχης Πεζικού Καλιδόπουλος Περικλής.
Επιτελάρχης : Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Σακέττας
Αθανάσιος.
Διευθυντές  επιτελικών γραφείων.
I Ταγματάρχης Πεζικού Καρτάλης Παναγιώτης.
II ............................................
III Λοχαγός Πεζικού Αρβάλης Σταύρος.
Διοικητής Πεζικού : Συντ/ρχης Πεζικού Βλάχος Τριαντάφυλλος.
Αρχηγός Πυροβολικού: Ταγ/ρχης Πυρ/κου Παπαδόπουλος Δημήτριος.
Διοικητής Μηχανικού : Λοχαγός Μηχανικού Γιαννακός Γεώργιος.
Διευθυντής Ετπμελητ. : Ταγμ. Επιμελ. Βλαχόπουλος Σπυρίδων.
Δ/ντής Υγειν. Υπηρ. : Αρχίατρος Δευτεραίος Γεώργιος.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣΚουμαρντάς μέχρι 14-8-22
Ιλμπουλάκ 15-8-22
Αραπλί Τσιφλίκ 16-8-22
Ν. Αλή Βεράν 17-8-22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣH
ΠΕΖΙΚΟ
14ον Σύνταγμα Πεζικού.

41ον Σύνταγμα Πεζικού.
46ον Σύνταγμα Πεζικού.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
ΧΙΙα Μ.Ο.Π. (Ταγμ. Παπαδόπουλος Δημ).
XIΙβ Μ.Ο.Π. (Λοχαγός Πηλιούνης Ισίδωρος).
ΙΙΙ/Α.Μ.Π.Π. (Λοχαγός Φόρος Ανδρ.)
Α'. Μοίρα Σκόντα 105 (Λοχαγός Γκαγκούρης Γεώργιος).
8η Πυρ/χία Συν/τος Βαρ.Πυρ/κου 120.
Ουλαμός 8ης Πυρ/χίας Συν/τος Οβιδοβόλων.
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΧΙΙ Διλοχία Μηχανικού.
XII Απόσπασμα Τηλεγραφητών.
ΙΠΠΙΚΟ
XII Ημιλαρχία.
Επιστροφή στο Α. Σ.Σ.  Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου