Σάββατο, 18 Αυγούστου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922-34ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής : Αντισυνταγματάρχης Πεζικού Πιτσίκας Ιωάννης
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Σελτζουκλάρ  5-8-22

Γκιολού 8-8-22
Ερτζέ Τσιφλίκ 14-8-22
Περιοχή Καττακλάρ 18-8-22
Κασαμπά 25-8-22
 Ναρλή Ντερέ 27-8-22.
Λεστέρν Νταγ 29-8-22
Β.Δ. Αλάτσατα 31-8-22
 Τσεσμέ 1-9-22
Μυτιλήνη 5-9-22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Ι Τάγμα:Ταγ/χης Κατσάνης Γεώργιος
ΙΙ Τάγμα:Ταγ/χης Γκίκας Αυγερινός
ΙΙΙ Τάγμα: Λέλος Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου