Κυριακή, 12 Αυγούστου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922-XIII ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής : Συνταγματάρχης Πεζικού Καϊμπαλής Μιλτιάδης.
Επιτελάρχης : Ταγματάρχης Πεζικού Δρομάζος Γεώργιος.

Διευθυντές επιτελικών γραφείων.
I Λοχαγός Πεζικού Γκίκας Νικόλαος.
II Υπολοχαγός Πεζικού Παπακυριαζής Αθανάσιος.
III  Λοχαγός Πεζικού Γερακίνης Χρήστος.
Διοικητής Πεζικού : Συντ/ρχης Πεζικού Σκύρος Νικόλαος. Αρχηγός Πυροβολικού: Αντ/ρχης Πυροβολικού Μανούσος Σωτήριος.
Διοικητής Μηχανικού : Ταγ/ρχης Μηχανικού Δροσινός Νικόλαος.
Διευθυντής Επιμελητ. : Λοχαγός Επιμελ. Βιτάλης Σπυρίδων. Δ/ντής Υγειον. Υπηρ.-.Επίατρος Μαυραγάνης Βασίλειος.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Καρατζά Αχμέτ μέχρι 14-8-22.
Σουσούζ 14-8-22.
Γενιτζέ 15-8-22.
Χαμούρκιοϊ 16-8-22.
Σαλκιοϊ  17-8-22.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

ΠΕΖΙΚΟ
2ον Σύνταγμα Πεζικού.
5/42 Σύνταγμα Ευζώνων (1).
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟ
XIIΙα Μ.Ο.Π. (Ταγμ· Μελάς Ιωάν)(2)
ΧΙΙΙβ Μ.Ο.Π.(Ταγμ.Πρωτόπουλος Γ.)
ΜΗΧΑΝΙΚΟ
XIII Διλοχία Μηχανικού.
XIII Απόσπασμα Τηλεγραφητών.
ΙΠΠΙΚΟ
XIII Ημιλαρχία.

Υποσημειώσεις:
[1] Απεσπασμένο στο Α. Σ.Σ
[2] Απεσπασμένο στο Α. Σ.Σ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου