Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2012

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1922-11ον ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Διοικητής : Αντ/χης Νικολαρέας Μιχαήλ
ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Ν.Α Παρυφή Αφιόν Καραχισσάρ 13-8-22
Ισμαήλκιοϊ 14-8-22
Ουλουτζάκ 15-8-22
Χαμούρκιοϊ 16--8-22
Αλή Βεράν 17-8-22
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
    Ι Τάγμα: Ταγ/ρχης Δρέλλιας Χρήστος.
 ΙΙ Τάγμα: Ταγ/ρχης Κόκκινος Μιχαήλ.
  ΙΙΙ Τάγμα: Ταγ/ρχης Σαντελής Κων/νος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου