Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922-26ον Σύνταγμα Πεζικού

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής: Αντισυνταγματάρχης Καλιαγκάκης Δημήτριος.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Καμπαλάρ 12-8-22
Μουτατίμπ Νταγ 14-8-22
Δ. Ινάσκιοϊ 15-8-22
Χαμούρκιοϊ  16-8-22
Αλή Βεράν 17-8-22
Β. Αϊνέ Χαν 18-8-22
Β.Α. Τακμάκ 21-8-22
Κασαμπά 23-8-22
Άγιος Γεώργιος 27-8-22.
Τσεσμέ 31-8-22
Χίος  1-9-22.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

I Τάγμα:Ταγ/ρχης Βουτσινάς 'Aγγελος
II Τάγμα: Ταγ/ρχης  Παπαγιάννης Δ.
III Τάγμα Ταγ/ρχης Ματραλής Παν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου