Τρίτη, 21 Αυγούστου 2012

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ: ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ- ΜΑΧΗ ΑΠΟΣΚΕΠΟΥ


Η εποποιϊα της Πίνδου.(Έκτ.Δούκας)
Η 21η Ταξιαρχία συμπτυχθείσα εκ των παρά το Ννμφαίον και Ανατολικώς τούτου  θέσεων της και περισυλλέξασα  τα υπολείμματα των υπό  τον Συνταγματάρχην Χονδρόν δυνάμεων της ύστερα από  την κύκλωσιν των Γερμανών ,  κατέλαβε νοτίως Βέρνου θέσεις, δια να επιδιώξη εκείθεν  σύνδεσμόν της μετά της επί του αυχένος  Κλεισούρας 20ης Μεραρχίας.

Εν τη επιδιώξει του συνδέσμου αντελήφθη η 21η Ταξιαρχία ότι τα τμήματα της 20ης Μεραρχίας  δεν αντέταξαν άμυναν κατά των Γερμανών , αλλά ετράπησαν προς Δυσμάς από των πρωϊνών ωρών της 14 Απριλίου (όρα έκθεσιν Συνταγματάρχου Δέδε).

Η είσοδος του Ελληνικού Στρατού εις τη
Κορυτσά (Ουμβ. Αργυρός)
Τότε ηναγκάσθη  να συμπτυχθή προς τον αυχένα  Αποσκέπου  ίνα εκείθεν καλύπτη  την εις Γαύρον Μεραρχίαν Ιππικού. Προς τούτο  ηκολούθησε δρομολόγιον βορείως της λίμνης Καστοριάς και έφθασε εις  Απόσκεπον την πρωΐαν της 15ης Απριλίου.
Εις τον αυχένα που  κατέλαβε θέσεις  με μέτωπον προς Νότον και  συνεδέθη μετά της Μεραρχίας Ιππικού, ην κατετόπισε επί  της καταστάσεως.
Περί τας απογευματινάς ώρας φάλαγξ εχθρική προερχομένη εκ  Κλεισούρας ηκολούθησε δρομολόγιον κατά μήκος της βορείας όχθης της λίμνης Καστοριάς και προσέκοψε εις την αντίστασιν της 21ης Ταξιαρχίας.
Μάτην οι Γερμανοί ενήργησαν επανειλημμένως επιθέσεις ίνα  ανατρέψουν τα ελάχιστα τμήματα της 21ης Ταξιαρχίας μας, διότι ταύτα ήσαν αποφασισμένα να αποκρούσουν τον εχθρόν.
Μετά την επέλευσιν της νυκτός προς την 16ην  Απριλίου η 21η Ταξιαρχία συμμορφουμένη προς διαταγήν της Μεραρχίας Ιππικού, διέκοψε την μάχην χωρίς να γίνη αντιληπτή υπό του εχθρού και συνεπτύχθη  δια Δενδροχωρίου εις Άνθηρον.

Ξάφνιασμα μέσα στη νύχτα
(Αλ. Αλεξανδράκης)
Και πάλιν παρέχεται η άπαδειξις ότι εάν ολόκληρος η Στρατιά
Κορυτσάς συνεπτύσσετο εγκαίρως, ως άλλως τε επέβαλλε η κατάστασις, θα επαρουσίαζε μεγαλουργήματα εις την λυσσώδη αντιστασιν της.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου