Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

IX ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ 1922

ΔΙΟΙΚΗΣH
Διοικητής

Συν/ρχης Πεζικού Γαρδίκας Παναγιώτης (1). 
Επιτελάρχης 
Ταγματάρχης Πεζικού Μττασακίδης Παναγιώτης.
Διευθυντές επιτελικών γραφείων.
I Ταγματάρχης Πεζικού Σαλβάνος Γεώργιος
II Λοχαγός Πυρ/κού  Πατταδημητρίου Σπυρίδων
III Λοχαγός Πεζικού Βάρας Νικόλαος
Διοικητής Πεζικού : Συντ/ρχης Πεζικού Γαρδίκας Παναγιώτης (2).
Αρχηγός Πυροβολικού
Αντ/ρχης Πυρ/κού Κατσαρός Γεώργιος.
Διοικητής Μηχανικού
................ ................
Διευθυντής Επιμελητ.

Ταγ/ρχης Τσιγκούνης Κωνσταντίνος. 
Δ/ντής Υγειον. Υπηρ. 
Αρχίατρος Μπάϊζος Παναγιώτης.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Καρά Μπουνάρ μέχρι 14-8-22
Εϋρέτ 14-8- 22
Ολουτζάκ 15-8-22
Χαμούρκιοϊ 16-8-22
Αλή Βεράν 17-8-22
Β. Αϊνέ Χαν 18-8-22
Β.Α. Τακμάκ 27-3-22
Κασαμπά 23-8-22
Άγιος Γεώργιος 27-8-22
Β.Δ. Ντερμπέν 28-8-22
Τσεσμέ 31-8-22
Χίος 1-9-22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
ΠΕΖΙΚΟ
25ον Σύνταγμα Πεζικού
26ον Σύνταγμα Πεζικού

3/40 Σύνταγμα Ευζώνων (2).
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
ΙΧα Μ.Ο.Π. (Λ/γόςΣττυρόπουλος Β.)
 ΙΧβ Μ.Ο.Π. (Ταγμ. Φιλικός Γεώργ.)
 ΙΙ/Β Μ.Μ.Π. (Λ/γός Παπαδόπουλος Κ.)
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
IX Διλοχία Μηχανικού.
IX * Απόσπασμα Τηλεγραφητών.
 ΙΠΠΙΚΟ
IX Ημιλαρχία.
VII Ημιλαρχία (3).

(1) Αναπλήρωνε  τον Μέραρχο  Συντ/ρχην Πεζικού Δέδε Ιωάννη που βρισκόταν σε άδεια και ασκούσε παράλληλα τη διοίκησιν του 3/40 Συντάγματος Ευζώνων,
(2) Μείον του ΙΙΙ Τάγματος που είχε σταλεί στη Θράκη.. 
(3) Είχε αποσπαστεί από την  VII Μεραρχία.

Επιστροφή στο Β.ΣΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου