Κυριακή, 19 Αυγούστου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922-25ov ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣH
Διοικητής : Ταγματάρχης Πεζικού Βλάχος Γεώργιος (1) μέχρι 24-8-22.
 Αντ/ρχης Πεζικού Αντωνόπουλος Αντώνιος από 24-8-22.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Μασλίκιοϊ 12-8-22
Β Εϋρέτ 14-8-22
Ολουζάκ 15-8-22
Χαμούρκιοΐ 16-8-22
Αλή Βεράν 17-8-22 Β
Β. Τακμάκ 21-8-22
Κασαμπά 23-8-22
Ν. Νυμφαίου 26-8-22 
 Ντερμπέντ. 28-8-22 
Τσεσμέ 31-8-22
Χίος 1-9-22.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

I ΤάγμαΤαγ/ρχης Βισβίκης Αθανασ.
II Τάγμα Βλάχος Γεώργιος.
III Τάγμα Λοχαγός Τριβιζάς Σπυρίδ.
Υποσημειώσεις:
[1] Αναπλήρωνε τον Αντισυνταγματάρχη Αντωνόπουλο Αντώνιο που ήταν αδειούχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου